Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про припинення юридичної особи відділу комунального господарства виконавчого комітету Кіровської районної у місті Кіровограді ради

 

У К Р А Ї Н А 

КІРОВСЬКА   РАЙОННА  У  М. КІРОВОГРАДІ   РАДА 

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА  СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від "04" лютого 2014 року                                                            №199

 

Про припинення юридичної особи
відділу комунального господарства
виконавчого комітету Кіровської
районної у місті Кіровограді ради

 

         Керуючись статтями 41, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтями 104, 105 Цивільного кодексу України, статтями 33, 34, 36 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314 "Про затвердження порядку списання об’єктів державної власності", рішенням Кіровоградської міської ради шостого скликання від 27 жовтня 2011 року № 864 «Про неутворення районних у місті Кіровограді рад», районна у місті рада  

В И Р І Ш И Л А:

 

         1. Припинити шляхом ліквідації юридичну особу - відділ комунального господарства виконавчого комітету Кіровської районної у місті Кіровограді ради (далі – відділ комунального господарства виконкому) ( код за ЄДРПОУ - 05398869 ).

         2. Утворити  ліквідаційну комісію відділу комунального господарства виконавчого комітету Кіровської районної у місті Кіровограді ради (далі – ліквідаційна комісія) у складі згідно з додатком 1.

         3. Ліквідаційній комісії у визначені чинним законодавством терміни вжити організаційно-правових заходів щодо ліквідації відділу комунального господарства виконкому, в тому числі:

         протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про припинення відділу комунального господарства виконкому шляхом ліквідації;

         у тижневий строк розмістити у відповідних друкованих засобах масової інформації повідомлення про ліквідацію відділу комунального господарства виконкому;

           встановити строки для заяви претензій кредиторів 2 (два) місяці з дати публікації повідомлення прийнятого рішення про припинення юридичної особи відділу комунального господарства виконкому. Черговість задоволення претензій кредиторів визначається згідно з чинним законодавством;

         передати матеріальні цінності відділу комунального господарства виконкому на баланс виконавчого комітету районної у місті ради згідно з додатком 2;

        передати документи відділу комунального господарства виконкому, які підлягають тривалому зберіганню, до відповідної архівної установи в порядку, визначеному законодавством України;

         4. Завершити заходи з ліквідації відділу комунального господарства виконкому до  15 травня 2014 року.

         5. Голові ліквідаційної комісії внести на пленарне засідання районної у місті ради питання про затвердження акту ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом відділу комунального господарства виконкому.

         6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної у місті ради з питань законності та охорони громадського порядку (Зворигін).

 

 

 

Голова  районної  у  місті  ради                                                             О.Рацул   

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада