Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №209

 У К Р А Ї Н А 

КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

  

Р І Ш Е Н Н Я

 

від "05" червня  2014 року                                                                    № 209 

 

Про внесення змін до рішення  районної
у місті ради від 04 лютого 2014 року  № 197
«Про районний у місті бюджет на 2014 рік» 

Керуючись частиною 2 статті 41, статтею 59, частиною 4 статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 78 Бюджетного кодексу України, рішенням Кіровоградської міської ради від 24 квітня 2014 року № 3005 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2748 «Про міський бюджет на 2014 рік», враховуючи пропозиції головних розпорядників коштів, районна у місті рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Внести зміни до рішення районної у місті ради від 04 лютого 2014 року № 197 «Про районний у місті бюджет на 2014 рік», а саме: 

пункт 7 викласти в такій редакції: 

«7. В процесі виконання районного у місті бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів фінансовому відділу районної у місті ради (Поповкіна) за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів здійснюється за рішенням виконавчого комітету районної у місті ради, погодженим з постійною комісією районної у місті ради з питань планування, бюджету, фінансів та інвестицій.

Забороняється без внесення змін до рішення про районний у місті бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами районного у місті бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків та збільшення видатків за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.». 

2. Внести зміни  до показників районного у місті бюджету, визначених у  додатках 1, 2, 3, 5  та 6 до  рішення районної у місті ради  від 04 лютого  2014 року  № 197 «Про районний у місті бюджет на 2014 рік», згідно з додатками  1, 2, 3, 4 та 5 відповідно. 

3. Додатки   1, 2, 3, 4 та 5 є  невід’ємною частиною цього  рішення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної у місті ради з  питань планування, бюджету, фінансів та інвестицій (Зайченко). 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                С.Горбовський

 

Додаток

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада