Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про надання дозволу опікуну Корсак-Залєській Г.М. на виконання дій в інтересах недієздатного Корсак-Залєського О.В.

 У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від „____” березня 2017 року                                                                          №29

 

Про надання дозволу опікуну

Корсак-Залєській Г.М. на виконання

дій в інтересах недієздатного

Корсак-Залєського О.В.

 

          Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34, статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,пунктом 3 статті 67, статтею 71 Цивільного кодексу України, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від 20 лютого 2017 року № 3), розглянувши заяву опікуна Корсак-Залєської Г. М., виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

          1.Дозволити опікуну Корсак-Залєській Галині Михайлівні здійснити дарування своєї частини квартири, яка в рівних частках належить опікуну та недієздатному Корсак-Залєському Олександру Володимировичу, за адресою: м. Кропивницький, вул. Короленка, буд. 32, кв. 16, своїй дочці Ляшенко Ірині Володимирівні.

2.Зобов’язати опікуна Корсак – Залєську Галину Михайлівну надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії правовстановлюючих документів в тримісячний термін.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 Голова районної у місті ради                                                   О.Кришко

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада