Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 28 січня 2015 року № 231 «Про районний у місті бюджет на 2015 рік»

 Проект

 

Проект

 

У К Р А Ї Н А

 

КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

 

ТРИДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 08 жовтня 2015 року                                                                        №251 

 

Про внесення змін до рішення районної

у місті ради від 28 січня 2015 року  № 231

«Про районний у місті бюджет на 2015 рік»

 

Керуючись частиною другою статті 41, статтею 59, частиною четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею                78 Бюджетного кодексу України, рішеннями Кіровоградської міської ради від         20 липня 2015 року № 4426, від 22 вересня 2015 року № 4451, від 29 вересня 2015 року № 4567 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року № 3899 «Про міський бюджет на 2015 рік», враховуючи пропозиції головних розпорядників коштів, районна у місті рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Внести зміни до показників районного у місті бюджету, визначених у  додатках 1 та 2 до рішення районної у місті ради від 28 січня 2015 року № 231 «Про районний у місті бюджет на 2015 рік», згідно з додатками 1 та 2 відповідно.

 

2. Додатки 1 та 2 є  невід’ємною частиною цього рішення.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної у місті ради з  питань планування, бюджету, фінансів та інвестицій (Зайченко).

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                С.Горбовський

 


 

                      Додаток 2
до рішення Кіровської районної у м.Кіровограді ради
"____" __________ 2015 року № _____
Зміни до розподілу видатків районного у місті бюджету на 2015 рік,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      визначених у додатку 2 до рішення Кіровської районної у м.Кіровограді ради від 28 січня 2015 року № 231 "Про районний у місті бюджет на 2015 рік"
                              грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1                                                                                                                    Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету                                                                 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету                                                                      Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету                                                                
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  03   Виконавчий комітет районної у місті ради +1 494 760,00 +1 494 760,00                   +1 494 760,00
  010116 0111 Органи місцевого самоврядування +31 110,00 +31 110,00                   +31 110,00
  100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ +50 000,00 +50 000,00                   +50 000,00
  250203 0160 Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голоів  +1 444 760,00 +1 444 760,00                   +1 444 760,00
  250404 0133 Інші видатки -31 110,00 -31 110,00                   -31 110,00
  15   Управління соціального захисту населення виконкому +11 464 168,00 +11 464 168,00 +146 735,00                 +11 464 168,00
  010116 0111 Органи місцевого самоврядування  +200 000,00 +200 000,00 +146 735,00                 +200 000,00
  070303 0910 Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) +301 068,00 +301 068,00                   +301 068,00
  090000   Соціальний захист та соціальне забезпечення +10 963 100,00 +10 963 100,00                   +10 963 100,00
  090202 1030 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу  +2 065,36 +2 065,36                   +2 065,36
  090205 1030 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цівільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків на придбання твердого палива +28,78 +28,78                   +28,78
  090211 1070 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону України "Про культуру", частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива  +446,79 +446,79                   +446,79
  090216 1070 Пільги багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу  +2 825,04 +2 825,04                   +2 825,04
  090302 1040 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами  -150 000,00 -150 000,00                   -150 000,00
  090303 1040 Допомога до досягнення дитиною трирічного віку -50 000,00 -50 000,00                   -50 000,00
  090304 1040 Допомога при народженні дитини  +2 650 000,00 +2 650 000,00                   +2 650 000,00
  090305 1040 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування  -500 000,00 -500 000,00                   -500 000,00
  090306 1040 Допомога на дітей одиноким матерям +900 000,00 +900 000,00                   +900 000,00
  090307 1040 Тимчасова державна допомога дітям  +550 000,00 +550 000,00                   +550 000,00
  090308 1040 Допомога при усиновленні дитини +150 000,00 +150 000,00                   +150 000,00
  090401 1040 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям  +5 000 000,00 +5 000 000,00                   +5 000 000,00
  090406 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  +44 234,03 +44 234,03                   +44 234,03
  090413 1010 Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу +850 500,00 +850 500,00                   +850 500,00
  091204 1020 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  +20 000,00 +20 000,00                   +20 000,00
  091300 1010 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам  +1 493 000,00 +1 493 000,00                   +1 493 000,00
      Всього  +12 958 928,00 +12 958 928,00 +146 735,00                 +12 958 928,00

 

 

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада