Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №35

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від «23» травня 2018 року                                                                           № 35

 

Про надання дозволу опікуну

Б** Ю.Ж. на виконання дій

від імені недієздатного Ф** В.М.

 

          Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34,             статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», пунктом 3 статті 67, статтею 71 Цивільного кодексу України, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від 29 березня 2018 року № 2), розглянувши заяву опікуна Б** Ю.Ж., виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

          1. Дозволити опікуну Б** Ю** Ж**, здійснити реєстрацію місця проживання Ф** В** М** у квартирі, що належить недієздатному Ф** В** М** на підставі договору купівлі-продажу від 05 березня  2018 року  № 178 за адресою: м. Кропивницький,     вул. П**, буд. 6, **, **.

          2. Зобов’язати опікуна Б** Ю** Ж** надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії документів, що підтверджують факт реєстрації місця проживання Ф** В** М** в місячний термін, з дня прийняття цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                   О.Кришко

 

 

 

 

 

Новікова 37 20 11

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада