Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення № 174

 

                                                                                                                               

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я                                  

 

від 21 грудня 2018 року                                                                  174

 

Про Програму фінансової підтримки

квартальних комітетів Фортечного району

м. Кропивницького на 2019 рік

 

         Керуючись статтями  41, 59 Закону України  "Про місцеве самоврядування   в   Україні",   рішенням  Кіровоградської   міської  ради  від 10 червня                     2016 року № 325 "Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою Кіровській та Ленінській районним у м.Кіровограді  радам  сьомого  скликання   та   їх  виконавчим  органам”, з метою сприяння діяльності органів самоорганізації населення, районна у місті рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

         1. Затвердити Програму фінансової підтримки квартальних комітетів Фортечного району м. Кропивницького (далі - Програма) на 2019 рік (додається).

 

         2.Фінансовому відділу районної у місті ради (Поповкіна) при затвердженні районного у місті  бюджету  на 2019 рік передбачити бюджетні асигнування на реалізацію цієї Програми.

 

        3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної у місті ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку (Тоток), з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я  (Паливода).

 

 

 

Голова  районної  у  місті  ради                                                       О. Кришко

 

 

 

 

 

 

 

                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                    Рішення Фортечної районної

                                                                                  у м. Кропивницькому  ради

                                                                           «___» грудня 2018 року

                                                   ____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

 

фінансової підтримки квартальних  комітетів 

 

Фортечного  району м. Кропивницького

 

на 2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кропивницький

2018 рік

2

 

ПАСПОРТ

 Програми фінансової підтримки квартальних  комітетів 

Фортечного району м. Кропивницького

на 2019 рік

 

 

Програма:

 

1.

Ініціатор розроблення

Програми 

Організаційний відділ  виконкому

 

2.

Розробник Програми

Організаційний відділ  виконкому

 

3.

Виконавець Програми

Виконавчий комітет  Фортечної районної у м. Кропивницькому  ради, організаційний відділ  виконкому

4.

Учасники Програми

Виконавчий комітет  Фортечної районної у м. Кропивницькому  ради, організаційний відділ  виконкому, квартальні комітети Фортечного району м. Кропивницького

5.

Терміни реалізації Програми

2019 рік

6.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

495000,00  грн.

 

_______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

I. Вступ

 

  Програма фінансової підтримки квартальних  комітетів  Фортечного району м. Кропивницького на 2019 рік визначає порядок організації діяльності квартальних комітетів за місцем проживання.

У Фортечному районі м. Кропивницького станом на 10 листопада                   2018 року створені та функціонують 33 органи самоорганізації населення - квартальних комітети.

Органи самоорганізації населення Фортечного району                                    м. Кропивницького є представницькими органами (виборними), які створені та діють на підставі законів  України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про органи самоорганізації населення”, Положення про квартальні комітети Фортечного  району м.Кропивницького.

 

II. Мета Програми

 

Програма створена з метою підвищення результативності роботи голів квартальних комітетів Фортечного району м. Кропивницького (далі - квартальні комітети району)  у вирішенні важливих питань місцевого значення за місцем проживання, в межах відповідних кварталів, та відповідно до Конституції України, законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про органи самоорганізації населення”, рішень Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, Фортечної районної у м. Кропивницькому ради та її виконавчого комітету,  інших законодавчих та нормативних актів.

 

III. Завдання Програми

 

Завданням Програми є щомісячна фінансова підтримка головам квартальних комітетів району, які здійснюють роботу відповідно до Конституції України, законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про органи самоорганізації населення”, рішень Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, Фортечної районної у м. Кропивницькому ради та її виконавчого комітету,  інших законодавчих та нормативних актів.         

 

IV.  Напрямки діяльності та фінансування заходів

 

Основними критеріями  щомісячної фінансової підтримки головам квартальних комітетів району відповідно до Закону України „Про органи самоорганізації населення” є їх ставлення до обов’язків, особистий внесок  у соціально-економічний, культурний розвиток відповідної території, виконання доручень, активність у громадському житті району та міста в цілому.

 

 

 

 

 

4

 

Фінансова підтримка у вигляді матеріальної допомоги надається головам квартальних комітетів району щомісячно за результатами оцінки їх роботи   по   виконанню  повноважень  на підставі пропозицій, підготовлених

організаційним відділом виконкому, з відповідним обґрунтуванням. Матеріальна допомога може змінюватися повністю або частково в залежності від ефективності роботи керівників органів самоорганізації населення.

Бухгалтерсько-господарський відділ виконкому здійснює виплату матеріальної допомоги головам квартальних комітетів району в межах бюджетних асигнувань, затверджених на рік.

 

V. Очікуваний результат Програми

 

Реалізація програми дозволить активізувати роботу органів самоорганізації населення по виконанню покладених на них повноважень і творчого ставлення до своїх громадських обов’язків, а також до ініціативного підходу у вирішенні питань, спрямованих на розвиток місцевого самоврядування.

 

VI. Обсяги та джерела фінансування

 

Джерелом фінансування Програми є кошти районного у місті бюджету. Головним розпорядником коштів є виконавчий комітет Фортечної районної у   м. Кропивницькому ради.

При розрахунку потреби в коштах враховується:

кількість квартальних комітетів району - 33,

загальний обсяг фінансової підтримки на рік квартальним комітетам району складає - 12 * 41250,00 = 495000,00 грн.;

Всього на 2019 рік – 495000,00  гривень.

 

VII. Контроль за виконанням Програми

 

Контроль за виконанням програми здійснюють організаційний відділ виконкому  та постійні комісії районної у місті ради з питань планування, бюджету, фінансів та інвестицій, з питань соціального захисту населення.

 

____________________________

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада