Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення № 29

 У К Р А Ї Н А

КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                   

від 21 квітня 2015 року                                                                               № 29

Про надання допомоги

на поховання

        Керуючись підпунктом 4 пункту „а” частини першої статті 34, статтею 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня  2007 року  № 99 “Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”, рішенням Кіровоградської міської ради від 13 липня 2007 року № 318 „Про затвердження розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого” та розглянувши службову записку начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Бринзи М.А. від 08 квітень 2015 року, виконавчий комітет районної у місті ради

В И Р І Ш И В :

        1. Надати допомогу громадянам на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, у розмірі 300 (триста) грн. 00 коп. кожному на загальну суму 1814 (одна тисяча вісімсот чотирнадцять)  грн. 22 коп.,  в  тому  числі  поштовий  збір 14 (чотирнадцять) грн. 22 коп., згідно з додатком.

        2. Фінансовому відділу районної у місті ради (Поповкіна) перерахувати  кошти в сумі 1814 (одна тисяча вісімсот чотирнадцять)  грн. 22 коп.   управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету для надання зазначеної допомоги згідно з чинним законодавством.

        3. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету (Бринза) кошти використати за призначенням.

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Бринзу М.А.

 

 

Голова районної у місті ради                                                         С. Горбовський

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Кіровської районної у м. Кіровограді ради

21 квітня 2015 року

№ 29

СПИСОК

громадян, яким надається допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі,

яка зобов’язалася поховати померлого

 

         300 (триста) грн. 00 коп. – В*** Галині Яківні – дружині В*** Віктора Леонідовича, який помер 05.10.2014 року, а/з № 2632;

       300 (триста) грн. 00 коп. – Ж*** Вікторії Леонідівні – сестрі Л*** Євгенія Сергійовича, який помер 14.03.2015 року, а/з № 737;

       300 (триста) грн. 00 коп. – М***Наталії Миколаївні – сестрі Т*** Оксани Миколаївни, яка померла 04.03.2015 року, а/з № 703;

       300 (триста) грн. 00 коп. – О***Тетяні Олександрівні – доньці О***

Олександра Анатолійовича, який помер 22.03.2015 року, а/з № 817;

       300 (триста) грн. 00 коп. – Т*** Наталії Михайлівні – матері Т*** Євгена Віталійовича, який помер 22.03.2015 року, а/з № 808;

       300 (триста) грн. 00 коп. – Ч*** Ганні Миколаївні – тітці Л*** Романа Анатолійовича, який помер 28.03.2015 року, а/з № 881.

 

Начальник управління соціального

захисту населення виконавчого комітету                                               М.Бринза                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада