Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 28 січня 2015 року № 231 «Про районний у місті бюджет на 2015 рік»

 Проект

 

Проект

 

У К Р А Ї Н А

 

КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

 

СОРОКОВА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 15 жовтня 2015 року                                                                        № 252

 

Про внесення змін до рішення районної

у місті ради від 28 січня 2015 року  № 231

«Про районний у місті бюджет на 2015 рік»

 

Керуючись частиною другою статті 41, статтею 59, частиною четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею                78 Бюджетного кодексу України, рішенням Кіровоградської міської ради від         13 жовтня 2015 року № 4696  «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року № 3899 «Про міський бюджет на 2015 рік»,  районна у місті рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Внести зміни до показників районного у місті бюджету, визначених у  додатках 1 та 2 до рішення районної у місті ради від 28 січня 2015 року № 231 «Про районний у місті бюджет на 2015 рік», згідно з додатками 1 та 2 відповідно.

 

2. Додатки 1 та 2 є  невід’ємною частиною цього рішення.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної у місті ради з  питань планування, бюджету, фінансів та інвестицій (Зайченко).

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                С.Горбовський

 

 

 

 

 

                               
                               
                      Додаток 2
до рішення Кіровської районної у м.Кіровограді ради
"____" __________ 2015 року № _____
Зміни до розподілу видатків районного у місті бюджету на 2015 рік,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      визначених у додатку 2 до рішення Кіровської районної у м.Кіровограді ради від 28 січня 2015 року № 231 "Про районний у місті бюджет на 2015 рік"
                              грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1                                                                                                                    Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету                                                                 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету                                                                      Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету                                                                
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  03   Виконавчий комітет районної у місті ради +116 893,00 +116 893,00                   +116 893,00
  250203 0160 Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голоів  +116 893,00 +116 893,00                   +116 893,00
      Всього  +116 893,00 +116 893,00                   +116 893,00
                               
                               
                               
Голова районної у місті ради                                                                                                                                                                                                                                                                                         С.Горбовський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада