Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення № 21

 У К Р А Ї Н А

КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                   Р І Ш Е Н Н Я

                                 

від 17 березня 2014 року                                                                   № 21

Про надання допомоги

на поховання

 

        Керуючись підпунктом 4 пункту „а” частини першої статті 34, статтею 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня  2007 року  № 99 “Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”, рішенням Кіровоградської міської ради від 13 липня 2007 року № 318 „Про затвердження розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого” та розглянувши службову записку начальника управління соціального захисту населення виконкому Бринзи М.А. від 05 березня 2014 року, виконком районної у місті ради

В И Р І Ш И В :

        1. Надати допомогу громадянам на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, у розмірі 300 (триста) грн. 00 коп. кожному на загальну суму 1209 (одна тисяча двісті дев’ять)  грн. 48 коп.,  в  тому  числі  поштовий  збір                9 (дев’ять) грн. 48 коп., згідно з додатком.

        2. Фінансовому відділу районної у місті ради (Поповкіна) перерахувати  кошти в сумі 1209 (одна тисяча двісті дев’ять)  грн. 48 коп.   управлінню соціального захисту населення виконкому для надання зазначеної допомоги згідно з чинним законодавством.

        3. Управлінню соціального захисту населення виконкому (Бринза) кошти використати за призначенням.

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління соціального захисту населення виконкому Бринзу М.А.

 

Голова районної у місті ради                                                         С. Горбовський

 

  

Додаток

до рішення виконкому

Кіровської районної у м. Кіровограді ради

17 березня 2014 року

№ 21

 

СПИСОК

громадян, яким надається допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі,

яка зобов’язалася поховати померлого

 

       300 (триста) грн. 00 коп. – Бажану Володимиру Васильовичу – батькові Зімакової Аліси Володимирівни, яка померла 05.12.2014 року, а/з № 3220;

       300 (триста) грн. 00 коп. – Гвоздь Ніні Іванівні – сестрі Сокольникової  Ольги Іванівни, яка померла 10.01.2015 року,а/з № 94;                                        

       300 (триста) грн. 00 коп. – Рудник Ніні Олексіївні – матері Аніськова Олександра Олександровича, який помер 17.08.2014 року, а/з № 2166;

       300 (триста) грн. 00 коп. – Урсуловій Ніні Яківні – матері Урсулова Ігоря Вікторовича, який помер 11.02.2015 року, а/з № 418.                                                  

Начальник управління соціального

захисту населення виконкому                                                           М.Бринза                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада