Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №32

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА  РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від «23»  травня 2018 року                                                                         № 32

 

Про затвердження  нового Положення про районну комісію з питань розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб при виконавчому комітеті Фортечної районної у  м. Кропивницькому ради

 

           Керуючись статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановами Кабінету Міністрів України                   від   19 жовтня 2016 № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» (зі змінами), від 28 березня 2018 року              № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей»,та  від                  18 квітня  2018 року «Питання забезпечення житлом внутнішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» виконавчий комітет районної у місті ради  

 

ВИРІШИВ:

 

           1. Затвердити нове Положення про  районну комісію з питань  розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради (далі – районна комісія), що додається.

           2.  Затвердити склад районної комісії (додаток).

 3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому ради від 09 листопада 2016 року          № 103 «Про утворення районної комісії з питань розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради» (зі змінами).

        

 

Голова районної у місті ради                                                                         О.Кришко

Дряпак 37 12 93

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Фортечної районної у

м. Кропивницькому ради

«23» травня 2018 року

№32

 

ПОЛОЖЕННЯ

про районну комісію з питань розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб при виконавчому комітету Фортечної районної у                      м. Кропивницькому ради

 

I. Загальні положення

 

           1.1. Комісія з питань розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб  при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради (далі – районна комісія) утворюється для розгляду питань про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям громадян, а саме:

           членам сімей загиблих (тих, що пропали безвісти) чи померлих осіб, визначених абзацами п’ятим – восьмим пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – Закон), та які потребують поліпшення житлових умов;

           сім’ям загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених в абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону, для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у таких державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону, та які потребують поліпшення житлових умов.

           внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та особам з інвалідністю внаслідок війни  ІІІ групи відповідно до пунктів               11-14   частини другої статті 7 або учасникам бойових дій відповідно до пункту 19і-20 частини першої статті 6 Закону, та які потребують поліпшення житлових умов.

           1.2. У своїй діяльності районна комісія керується Конституцією України, Законом України від 22 жовтня 1993 № 3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зі змінами), постановами Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну

2

цілісність України, а також членів їх сімей» (далі – Постанова 719), від                   28 березня 2018 № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей», від 12 травня 1994 № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни» (далі – Постанова 214), від 18 квітня 2018 року № 280  «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» (далі – Постанова 280), від 20 серпня 2014 № 413 «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення», наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 27 вересня 2005 № 174 «Про затвердження Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України», та іншими нормативними документами.

           1.3. Положення та склад районної комісії, зміни та доповнення до них затверджується рішенням виконавчого комітету районної у місті ради.

 

II. Склад районної комісії

 

           2.1. Очолює районну комісію голова районної у місті ради, у разі його відсутності – заступник голови районної комісії.

 2.2. До складу районної комісії входять представники виконавчих органів районних у місті рад, управління соціального захисту населення  виконавчого комітету, відділу економічного розвитку та регуляторної політики управління економіки департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького, відділу ведення обліку житла Міської ради міста Кропивницького, спецбюджетного відділу управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького, громадських організацій, які  об’єднують ветеранів антитерористичної операції (за згодою).

 

III.           Завдання та повноваження районної комісії

 

           3.1. Перевірка наявності в особи статусу члена сім’ї загиблого та статусу особи з інвалідністю.

 3.2. Визначення категорії особи як члена сім’ї загиблого.

 3.3. Перевірка наявності документів про взяття на квартирний облік членів сім’ї загиблого військовослужбовця та особи з інвалідністю внаслідок війни.

 3.4. Перевірка факту спільного або роздільного проживання членів сім’ї загиблого, які мають право на грошову компенсацію.

 3.5. Обстеження матеріально-побутових умов осіб, які мають право на компенсацію.

 

3

 3.8. Перевірка наявності майнових прав на нерухоме майно членів сім'ї загиблого та особи з інвалідністю, а також всіх членів родини, на яких розраховується грошова компенсація, або відчуження такого майна.

 3.6. Прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні грошової компенсації.

           3.7. Визначення розміру грошової компенсації.

 

IV. Організація роботи районної комісії

 

 4.1. Голова районної комісії організовує діяльність комісії, головує на її засіданнях, здійснює керівництво роботою районної комісії і несе відповідальність за виконання покладених на районну комісію повноважень. У разі відсутності голови районної комісії його обов’язки, тимчасово, виконує заступник голови районної комісії.

 4.2. Організаційно-технічне забезпечення діяльності районної комісії здійснює секретар районної комісії. У разі відсутності секретаря районної комісії його обов’язки, тимчасово, виконує за дорученням інший член районної комісії.

 4.3. Секретар районної комісії забезпечує підготовку матеріалів згідно з поданими заявами для розгляду на засіданні районної комісії, вирішує організаційні питання щодо проведення засідань районної комісії, веде протокол засідання районної комісії.

 4.4. Члени Комісії мають право:

           брати участь в усіх засіданнях районної комісії та прийнятті рішень;

 ознайомлюватись з усіма документами, що надходять до районної комісії;

 письмово викладати свої обґрунтовані заперечення і додавати їх до протоколів засідання районної комісії.

 4.5. Засідання районної комісії проводиться при надходженні заяв громадян зазначених категорій в терміни, визначені нормативно-правовими актами.

 4.6. Засідання районної комісії проводиться в присутності заявника або законного представника чи уповноваженої особи. За наявності письмового клопотання комісія може розглядати питання щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації за відсутності заявника або законного представника чи уповноваженої особи. У разі відсутності такого клопотання та неявки зазначених осіб розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання районної комісії.

 4.7. Засідання районної комісії вважається правомірним, якщо в ньому взяли участь більше половини її членів.

 4.8. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях районної комісії, приймаються більшістю голосів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів при голосуванні, голос голови районної комісії є вирішальним.

4

 4.9. Засідання районної комісії оформлюється протоколом про прийняття рішення щодо призначення або відмову в призначенні грошової компенсації, визначення розміру грошової компенсації відповідно до вимог                   Постанови  719,  Постанови 214 або Постанови 280.

 4.11. Витяг з рішення районної комісії надсилається заявнику із зазначенням суми належної йому грошової компенсації, а також департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації.

V. Припинення діяльності районної комісії

 

 5.1. Діяльність районної комісії припиняється рішенням виконавчого комітету районної у місті ради.

 5.2.  Протоколи та інші матеріали районної комісії зберігаються у відділі персоніфікованого обліку управління соціального захисту населення виконавчого комітету протягом сімдесяти п'яти років.

             

                                ______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Фортечної районної у

м. Кропивницькому ради

«___» травня  2018 року

№ ___

 

                                                    СКЛАД

районної комісію з питань розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб при виконавчому комітеті Фортечної районної у                                        м. Кропивницькому ради

 

                                     Голова комісії

Кришко                                                      голова Фортечної районної у                                                                 

Олександр Володимирович                      м. Кропивницькому ради

 

                                        Заступник голови комісії

 

Закаблуковський                              начальник управління соціального

Віктор Олександрович                     захисту населення виконавчого комітету

                                                          Фортечної районної у м. Кропивницькому 

                                                          ради

 

                                         Секретар комісії

 

Тікула                                                    головний спеціаліст відділу  

Світлана Іванівна                                 персоніфікованого обліку управління

                                                               соціального  захисту населення

                                                               виконавчого комітету Фортечної

                                                               районної у м. Кропивницькому ради

 

                                          Члени комісії:

 

Волохов                                                головний спеціаліст – юрисконсульт

Віталій Іванович                                  управління соціального захисту

                                                               населення виконавчого комітету Фортечної

                                                               районної у м. Кропивницькому ради

 

 

 

Вязовцев                                               член громадської організації  

Віталій Володимирович                     «Кіровоградська міська організація                                                                              

                                                               захисників вітчизни «Бойове братерство»

                                                               (за згодою)

2

Діденко                                                 начальник відділу з питань           

Людмила Іванівна                                обслуговування осіб з інвалідністю,

                                                               ветеранів війни  та праці управління

                                                               соціального захисту населення

                                                               виконавчого комітету Фортечної

                                                               районної у м. Кропивницькому ради

 

Москаленко                                          головний спеціаліст відділу економічного

Олена Михайлівна                               розвитку та регуляторної політики

                                                               управління  економіки департаменту з

                                                               питань економічного розвитку, торгівлі та                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                               інвестицій Міської ради міста          

                                                               Кропивницького

 

Пількін                                                  начальник відділу ведення обліку житла

Валерій Анатолійович                         Міської ради міста Кропивницького

 

Савилович                                             головний спеціаліст – головний

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада