Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №17

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 Р Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИР І Ш Е Н Н Я

 

від "21" березня 2018 року                                                              № 17

 

Про стан  кадрової роботи

у виконавчих органах районної

у місті ради у 2017 році

 

        Керуючись частиною другою статті 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заслухавши інформацію завідувача відділу кадрового та правового забезпечення виконкому Голуб Т.В. про стан  кадрової роботи у виконавчих органах районної у місті ради у 2017 році,  виконком районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

         1. Інформацію завідувача відділу кадрового та правового забезпечення виконкому Голуб Т.В. про стан  кадрової роботи у виконавчих органах  районної у місті ради у 2017 році взяти до відома.

 

         2. Роботу виконавчих органів  районної у місті ради з кадрових питань у 2017 році визнати такою, що відповідає вимогам чинного законодавства України.

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                       О. Кришко

 

 

 

 

 

 

 

Голуб  22 97 79

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про стан  кадрової роботи у виконавчих органах

 Фортечної районної у м. Кропивницькому ради

 у 2017 році

 

 

Ведення кадрової роботи у виконавчих органах Фортечної районної у                м. Кропивницькому ради (далі – виконавчі органи районної у місті ради), відповідно до положень про відділи, покладено на відділ кадрового та правового забезпечення виконкому, відділ кадрів управління соціального захисту населення виконкому, фінансовий відділ районної у місті ради. Основними завданнями цих відділів є реалізація державної політики з питань служби в органах місцевого самоврядування.

 

 Кадрова робота у виконавчих органах  районної у місті ради проводиться відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», Кодексу законів про працю України, інших нормативно-правових актів, що регулюють питання кадрової політики в органі місцевого самоврядування.

 

Відповідно до рішення Фортечної районної у м. Кропивницькому ради від 11 квітня 2017 року № 104 «Про затвердження структури та загальної чисельністю апарату районної у місті ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів Фортечної районної у м. Кропивницькому ради», загальна чисельність  працівників складає 265,5 одиниць, з них на кінець звітного року у виконавчих органах районної у місті ради працювало:

 апарат районної у місті ради та її виконавчого комітету - 17 штатних одиниць, фактично працювало 14 (11 - посадових осіб, 3 - службовці та обслуговуючий персонал), 2 посадові особи  - перебували у соціальних відпустках для догляду за дитиною, 2 посади - вакантні;

фінансовий відділ районної у місті ради –  3 штатні одиниці, фактично працювало - 3;

управління соціального захисту населення виконкому – 159 штатних одиниць,  фактично працювало 157 (139 - посадових осіб, 18 - службовці та обслуговуючий персонал),  7 посадових осіб - перебувало у соціальних відпустках для догляду за дитиною,  2 посади – вакантні;

територіальний центр - 106,5 штатних одиниць, фактично                           працювало - 101,5;

комунальний заклад «Центр соціальної реабілітації (денного догляду) дітей з інвалідністю – 26,5 штатних одиниць (фактично працювало - 24,5) працівників.

 

2

 

Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється головою районної у місті ради відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на конкурсній основі, згідно з

 

 Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах Кіровської районної у м. Кіровограді ради, затвердженого розпорядженням голови районної у місті ради від 15 червня 2015 року № 38-р. Оголошення про проведення конкурсу обов’язково  публікується в місцевих засобах інформації та оприлюднюється на офіційному сайті районної у місті ради. У звітному  році проведено 3 засідання конкурсної комісії. За результатами проведених конкурсів на заміщення вакантних посад, головою районної у місті ради  призначено 14 посадових осіб.

 

У 2017 році було звільнено 13 посадових осіб, з них: порядком переведення  на вищі посади  – 4, за власним бажанням – 3, за угодою сторін – 6, з інших підстав – 0. Таким чином, у виконавчих органах районної у місті ради здійснюється ротація кадрів, шляхом призначення осіб на вищі та на постійні посади -  17 осіб.

 

Щодо фахового рівня працюючих, то із загальної кількості працюючих в апараті районної у місті ради та її виконавчого комітету  та фінансовому відділі районної у місті ради всі посадові особи мають повну вищу освіту (2 посадові особи дві вищі освіти), в  управлінні соціального захисту населення виконкому 134 особи мають повну вищу освіту, 12 осіб мають неповну  та базову вищу освіту. Аналіз  кваліфікаційного складу посадових осіб свідчить про високий освітній рівень  посадових осіб  виконавчих органів районної у місті ради.

 

Підвищення кваліфікації посадових осіб є одним із напрямків кадрової роботи у виконавчих органах районної у місті ради. У 2017 році 3 посадові особи підвищили кваліфікацію в Державному навчальному закладі Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської обласної державної адміністрації, 2 - посадові особи приймали участь в тренінгу, який проводився Канадською неурядовою організацією Stabilization Support Services, 2 посадові особи в Центрі підвищення кваліфікації працівників сфери управління міністерства соціальної політики України.

 

Підвищення кваліфікації посадових осіб здійснюється також шляхом здобуття посадовими особами вищої (першої чи другої) освіти, а також самоосвіти. Так, одна посадова особа у 2017 році вступила до Інституту підготовки  кадрів   державної   служби  зайнятості  України,  за   спеціальністю

3

"Публічне управління та адміністрування", одна посадова особа  навчається  в інституті вищих керівних кадрів Національної академії державного управління  при Президентові України.

 

З метою запобігання та протидії корупції у виконавчих органах районної у місті ради постійно проводяться навчання  посадових осіб  щодо роз’яснень чинного законодавства України, особливу увагу приділяється питанню подання декларації про доходи.

 

Відділом кадрового та правового забезпечення виконкому забезпечено проведення щорічної оцінки посадових осіб  органу місцевого самоврядування. За результатами щорічної оцінки  за 2017 рік високу оцінку отримали -                     50  посадових осіб, «добру» - 63 посадові особи,  «задовільно» - 1,  «низьку» - 0.

        

         З метою оцінки результатів роботи, ділових та професійних якостей, виявлених посадовими особами при виконанні ними посадових обов’язків, один раз на 4 роки проводиться атестація посадових осіб. За рекомендаціями атестаційної комісії, головою районної у місті ради у звітному році підлягали атестації 53 посадові особи, всі визнані атестованими.

 

Одним із основних напрямків роботи з кадрами є застосування до працівників заходів заохочень та стягнень. Так, впродовж 2017 року                            3  посадових осіб виконавчих органів районної у місті ради було нагороджено відзнаками Кіровоградської обласної державної адміністрації та Кіровоградської обласної ради, 5 – міської ради,  1 - Департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації, 18 – районної у місті ради.

 

Фактів несумлінного відношення працівників до виконання службових обов’язків, порушення ними вимог чинного законодавства, виконавської та трудової дисципліни за звітний період не виявлено.

 

Протягом звітного року було підготовлено 210 проектів розпоряджень голови районної у місті ради  з кадрових питань, 68 - про надання відпусток.

        

          Враховуючи зазначене вище, можна дійти висновку, що першочерговими завданнями у здійсненні кадрової політики у виконавчих органах районної у місті ради є: системна робота з підбору професійних кадрів, рівномірний розподіл функціональних обов’язків між працівниками, підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, стимулювання, шляхом оголошення подяк, нагороджень, преміювань до професійних свят, тощо.

 

Завідувач відділу кадрового та

правового забезпечення виконкому                                                            Т.Голуб

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада