Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №2

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 19 січня 2021 року                                                                  № 2

 

Про організаційно-правову роботу в управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради

 

            Керуючись статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши інформацію заступника начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету М.БРИНЗИ про організаційно-правову роботу в управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради, виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

          1. Інформацію заступника начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету М.БРИНЗИ про організаційно-правову роботу в управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради взяти до уваги.

          2. Організаційно-правову роботу в управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради визнати задовільною.

 

 

Голова районної у місті ради                             Віктор ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Віталій ВОЛОХОВ 37 12 93                                                 

 

ІНФОРМАЦІЯ

Про організаційно-правову роботу в управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради

Відділ організаційно-правового забезпечення управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради (далі – відділ) створено у квітні 2020 року. До штату відділу входять: начальник відділу-юрисконсульт управління, заступник начальника відділу, головний спеціаліст з питань публічних закупівель, провідний спеціаліст з питань діловодства та контролю; та три архіваріуси.

Відділом виконуються наступні завдання:

надання правової допомоги працівникам управління соціального захисту населення виконавчого комітеті Фортечної районної у місті Кропивницькому ради, підготовка обґрунтованих відповідей громадянам, підприємствам та організаціям району, забезпечення аналізу та оцінки стану справ в напрямі соціального захисту населення на території Фортечного району міста Кропивницького в межах повноважень управління, реалізації правової політики;

розгляд проєктів нормативних актів, що надійшли на погодження з питань, та належать до компетенції управління, підготовка проєктів письмових висновків та зауважень до них, перевірка відповідності законодавству проєктів наказів та інших нормативних документів та актів;

забезпечення правильного застосування законодавства працівниками управління у своїй роботі, проведення з ними роз’яснювальної роботи, підготовки висновків щодо правових питань, які виникають у діяльності управління;

розробка пропозицій щодо вдосконалення діяльності управління, довідково-інформаційної роботи з питань законодавства та нормативних актів,  обліку діючого законодавства і інших нормативних актів, з відмітками про їх відміну, зміни та доповнення;

проведення роботи з ознайомлення посадових осіб управління з нормативними актами, які відносяться до їх діяльності, про зміни в діючому законодавстві;

розробка та оформлення цивільно – правових угод, господарських, трудових та інші договорів, які стосуються взаємовідносин управління з іншими фізичними та юридичними особами;

захист інтересів управління у суді;

координація та співпраця з іншими установами, організаціями та підприємствами в тому числі з  Центром надання адміністративних послуг Кропивницької міської ради;

         оприлюднення річного плану закупівель та змін до нього шляхом розміщення в системі електронних закупівель ProZorro;

         організація та проводення процедур закупівель з дотриманням норм

2

чинного законодавства у сфері публічних закупівель;

          затвердження, зберігання, оприлюднення інформації та звіту щодо

публічних закупівель відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі";

           забезпечення функціонування системи службового діловодства в управлінні;

           ведення, організація тимчасового зберігання архівних документів, пов’язаних з діяльністю управління;

           організація документообігу та контролю за своєчасним розглядом усних та письмових заяв, скарг та пропозицій громадян;

           розробка номенклатури справ, перевірка правильності формування та оформлення справ під час їх передачі до архіву;

          забезпечення зберігання документів, які надійшли до архіву, прийом діючих особових справ до архіву, проведення їх за журналом архівних справ та присвоєння номеру особової справи, пошук та видача особових справ відповідальним особам;

За результатами роботи за звітній період  відділом:        

Надано методичну допомогу з питань подачі декларацій та перевірено своєчасність подачі декларацій шляхом перевірки Єдиного державного реєстру декларації осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на сайті public.nazk.gov.ua, 146 працівників  які підпадають під дію статті 45 Закону України "Про запобігання корупції", розроблено та оформлено цивільно-правових угод, господарських, трудових договорів, які стосуються взаємовідносин управління з фізичними та юридичними особами у кількості 470 договорів, підготовлено та подано 21 позовна заява до суду,  розглянуто та опрацьовано 345 ухвал, рішень, постанов суду та вжито заходів щодо їх оскарження або виконання, підготовлено та подано до суду 320 відзивів, заперечень, пояснень по справам, затверджено річний план закупівель та оприлюднено його в системі електронних закупівель ProZorro, проведено 75 процедур закупівлі а саме: відкритих торгів – 4, переговорних процедур – 4, спрощених закупівель – 1, оприлюдено 66 звітів про укладені договори.  Надано 106 консультацій громадянам з питань, що належать до повноважень управління.                                                                                    Крім  того відділом опрацьовуються та надаються обґрунтовані та кваліфіковані відповіді на звернення громадян, адвокатські запити, інші листи та запити установ, підприємств, та організацій, компетентно виконуються контрольні документи в межах повноважень.

 

Заступник начальника управління                               Михайло БРИНЗА

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада