Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення № 234

  

                                                   У К Р А Ї Н А

 

КІРОВСЬКА  РАЙОННА У МІСТІ  КІРОВОГРАДІ  РАДА

 

ТРИДЦЯТЬ П’ЯТА  СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   05 березня 2015 року                                                                № 234

 

Про Програму фінансової підтримки

квартальних комітетів Кіровського району

м. Кіровограда на 2015 рік

 

   Керуючись статтями  41, 59 Закону України  "Про місцеве самоврядування   в   Україні",   рішенням  Кіровоградської   міської  ради  від

29  грудня 2010 року № 65 "Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою Кіровській та Ленінській районним у м.Кіровограді  радам  шостого  скликання   та   їх  виконавчим  органам”, з метою сприяння діяльності органів самоорганізації населення, районна у місті рада

В И Р І Ш И Л А :

 

         1. Затвердити Програму фінансової підтримки квартальних комітетів Кіровського району м. Кіровограда (далі - Програма) на 2015 рік (додається).

         2.Фінансовому відділу районної у місті ради (Поповкіна) при коригуванні районного у місті  бюджету  на 2015 рік передбачити бюджетні асигнування на реалізацію цієї Програми.

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної у місті ради з питань планування, бюджету, фінансів та інвестицій (Зайченко), з питань соціального захисту населення (Волкожа).

 

Голова  районної  у  місті  ради                                                    С. Горбовський

 

                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  Рішення Кіровської районної

                                                                      у м. Кіровограді ради

                                                                         05 березня 2015 року

                                                № 234

 

Програма

фінансової підтримки квартальних  комітетів 

Кіровського  району м. Кіровограда

на 2015 рік

м.Кіровоград

2015 рік

 

ПАСПОРТ

 Програми фінансової підтримки квартальних  комітетів 

Кіровського  району м. Кіровограда

на 2015 рік

 

Програма:

 

1.

Ініціатор розроблення

Програми 

Організаційний відділ  виконкому

 

2.

Розробник Програми

Організаційний відділ  виконкому

 

5.

Виконавець Програми

Виконавчий комітет  Кіровської районної у м.Кіровограді ради, організаційний відділ  виконкому

6.

Учасники Програми

Виконавчий комітет  Кіровської районної у м.Кіровограді ради, організаційний відділ  виконкому, квартальні комітети Кіровського району м. Кіровограда

7.

Терміни реалізації Програми

2015 рік

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

55,0 тис. грн.

 

I. Вступ

 

  Програма фінансової підтримки квартальних  комітетів  Кіровського  району м. Кіровограда на 2015 рік визначає порядок організації діяльності квартальних комітетів за місцем проживання.

У Кіровському районі м. Кіровограда станом на 01 січня 2015 року створені та функціонують 33 органи самоорганізації населення - квартальних комітети.

Органи самоорганізації населення Кіровського району м. Кіровограда є представницькими органами (виборними), які створені та діють на підставі законів  України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про органи самоорганізації населення”, Положення про квартальні комітети Кіровського району м.Кіровограда.

 

II. Мета Програми

Програма створена з метою підвищення результативності роботи голів квартальних комітетів Кіровського району м. Кіровограда (далі - квартальні комітети району)  у вирішенні важливих питань місцевого значення за місцем проживання, в межах відповідних кварталів, та відповідно до Конституції України, законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про органи самоорганізації населення”, рішень Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, Кіровської районної у м. Кіровограді ради та її виконавчого комітету,  інших законодавчих та нормативних актів.

 

III. Завдання Програми

Завданням Програми є щомісячна фінансова підтримка головам квартальних комітетів району, які здійснюють роботу відповідно до Конституції України, законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про органи самоорганізації населення”, рішень Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, Кіровської районної у м. Кіровограді ради та її виконавчого комітету,  інших законодавчих та нормативних актів.         

 

IV.  Напрямки діяльності та фінансування заходів

Основними критеріями  щомісячної фінансової підтримки головам квартальних комітетів району відповідно до Закону України „Про органи самоорганізації населення” є їх ставлення до обов’язків, особистий внесок  у соціально-економічний, культурний розвиток відповідної території, виконання доручень, активність у громадському житті району та міста в цілому.

Фінансова підтримка у вигляді матеріальної допомоги надається головам квартальних комітетів району щомісячно за результатами оцінки їх роботи   по   виконанню  повноважень  на підставі пропозицій, підготовлених

організаційним відділом виконкому, з відповідним обґрунтуванням. Матеріальна допомога може змінюватися повністю або частково в залежності від ефективності роботи керівників органів самоорганізації населення.

Бухгалтерсько-господарський відділ виконкому здійснює виплату матеріальної допомоги головам квартальних комітетів району в межах бюджетних асигнувань, затверджених на рік.

V. Очікуваний результат Програми

 

Реалізація Програми дозволить активізувати роботу органів самоорганізації населення по виконанню покладених на них повноважень і творчого ставлення до своїх громадських обов’язків, а також до ініціативного підходу у вирішенні питань, спрямованих на розвиток місцевого самоврядування.

VI. Обсяги та джерела фінансування

 

Джерелом фінансування Програми є кошти районного у місті бюджету. Головним розпорядником коштів є виконавчий комітет Кіровської районної у м. Кіровограді ради.

При розрахунку потреби в коштах враховується:

кількість квартальних комітетів району - 33,

обсяг асигнувань на один квартальний комітет району на рік - не більше 1666,67 грн.,

обсяг асигнувань на 33 квартальні комітети району  на рік -  33 * 1666,67 = 55000,00 грн.

Всього на 2015 рік - 55 000 гривень.

VII. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюють організаційний відділ виконкому  та постійні комісії районної у місті ради з питань планування, бюджету, фінансів та інвестицій, з питань соціального захисту населення.

 

____________________________

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада