Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №231

 У К Р А Ї Н А 

                      КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДАОННА У М. АД

ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від «28» січня 2015 року                                                                                 № 231        

 Про районний у місті бюджет на 2015 рік 

         Керуючись частиною другою статті 41, статтею 59, частиною  четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 68, 77 Бюджетного кодексу України, рішенням Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року  № 3899 «Про міський бюджет на 2015 рік», районна у місті рада 

В И Р І Ш И Л А : 

        1. Визначити на 2015 рік:

доходи районного у місті бюджету у сумі 213 262,094 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного у місті бюджету - 213 166,704 тис. грн., доходи спеціального фонду районного у місті бюджету - 95,390 тис. грн., згідно з             додатком 1;

видатки районного у місті бюджету у сумі 213 262,094 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного у місті бюджету - 213 166,704 тис. грн., видатки спеціального фонду районного у місті бюджету - 95,390 тис. грн. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного у місті бюджету на 2015 рік у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів, у тому числі по загальному фонду - 213 166,704 тис. грн. та спеціальному фонду - 95,390 тис. грн., згідно з додатком 2. 

 3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного у місті бюджету  у сумі  1,000 тис. грн. 

4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного у місті бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на оплату праці;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню. 

5. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету районної у місті ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного у місті бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

Надати право голові районної у місті ради укладати договори з органами Державної казначейської служби України на отримання позик на покриття тимчасових касових розривів районного у місті бюджету. 

6. Розпорядникам коштів районного у місті бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 

 7. В процесі виконання районного у місті бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів фінансовому відділу районної у місті ради (Поповкіна) за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів здійснюється за рішенням виконавчого комітету районної у місті ради, погодженим з постійною комісією районної у місті ради з питань планування, бюджету, фінансів та інвестицій.

Забороняється без внесення змін до рішення про районний у місті бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами районного у місті бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.  

 8. Установити, що у загальному фонді районного у місті бюджету на 2015 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 68 Бюджетного кодексу України, а також адміністративні штрафи, що накладаються виконавчим комітетом районної у місті ради відповідно до наданих повноважень. 

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного у місті бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені  статтею 69¹  Бюджетного кодексу України. 

10.  Додатки 1-2 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної у місті з питань планування, бюджету, фінансів та інвестицій (Зайченко). 

 

 

Голова районної у місті ради                                                               С.Горбовський

 

Додаток

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада