Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 04 лютого 2014 року № 197 „Про районний у місті бюджет на 2014 рік ”

  

У К Р А Ї Н А 

КІРОВСЬКА   РАЙОННА  У  М. КІРОВОГРАДІ   РАДА 

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА  СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від "04" лютого  2014 року                                                                  №203 

 

Про внесення змін до рішення  районної
у місті ради від 04 лютого 2014 року  № 197
„Про районний у місті бюджет на 2014 рік ”

 

Керуючись частиною 2 статті 41, статтею 59, частиною 4 статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 78 Бюджетного кодексу України, рішенням Кіровоградської міської ради від 04 лютого 2014 року № 2876 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2748 «Про міський бюджет на 2014 рік», районна у місті рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Внести зміни  до показників районного у місті бюджету, визначених у  додатках 1, 2,  та 3 до  рішення районної у місті ради  від 04 лютого 2014 року  № 197 «Про районний у місті бюджет на 2014 рік», згідно з додатками  1, 2,  та 3 відповідно. 

2. Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2014 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 4). 

3. Додатки   1, 2, 3 та 4 є  невід’ємною частиною цього  рішення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної у місті ради з  питань планування, бюджету, фінансів та інвестицій (Зайченко).

 

Голова районної у місті ради                                                                О.Рацул

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада