Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про затвердження структури та штатної чисельності комунального закладу «Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів Кіровської районної у м. Кіровограді ради»

 У К Р А Ї Н А

КІРОВСЬКА РАЙОННА У М. КІРОВОГРАДІ РАДА 

ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

  

Р І Ш Е Н Н Я

 

від «04» лютого 2014 року                                                                             №194

 

Про затвердження структури та штатної 
чисельності     комунального      закладу 
«Центр соціальної реабілітації (денного 
перебування) дітей-інвалідів Кіровської 
районної у м. Кіровограді ради»

 

         Керуючись частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 3 та 10 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 грудня 2007 року № 637 «Про затвердження типових штатів центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів та центру професійної реабілітації інвалідів системи органів праці та соціального захисту населення», Положенням про комунальний заклад «Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів Кіровської районної у м. Кіровограді ради», затвердженого рішенням районної у місті ради  від "04" лютого 2014 року №194 , районна у місті рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити структуру та штатну чисельність комунального закладу «Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів Кіровської районної у м. Кіровограді ради» згідно з додатком. 

2. Це рішення набуває чинності з 01 квітня 2014 року. 

 

 

Голова районної у місті ради                                                              О. Рацул

 

 

 

Додаток 
до рішення Кіровської 
районної у м. Кіровограді ради

«04» лютого 2014 року № 194

 

 

Структура та штатна чисельність комунального закладу «Центр 
соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів Кіровської 
районної у м. Кіровограді ради»

 

№ з/п

Назва відділення (відділу)

Кількість штатних одиниць

1.

Адміністрація

5

2.

Відділення соціальної реабілітації

4,5

3.

Відділення психолого-педагогічної реабілітації

7,5

4.

Відділення професійної орієнтації

1,5

5.

Відділення медичного супроводу

5,5

6.

Відділення «Матері та дитини»

2,5

7.

Відділ обслуговування центру

8,5

 

РАЗОМ:

35

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                     О. Рацул

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада