Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

РІшення № 249

 У К Р А Ї Н А 

КІРОВСЬКА   РАЙОННА  У  МІСТІ  КІРОВОГРАДІ   РАДА

ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 18 червня 2015 року                                                                            № 249

 

Про внесення змін до Положення

про постійні комісії Кіровської районної

у м. Кіровограді ради шостого скликання

        Керуючись статтями 59, 59-1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтями 35, 61 Закону України «Про запобігання корупції», районна у місті рада 

В И Р І Ш И Л А:

         Внести зміни до Положення про постійні комісії Кіровської районної у м. Кіровограді ради шостого скликання, затвердженого рішенням районної у місті ради від 07 грудня 2010 року № 8, а саме:

         пункт 4.4. після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

         «здійснення контролю за дотриманням головою та депутатами районної у місті ради вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, під час участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень районної у місті ради; надання зазначеним вище особам відповідних консультацій та роз’яснень;».

         У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.

 

 

 

Голова  районної  у  місті  ради                                                      С.Горбовський   

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада