Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення № 237

  

 

УКРАЇНА  

КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

ТРИДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

від 05 березня  2015 року                                                                    № 237

Про надання дозволу на
використання коштів у 2015 році

Керуючись статтями 41, 59, 61 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 13 Бюджетного кодексу України, рішеннями районної у місті ради від 26 лютого 2007 року № 115 "Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за оренду комунального майна, що належить територіальній громаді Кіровського району м. Кіровограда" та від 28 січня 2015 року № 231 «Про районний у місті бюджет на 2015 рік», враховуючи службову записку   керуючого  справами  виконкому  районної у місті ради Волкової Р.В.  від 20 січня 2015 року, районна у місті рада

ВИРІШИЛА:

1.           Дозволити виконавчому комітету районної у місті ради використати у 2015 році кошти, які надійшли і будуть надходити на спеціальний реєстраційний рахунок у вигляді орендної плати за використання приміщення по вул. Героїв Сталінграда,7а, у розмірі 53400 (пятдесят три тисячі чотириста) гривень на утримання, ремонт та придбання майна для виконавчого комітету районної у місті ради.

2.      Бухгалтерсько - господарському відділу виконкому (Біленький) виділені кошти використати за призначенням.

3.      Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та інвестицій (Зайченко).

 

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                            С.Горбовський

Кіровоград – 2015

 

ІХ. Управління Центром

1.Пункт 9.2 викласти в такій редакції:

 «9.2.  Директор Центру має заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора Центру за погодженням з начальником управління соціального захисту населення виконкому та головою районної у місті ради. Заступник директора Центру безпосередньо підпорядкований директору Центру, йому підконтрольний і підзвітний.».

2. Після пункту 9.2 доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«9.3. Установлення надбавок і здійснення преміювання директора Центру здійснюється відповідно до чинного законодавства розпорядженням голови районної у місті ради за поданням начальника управління соціального захисту населення виконкому, а заступника директора Центру – наказом начальника управління соціального захисту населення виконкому за поданням  директора Центру.

Особова справа та трудова книжка директора Центру зберігаються у відділі кадрового та правового забезпечення виконкому, а заступника директора Центру  - у Центрі.».

У зв’язку з цим пункти 9.3 – 9.5 вважати відповідно пунктами 9.4.– 9.6.

3. Після пункту 9.7 доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

«9.7. Директор Центру у своїй діяльності безпосередньо підпорядковується начальнику управління соціального захисту населення виконкому. Має посвідчення встановленого зразка.

9.8. На час відсутності директора Центру його обов’язки виконує заступник директора Центру або інша особа, визначена розпорядженням голови районної у місті ради.».

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада