Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення № 176

 
У К Р А Ї Н А
 
 
КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

ДВАДЦЯТЬ ПЕРШАСЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 


Р І Ш Е Н Н Я


від  28  травня 2013 року                                                                           № 176

 

Про внесення змін до Положення

про територіальний центр

соціального обслуговування

(надання соціальних послуг)

Кіровського району м. Кіровограда

 

Керуючись статтями 54, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постановами Кабінету Міністрів України від      09 червня 2010 року № 408, від 07 листопада 2012 року  № 1024 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 29 грудня   2009 р. № 1417”,  від 19 грудня 2012 року № 1184 „Про затвердження Порядку надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати та внесення змін до переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”,  районна у місті рада

 
В И Р І Ш И Л А :
 

         Внести зміни до Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кіровського району м.Кіровограда, затвердженого рішенням  районної у місті ради від 07 вересня 2010 року № 386 (зі змінами) (додаються).

 
 
 
 

Голова районної у місті ради                                                         О.Рацул

 
 
 
 
 
 
   ЗАТВЕРДЖЕНО
   Рішення Кіровської районної у
   м. Кіровограді ради

   28  травня 2013 року
   № 176

 
 
ЗМІНИ,

що вносяться до Положення про територіальний центр

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Кіровського району  м. Кіровограда
 

1. У тексті Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кіровського району м. Кіровограда, затвердженого рішенням  районної у місті ради від    07 вересня 2010 року № 386 (зі змінами):

 

          слова „управління праці та соціального захисту населення виконкому Кіровської районної у м. Кіровограді ради” замінити словами „управління соціального захисту населення виконавчого комітету Кіровської районної у м. Кіровограді ради ”;

 

        слова „заступник начальника управління – директор територіального центру” в усіх відмінках замінити словами „заступник начальника управління соціального захисту населення виконкому – директор територіального центру” у відповідному відмінку.

 

2.У розділі „І. Загальні положення”:

 

         1) пункт 1.3. викласти в такій редакції:

 

  „1.3. У своїй діяльності територіальний центр керується Конституцією України, законами України, актами Президента України,  Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови Кіровоградської обласної державної адміністрації, наказами департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації, рішеннями Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету,  районної у місті  ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови районної у місті ради, наказами управління  соціального захисту населення виконавчого комітету  районної у місті ради, іншими нормативними актами з питань, що регулюють його діяльність, а також цим Положенням. ”;     

 
 

          2) пункт 1.11. викласти в такій редакції:    

 

 „1.11. Кошторис доходів і видатків, штатний розпис територіального центру затверджується головою районної у місті ради.”;

 
  3) пункт 1.13. викласти в такій редакції:
 

  „1.13. Методичне забезпечення діяльності територіального центру здійснює Міністерство соціальної політики України, координацію та  контроль за забезпеченням його діяльності - департамент соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації, організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг - управління  соціального захисту населення виконавчого комітету районної у  місті  ради. ”;  

 
  4) пункт 1.14. викласти в такій редакції:
     

   „1.13. До складу територіального центру входять такі структурні підрозділи: 

   відділення соціальної допомоги вдома;

   відділення соціально-побутової адаптації;

   відділення соціально-медичних послуг.”.

 

  3. У розділі „ІІІ. Умови прийняття на обслуговування та обслуговування громадян ”:

 

1)     абзац перший пункту 3.1. викласти  в такій редакції:

 

„3.1. Територіальний центр забезпечує безоплатне обслуговування (надання соціальних послуг) в обсягах, визначених державними стандартами, соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) своїми структурними підрозділами: ”;

2)     абзац перший пункту 3.2. викласти  в такій редакції:

 

„3.2.Для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадяни, зазначені в абзаці другому пункту 3.1 цього Положення, подають письмову заяву на ім'я заступника начальника управління соціального захисту населення виконкому – директора територіального центру, який після її надходження звертається до закладу охорони здоров'я за місцем проживання громадянина для одержання медичного висновку про його здатність до самообслуговування та потребу в постійній сторонній допомозі (далі  -  медичний висновок),   до   відповідного    підприємства,      установи, 

 

організації, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, або виконавчого органу сільської (селищної) ради за місцем реєстрації громадянина для отримання довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб і до нотаріуса (у разі потреби) з метою отримання витягу з Державного реєстру правочинів про відсутність (наявність) укладеного громадянином договором довічного утримання (догляду). ”;

 

        3) у пункті 3.5. слова  „Міністерство праці України” замінити словами „Міністерство соціальної політики України”;

 

4) абзац другий пункту 3.6. після слів „догляд і допомогу” доповнити словами „або рідні є громадянами похилого віку чи визнані інвалідами в установленому порядку;”;

 

 5) пункт 3.7. викласти в такій редакції:

 

        „3.7. Територіальний центр (в межах наявних можливостей) може надавати соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, із встановленням диференційованої плати відповідного до законодавства.

 Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату,визначену постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку» та цим переліком:  

        громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд       і допомогу;

        громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, у зв’язку із стихійним лихом, катастрофою, якщо середньомісячний сукупний дохід цих осіб вище встановленого прожиткового мінімуму;

        іншим громадянам, іноземцям та особам без громадянства, у тому числі біженцям, які проживають в Україні на законних підставах та перебувають у складних життєвих обставинах, потребують сторонньої допомоги і мають можливість оплачувати ці послуги.   

        Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються територіальним центром відповідно до чинного законодавства України і затверджуються заступником начальника управління соціального захисту населення виконкому – директором територіального центру.

 

 

        Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються територіальним центром в установленому законодавством порядку.”;

 

        6) пункт 3.8. викласти в такій редакції:

 

        „3.8. Громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд                і допомогу, можуть звільнятися від плати за рішенням комісії з питань, пов’язаних за звільнення громадян від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг), в структурних підрозділах територіального центру в разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі та проживають в іншій державі.”;   

 

        7) пункт 3.11. виключити;

 

        8) абзац перший пункту 3.12 викласти в такій редакції:

 

        „3.12. На кожного громадянина, якого обслуговує територіальний центр, ведеться особова справа, в якій міститься заява громадянина, медичний висновок, документи, що підтверджують право громадянина на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) та соціальну допомогу, копія наказу про здійснення (припинення) соціального обслуговування (надання соціальних послуг).”;

 

        9) в абзаці шостому пункту 3.14 слова „(для громадян, які потребували надання цих послуг у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги)” виключити;

 

       10) абзац дванадцятий пункту 3.15 викласти в такій редакції:

 

„обслуговування також припиняється у разі смерті громадянина.”. 

 

________________________

 

 
 
 
 
 
 

  

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада