Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

рішення № 28

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА  РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 16 квітня 2019 року                                                                 № 28

 

Про роботу опікунської ради

при виконавчому комітеті

районної у місті ради

у 2018 році

 

Керуючись пунктом 2 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Закаблуковського В.О. про роботу опікунської ради  при виконавчому комітеті районної у місті ради у 2018 році, виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Інформацію начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Закаблуковського В.О. про роботу опікунської ради при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради  у            2018 році взяти до уваги.

 

2. Роботу опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради визнати такою, що відповідає вимогам чинного законодавства України.

 

 

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                    О. Кришко

 

 

 

 

Чорноглазов 37 20 11

Інформація

про роботу опікунської ради при виконавчому комітеті

Фортечної районної у м. Кропивницькому ради

за 2018 рік

 

 

         Відповідно до рішення Кіровоградської міської ради від 10 червня 2016 року № 325 «Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою Кіровській та Ленінській районним у м. Кіровограді радам сьомого скликання та їх виконавчим органам» (зі змінами та доповненнями) районній у місті раді та її виконавчим органам визначено повноваження щодо вирішення питань опіки та піклування серед повнолітнього населення району.

Опікунська рада при виконавчому комітеті Фортечної районної у         м. Кропивницькому ради (далі – опікунська рада) є дорадчим органом, який утворено для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції.

Основним завданням органу опіки та піклування є інформування населення про порядок встановлення опіки, піклування над повнолітніми фізичними особами, ознайомлення майбутніх опікунів з правами, обов`язками та передбаченою законодавством адміністративною та кримінальною відповідальністю, надання допомоги в оформленні та подачі відповідних заяв до суду, погодження кандидатур опікунів, надання дозволів опікунам на виконання дій від імені та в інтересах недієздатних осіб, перевірка виконання опікунських обов`язків.

У своїй роботі опікунська рада керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Законом України «Про психіатричну допомогу», Правилами опіки та піклування, затвердженими спільним наказом Державного комітету України у справах сім`ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров`я України, Міністерства праці та соціальної політики України від      26 травня 1999 року № 34/166/131/88, Типовим Положенням про психоневрологічний інтернат, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2001 року № 549. Основні функції та повноваження опікунської ради визначено у Положенні про опікунську раду при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради, затвердженому рішенням виконавчого комітету районної у місті ради від 28 березня 2017 року № 25.

З метою виконання визначених повноважень опікунською радою здійснювалася відповідна робота.

Протягом 2018 року до виконавчого комітету районної у місті ради з питань опіки та піклування над повнолітніми фізичними особами звернулося  69 осіб. Відбулося 11 засідань опікунської ради, на яких розглянуто 103 питання, з яких прийнято 171 рішення:

2

38 – з питань визнання фізичних осіб недієздатними та погодження кандидатур їхніх майбутніх опікунів;

22 – надання дозволів опікунам на виконання дій в інтересах та від імені недієздатних осіб;

13 – з питань зняття з обліку в органі опіки та піклування в зв'язку з смертю недієздатних осіб;

2 – з питань поновлення цивільної дієздатності особі;

7 – з питань скарг на дії опікунів, піклувальників, помічників дієздатних фізичних осіб;

15 – з питань взяття на облік до органу опіки та піклування недієздатних осіб;

69 – з питань обстеження житлово-побутових умов проживання осіб, над якими встановлено опіку (піклування), та осіб, які потребують встановлення опіки (піклування);

5 – з питань розгляду заяв про надання дозволу на оформлення недієздатного в будинок інтернат.

Станом на 01 січня 2019 року на обліку опікунської ради перебуває 238 осіб, відносно яких встановлено опіку (піклування).

Інформація про стан здоров`я фізичних осіб є конфіденційною, тому надається виключно на запити відповідних органів у порядку, встановленому законодавством.

Опікунською радою  вживаються заходи щодо захисту майнових прав недієздатних осіб, які перебувають під опікою (піклуванням). На розгляд виконавчого комітету районної у місті ради за звітний період було внесено 20 проектів рішень з питань виконання опікунами дій в інтересах недієздатних осіб.

З метою з`ясування обставин, що свідчать про стан наркотичного чи психічного захворювання фізичних осіб, направляються запити до Кіровоградської обласної психіатричної лікарні та Кіровоградського обласного наркологічного диспансеру.

Опікунською радою здійснюється постійний контроль за діяльністю опікунів (піклувальників) шляхом періодичних відвідувань осіб,                    які перебувають під опікою (піклуванням). За звітний період проведено 69       обстежень сімей, в яких проживають недієздатні особи.

 

 

 

Начальник управління 

соціального захисту

населення виконавчого комітету                                             В.Закаблуковський

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада