Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення № 236

  

У К Р А Ї Н А

КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

 

ТРИДЦЯТЬ ПЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 05 березня 2015 року                                                                          № 236

Про внесення змін до

Положення  про комунальний заклад

«Центр соціальної реабілітації

(денного перебування) дітей-інвалідів

Кіровської районної у м. Кіровограді ради»

       Керуючись статтею 54, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», спільним наказом Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України  від 05 жовтня 2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення», районна у місті рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести та затвердити зміни до Положення про комунальний заклад «Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів Кіровської районної у м. Кіровограді ради», затвердженого рішенням районної у місті ради від   04 лютого 2014 року № 193, що додаються.

 

Голова районної у місті ради                                                        С.Горбовський


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Кіровської районної

у м. Кіровограді ради

05 березня 2015 року

№  236

 

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ (ДЕННОГО ПЕРЕБУВАННЯ) ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ КІРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ У М.КІРОВОГРАДІ РАДИ»

 

          Ці зміни є невід’ємною частиною Положення про комунальний заклад «Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів Кіровської районної у м. Кіровограді ради», затвердженого рішенням Кіровської районної у м. Кіровограді ради від 04 лютого 2014 року   № 193, зареєстрованого державним реєстратором виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

06 березня 2014 року, номер запису 14441050007007932.

Кіровоград – 2015

 

ІХ. Управління Центром

1.Пункт 9.2 викласти в такій редакції:

 «9.2.  Директор Центру має заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора Центру за погодженням з начальником управління соціального захисту населення виконкому та головою районної у місті ради. Заступник директора Центру безпосередньо підпорядкований директору Центру, йому підконтрольний і підзвітний.».

2. Після пункту 9.2 доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«9.3. Установлення надбавок і здійснення преміювання директора Центру здійснюється відповідно до чинного законодавства розпорядженням голови районної у місті ради за поданням начальника управління соціального захисту населення виконкому, а заступника директора Центру – наказом начальника управління соціального захисту населення виконкому за поданням  директора Центру.

Особова справа та трудова книжка директора Центру зберігаються у відділі кадрового та правового забезпечення виконкому, а заступника директора Центру  - у Центрі.».

У зв’язку з цим пункти 9.3 – 9.5 вважати відповідно пунктами 9.4.– 9.6.

3. Після пункту 9.7 доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

«9.7. Директор Центру у своїй діяльності безпосередньо підпорядковується начальнику управління соціального захисту населення виконкому. Має посвідчення встановленого зразка.

9.8. На час відсутності директора Центру його обов’язки виконує заступник директора Центру або інша особа, визначена розпорядженням голови районної у місті ради.».

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада