Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

рішення № 31

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від 16 квітня 2019 року                                                                               № 31

 

Про надання дозволу опікуну

П** Г.А. на виконання дій

від імені недієздатного П** В.А.

 

          Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34,             статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 6, 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», пунктом 3 статті 67, статтею 71 Цивільного кодексу України, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від 20 ** 20** року № **), розглянувши заяву опікуна П**Г.А., виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

          1. Дозволити опікуну П** Г** А** здійснити реєстрацію місця проживання П** А** В**, батька недієздатного П** В*** А** у квартирі що належить недієздатному за адресою: м. К**, вул. М**, буд. **, кв. **.

2. Зобов’язати опікуна П* Г.А. надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії документів, що підтверджують факт місця реєстрації в тримісячний термін.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                   О.Кришко

 

 

 

Чорноглазов 37 20 11

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада