Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №33

 

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від „23”  травня   2018 року                                                                          33    

 

Про  затвердження нового Положення  про районну комісію з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлових субсидій населенню, надання пільг особам, які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради та її складу

 

Керуючись статтею 52 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”,  законами України ,,Про  державну  соціальну допомогу малозабезпеченим  сім'ям”, ,,Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”,  постановами   Кабінету   Міністрів України   від                 21 жовтня 1995 року № 848 „Про спрощення Порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (зі змінами), від  29 січня 2003 року № 117 ,,Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги”, від                               24 лютого 2003 року  № 250 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим  сім’ям”, від                           05 листопада 2014 року № 637 „Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”, від 08 червня  2016 року № 365 „Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”, рішенням Кіровоградської міської ради від  10 червня 2016 року  № 325 ,,Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградської міською радою Кіровській та Ленінській районним у м. Кіровограді радам сьомого скликання та їх виконавчим органам” та розглянувши службову записку начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Закаблуковського В.О.  від 02 травня 2018 року, виконавчий комітет районної у місті ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити нове Положення про районну комісію з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлових   субсидій

 

2

населенню,   надання  пільг  особам,  які  мають  на  це  право,   та   призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради, що додається.

         2. Затвердити новий склад районної комісії з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлових субсидій населенню, надання пільг особам, які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради згідно з додатком.

         3. Визнати таким, що втратило чинність рішення від 04 липня  2016 року № 65 „Про затвердження Положення про районну комісію з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлових субсидій населенню та надання пільг особам, які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради та її складу” (зі змінами).

         4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                О. Кришко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бурмітських 37 01 42

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Фортечної районної у

м.Кропивницькому ради

„23” травня 2018 року  

№ 33

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РАЙОННУ КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ

СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ'ЯМ,

ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ НАСЕЛЕННЮ, ПІЛЬГ ОСОБАМ, ЯКІ

МАЮТЬ НА ЦЕ ПРАВО ТА ПРИЗНАЧЕННЯ (ВІДНОВЛЕННЯ)

СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ,

 ПРИ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ ФОРТЕЧНОЇ

РАЙОННОЇ У М. КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДИ

 

Положення про районну комісію з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, житлових субсидій,  надання пільг особам, які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, при виконавчому комітеті  Фортечної районної у м. Кропивницькому ради  (далі - Положення) розроблено з метою розгляду питань, пов’язаних з призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям,  населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, надання пільг особам, які мають на це право та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, відповідно до законів  України  „Про державну  соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”, ,,Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, постанов Кабінету Міністрів України                від 21 жовтня 1995 року  № 848 „Про спрощення Порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (зі змінами), від 29 січня 2003 року № 117 ,,Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги",                                    від 24 лютого 2003 року № 250 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям”,                  від 05 листопада 2014 року № 637 „Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”, від 08 червня  2016 року № 365 „Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”.   

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Районна комісія з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, житлових субсидій населенню, надання пільг особам,

2

які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради (далі-Комісія) діє на громадських засадах.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами та нормативними документами Міністерства соціальної політики України, рішеннями районної у місті ради та її виконавчого комітету, а також цим Положенням.

3. Це Положення регламентує порядок створення і діяльності Комісії щодо призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям,  надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, надання пільг особам, які мають на це право та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, що проживають на території Фортечного району міста Кропивницького.

4. Положення і склад Комісії, зміни та доповнення до них затверджуються рішенням виконавчого комітету районної у місті ради.

         5. Очолює Комісію голова районної у місті ради, у разі його       відсутності – заступник голови Комісії.

6. До складу Комісії входять спеціалісти виконавчих органів районної         у місті ради, представники Кропивницького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради м. Кропивницького, Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості, Кропивницького відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області та головного управління Пенсійного фонду України  в Кіровоградській області.

   7. Комісія проводить засідання за необхідністю, але не рідше ніж один раз на місяць.

 

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ

 

Основними завданнями Комісії є:

впровадження Державної програми житлових субсидій для соціального захисту малозабезпечених верств населення та зниження соціальної напруги в районі;

призначення допомоги громадянам району за їхньою заявою у виняткових випадках з урахуванням конкретних обставин, що склалися в сімї;

надання пільг за фактичним місцем проживання особам, які мають на це право;

призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

Комісія розглядає відповідні документи, надані заявником, а у випадку призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім"ям, житлових субсидій населенню та призначення (відновлення) соціальних виплат

3

внутрішньо переміщеним особам – ще й акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, складений державними соціальними інспекторами ( у разі потреби також із залученням членів Комісії). При розгляді  документів можливе заслуховування заявників.

 

        Комісія розглядає питання:

 

        1) про можливість призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям за наявності таких обставин:

      

        1.1) працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не служать,       не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих   навчальних   закладах І-ІV рівня акредитації протягом трьох

місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, яких  в  установленому  порядку  визнано безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами І групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, за інвалідами ІІ групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку та фізичних осіб, які надають соціальні послуги),

 

        1.2) у власності чи володінні малозабезпеченої сімї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. м на одного члена сімї та додатково 10,5 кв. м  на сімю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму). При цьому не враховуються транспортні засоби, які згідно із законодавством не є обєктами оподаткування (крім тракторів на гусеничному ходу),

 

        1.3) під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї з’ясовано, що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування,      не зазначені у декларації про доходи та майно (здача у найм або оренду житлового приміщення (будинку) або його частини; один чи кілька членів сім’ї працюють без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин; дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса тощо),

 

 1.4) особи,  які  входять   до  складу  малозабезпеченої   сім’ї,  протягом  12 місяців перед зверненням за наданням  соціальної допомоги здійснили  купівлю

земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму),  будівельних   матеріалів, інших  товарів  довгострокового  вжитку

4

тощо або оплатили послуги з навчання, будівництва, ремонту квартири (будинку)   або   автомобіля,   транспортного   засобу   механізму),  телефонного

(в тому числі мобільного) зв’язку тощо (крім житлово-комунальних послуг, у межах  норм   споживання   та   медичних послуг,  пов’язаних  із  забезпеченням життєдіяльності) в сумі, яка на час звернення перевищує  10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї,

 

 1.5) у складі сім’ї є інвалід,

 

1.6) у малозабезпеченій багатодітній сім’ї виховуються троє або більше дітей  віком  до  18  років  (якщо діти навчаються за денною формою навчання у

загальноосвітніх, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах   І-ІV рівня акредитації, але не довше ніж до досягнення ними 23 років),

 

1.7) неможливість отримання будь-яких джерел для існування пов’язана з тривалою хворобою одного або кількох членів сім’ї. Рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у таких випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги;

 

        2)  про можливість надання (припинення) населенню субсидій  для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, виходячи з конкретних обставин, що склалися, у разі наявності наступних умов:

 

2.1) будь - хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у своєму володінні транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда),

 

2.2) у складі домогосподарства або у складі сімї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, за інформацією Державної фіскальної служби України, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії, або отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи, або не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.

Позитивне рішення комісії про призначення житлової субсидії може бути прийнято лише у разі, коли такі особи:

перебувають   у   складних  життєвих   обставинах,  викликаних тривалою

5

хворобою, що підтверджується висновком (довідкою)                            лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, або на момент призначення житлової субсидії сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед днем звернення за призначенням житлової субсидії, або сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед місяцем, в якому житлова субсидія призначається без звернення громадянина;

особі, яка працює за строковим трудовим договором, у разі, коли строк дії строкового договору є більшим, ніж строк, на який призначається житлова субсидія,

 

2.3) будь - хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла) на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності в інший законний спосіб перевищує 50 тисяч гривень,

 

2.4) наявність у отримувачів житлової субсидії простроченої понад два місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, загальна сума яких перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії, або наявність простроченої понад два місяці заборгованості з оплати обов’язкової частки платежу за житлово-комунальні послуги, загальна сума яких перевищує                               20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії на наступний опалювальний (неопалювальний) сезон,

 

2.5) під час вибіркового обстеження матеріально-побутових  умов домогосподарства державним соціальним інспектором з’ясовано, що будь-хто із складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно (здає у найм (оренду) житлове приміщення (будинок) або його частину; працює без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; отримує дохід від утримання худоби, птиці, інших тварин, дохід від народних

промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса тощо).

В окремих випадках, за рахунок коштів, передбачених для надання субсидій,  виходячи  з  конкретних обставин,   субсидії   можуть   призначатися:

 

6

іншій особі, зареєстрованій у житловому приміщенні (будинку), також індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, у разі, коли їм нараховується плата за житлово-комунальні  послуги;

 одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому на підставі договору найму  (оренди)  житла,  а також без укладеного договору найму  (оренди)  житла, у разі, коли вони є внутрішньо переміщеними особами;

непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі, на понаднормову  площу житла, яка не може перевищувати більше як на 30 відсотків соціальну норму житла, розраховану на домогосподарство;

якщо в житловому приміщенні є кілька розділених особових рахунків.

У разі, коли обсяг споживання води, газу, електроенергії вимірюється індивідуальними засобами обліку, субсидія за рішенням комісії може нараховуватись, виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично в ньому проживають. Під час прийняття рішень при цьому враховується наявність документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, зокрема, довідок, що підтверджують місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідок про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку).

Разом з тим, до складу домогосподарств, які є дитячими будинками сімейного типу ( з моменту їх створення) та прийомними сім’ями, а також сім’ями (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, за рішенням комісії можуть включатися діти, які не зареєстровані у такому житловому приміщенні (будинку), але які фактично в ньому проживають.

 Особам працездатного віку, які проживають у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах, у розрахунок субсидії може включатися місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді, або фактично отримані доходи, передбачені чиним законодавством.

Рішення про призначення (непризначення) субсидії в таких випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства,

 

2.6) припинення надання раніше призначеної субсидії  здійснюється за рішенням комісії за поданням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, управителів, об’єднання, виконавців комунальних послуг у разі, коли:

домогосподарству припинено надання житлово-комунальної послуги внаслідок того, що громадянин має заборгованість із сплати обов’язкової частки платежу за житлово-комунальні послуги, встановлену йому під час призначення     житлової      субсидії     і     загальна      сума      якої    перевищує                            

7

20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на день припинення надання такої послуги;

громадянин має заборгованість із сплати обов’язкової частки внеску/платежу об’єднанню на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком, встановлену йому під час призначення житлової субсидії, і загальна сума якої перевищує  20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на день внесення подання об’єднанням;

у заяві або декларації громадянин зазначив недостовірні дані, що вплинуло на встановлення права на житлову субсидії або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії;

громадянин не повідомив структурному підрозділу з питань соціального захисту населення про обставини, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на отримання житлової субсидії або визначення її розміру, протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення;

виникли обставини, що унеможливлюють надання житлової субсидії, зокрема    у   разі   переїзду   домогосподарства   в   інше   житлове   приміщення (будинок), іншу місцевість або у разі смерті одинокої особи;

під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором виявлено ознаки порушення норм законодавства щодо призначення житлової субсидії, які вплинули на право призначення житлової субсидії або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії;

особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, за інформацією Державної фіскальної служби України, Пенсійного фонду України взагалі не мали доходів, фізична особа - підприємець отримувала середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи, або не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, за будь-який місяць протягом строку призначення житлової субсидії, а також особа, що працює за трудовим договором, доходи якої під час призначення житлової субсидії, припинить дію такого договору за ініціативою працівника, за угодою сторін, у зв’язку із закінченням строку або відмовою від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці в будь-який місяць протягом строку призначення житлової субсидії.

громадянин, якому призначено житлову субсидію, звернувся із заявою про припинення її надання;

 

3) про надання пільг за фактичним місцем проживання особам,  які мають на це право (далі – пільговик),  для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,  придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

8

4) про призначення (відновлення)  внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування незалежно  від факту  реєстрації

місця проживання/перебування пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, субсидій та пільг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ

 

1. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

2. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

3. Рішення Комісії, прийняті на засіданнях, оформлюються протоколом, який підписує голова, заступник голови, секретар та всі присутні члени Комісії.

         Відповідні рішення Комісії, у вигляді витягів з протоколу, додаються до особових справ заявників як обов’язкові документи.

4. У разі прийняття рішення Комісії про відмову, заявник має право оскаржити рішення Комісії, звернувшись до суду.

5. При виникненні спірних питань під час розгляду справ на засіданнях Комісія має право:

робити запити та отримувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для проведення перевірок достовірності даних, отриманих від осіб, які входять до складу сімї, що звертається за призначенням допомоги або житлової субсидії;

отримувати від осіб, які звернулися з заявою про виняткові обставини, письмові пояснення до документів про доходи та майновий стан, які враховуються під час призначення допомоги або житлової субсидії;

отримувати від осіб, які звернулися із заявою про надання пільг за фактичним місцем проживання, документи, що підтверджують факт користування пільгами за вказаною пільговиком адресою;

направляти запити з метою отримання інформації про фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб до Державної прикордонної служби України та територіальних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, Державної міграційної служби України, Служби безпеки України, Національної поліції України, Державної аудиторської служби України, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

 

 

 

9

ІV. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННОЇ КОМІСІЇ

 

1. Діяльність  Комісії  припиняється  відповідно до рішення  виконавчого  комітету районної у місті ради.

2. Протоколи та інші матеріали зберігаються  у секретаря Комісії протягом десяти років.

 

 

 

 

________________________

 

 

 

 

 

 

a

 sebuah

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада