Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення № 164

   

                                                     

     У К Р А Ї Н А

 
КІРОВСЬКА  РАЙОННА У МІСТІ  КІРОВОГРАДІ  РАДА
 

ДЕВ'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  26  лютого  2013 року                                                                                 № 164

 

Про затвердження звіту про виконання

Програми  соціально-економічного
розвитку Кіровського району

м.Кіровограда  за  2012 рік

 

Керуючись статтями 41, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування  в Україні",  рішенням  Кіровоградської  міської ради від 29  грудня 2010 року  № 65 "Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою Кіровській та Ленінській районним у м.Кіровограді радам шостого скликання та їх виконавчим органам",   районна  у  місті  рада

 
В И Р І Ш И Л А :
 

Затвердити звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку Кіровського району  м.Кіровограда за 2012 рік (додається).

 
 
 
Голова  районної у місті ради                                                                        О.Рацул
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                 Рішення Кіровської районної

                                                                                               у м. Кіровограді  ради

                                                                                 26 лютого 2013 року  164        

 

З  В  І  Т

про  виконання  Програми  соціально-економічного  розвитку  

Кіровського району  м.Кіровограда  за  2012 рік

 

         Програму соціально-економічного розвитку Кіровського району м.Кіровограда на 2012 рік (далі - Програма) затверджено рішенням Кіровської районної у м.Кіровограді ради від 11 січня 2012 року № 101 "Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку Кіровського району м.Кіровограда на 2012 рік".

         У відповідності до рішення Кіровоградської міської ради від                         29 грудня 2010 року № 65 "Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою Кіровській та Ленінській районним у м.Кіровограді радам шостого скликання та їх виконавчим органам" основною метою Програми на  2012 рік є здійснення в межах визначених повноважень і асигнувань комплексу заходів з підвищення добробуту населення,  посилення соціального захисту усіх  верств населення.

         Для досягнення поставленої мети у Програмі визначено конкретні завдання щодо  соціального захисту  населення,  благоустрою території району та розвитку  місцевого самоврядування.

         Забезпечено виконання затверджених показників Програми, зокрема, по галузях:

 

1.1. У галузі  соціального  забезпечення  населення району

 

За звітний період управлінням праці та соціального захисту населення виконкому здійснено виплату щорічної разової допомоги до Дня Перемоги ветеранам війни.

Видано 137 санаторно-курортних путівок інвалідам та ветеранам війни, 682 посвідчення на право користування пільгами, 79 листів-талонів для безоплатного (пільгового) проїзду, 661 технічний засіб реабілітації, 2774 направлення до протезної дільниці для забезпечення 617 осіб протезно-ортопедичними виробами.

         Здійснено в установленому законодавством порядку компенсаційні виплати: за невикористану санаторно-курортну путівку 130 інвалідам  на загальну суму 38,156 тис.грн.; на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобіля 169 інвалідам на загальну суму 23,629 тис.грн.; на транспортне обслуговування 199 інвалідам на загальну суму 37,311 тис.грн.

Направлено на повне державне утримання до будинків-інтернатів                           28 громадян, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування.

Відповідно до чинного законодавства надано одноразову  матеріальну допомогу 109 громадянам, які опинилися в скрутному становищі або постраждали від стихійного лиха,  на загальну суму 34,366 тис.грн.

На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, перебуває 40 093 особи. Реєстр підтримується в належному стані, інформація щодо осіб, які мають право на пільги, постійно оновлюється відповідно до чинного законодавства України.

Відділом персоніфікованого обліку управління проведено фінансування фактично наданих пільг на загальну суму 22 287,304 тис.грн.

Проводиться електронна звірка наданих пільг підприємствами-  надавачами послуг.

Удосконалюється єдина технологія прийому громадян, які звертаються за призначенням усіх видів соціальних допомог. За звітний період прийнято        21 440 заяв на призначення всіх видів допомог, в тому числі: на субсидію –        9 981 заява, на інші види допомог – 11 459 заяв.

На обліку в управлінні перебуває 1 823 особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. За 2012 рік цій категорії громадян виплачено компенсацій та допомог на суму 3 606,472 тис.грн., видано 97 посвідчень та вкладок до них, 118 осіб забезпечено санаторно-курортними путівками.

За рахунок коштів обласного бюджету у повному обсязі надано матеріальну допомогу дітям-інвалідам загального захворювання та дітям-напівсиротам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на загальну суму 8,055 тис.грн.

На виконання Закону України „Про охорону праці” та забезпечення конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні та здорові умови праці здійснено обстеження 51 підприємства, установи, організації Кіровського району м.Кіровограда. При обстеженні підприємств виявлено 679 порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Протягом року до прокуратури Кіровського району м.Кіровограда, а також до територіального управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Кіровоградській області направлено 53 приписи для вжиття заходів реагування до керівників (відповідальних осіб) підприємств, установ, організацій району за порушення нормативно-правових актів з охорони праці.

На 51 підприємстві району з 612 особами проведено семінари-навчання щодо інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань охорони праці, попередження травматизму виробничого і невиробничого характеру, професійних захворювань та поліпшення умов праці на виробництві.

За минулий рік надано 216 консультацій з питань охорони праці представникам підприємств, установ, організацій  та фізичним особам.

Проведено районну нараду-семінар на тему "Аналіз стану охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях Кіровського району м.Кіровограда за напрямками роботи протягом 2011 року та І кварталу         2012 року". В нараді взяли участь керівники та представники 40 підприємств, установ, організацій району.

З метою  забезпечення державної політики щодо соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, проведено 141 обстеження  підприємств, установ та організацій різних форм власності і господарювання.

У процесі перевірок виявлено, що атестації підлягало 2207 робочих місць, атестовано 1801 робоче місце, підтверджено право на пільги та компенсації по 1133 робочих місцях.

За звітний період надано 204 рекомендації та 797 методичних консультацій  представникам підприємств, установ, організацій району щодо надання пільг та компенсацій  за роботу у шкідливих і важких умовах праці.

З метою реалізації державної політики у сфері оплати праці, погашення заборгованості із заробітної плати  та соціально-трудових відносин протягом 2012 року здійснено 113 перевірок щодо вивчення стану заборгованості із заробітної  плати, організації оплати праці та трудових відносин з найманими працівниками, використання трудових ресурсів та запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці на підприємствах, в установах та організаціях району.

Надано 565 рекомендацій та 647 консультацій представникам підприємств, установ, організацій та фізичним особам  щодо оплати праці, використання трудових ресурсів, колективно-договірного регулювання та належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками.

На 38 підприємствах, в установах  та організаціях району проведено моніторинги стану заборгованості із заробітної плати (щотижнево, щодекадно, щомісячно) по трьох колах статистичної звітності (економічно активні, економічно не активні підприємства та підприємства, щодо яких порушено справу про банкрутство).  Загальна сума заборгованості із заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях району станом на 25 грудня        2012 року склала 5691,6 тис.грн. (22 підприємства-боржники). Протягом  року загальна заборгованість в районі зменшилась на 1516,2 тис.грн.

Проведено 13 засідань районної робочої групи з питань легалізації і своєчасності виплати заробітної плати, зайнятості населення, погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат. На них заслухано інформації 221 керівника і представника підприємств щодо дотримання мінімальних гарантій з оплати праці, легалізації заробітної плати та належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками (198 керівників), а також  ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати (23 керівники).

Спеціалістами управління спільно з представниками Територіальної державної інспекції з питань праці у Кіровоградській області, управління Пенсійного фонду України у м.Кіровограді, управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення Кіровоградської міської ради та Кіровоградської об’єднаної державної податкової інспекції протягом       2012 року проводились обстеження суб’єктів підприємницької діяльності (рейди) з метою виявлення фактів "тіньової" зайнятості населення, легалізації робочих місць та належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками. З початку поточного року проведено 35 рейдів, за результатами яких обстежено 586 суб'єктів підприємницької діяльності. При цьому встановлено, що 372 особи знаходились на робочому місці без документального підтвердження про укладання роботодавцями трудових договорів з найманими працівниками. З фізичними особами-підприємцями постійно проводиться робота щодо оформлення трудових відносин з найманими працівниками належним чином. За результатами проведеної роботи протягом 2012 року підтверджено факт укладання трудових договорів фізичними особами-підприємцями із 120 найманими працівниками та легалізовано 140 робочих місць.

За звітний період сформовано та направлено до Департаменту соціального захисту населення  Кіровоградської обласної державної адміністрації пакети документів чотирьох інвалідів для навчання у: Всеукраїнському центрі професійної реабілітації інвалідів (с.Лютіж) за спеціальністю "черговий на поверху (готелю, пансіонату, кемпінгу)", Міжрегіональному центрі трудової, медико-соціальної та професійної реабілітації інвалідів (м.Євпаторія) за спеціальністю "радіомеханік по обслуговуванню і ремонту радіотелевізійної апаратури" та Львівському міжрегіональному центрі соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів за спеціальностями "оператор комп’ютерного набору"  і "квіткар-флорист".

Підготовлено та направлено директорам 18 шкіл району листи з інформацією про навчання (правила прийому) інвалідів в реабілітаційних установах і навчальних закладах системи соціального захисту населення та загального типу.

Протягом 2012 року особам з обмеженими фізичними можливостями надано 278 консультацій з питань трудової та професійної реабілітації.

Підготовлено і направлено статті до вісника Кіровоградської міської ради "Вечірня газета" з інформаціями для осіб з обмеженими фізичними можливостями про: графік набору слухачів на навчання до Всеукраїнського центру професійної  реабілітації інвалідів протягом 2012 року та умови і правила прийому на навчання до Буковинського міжрегіонального центру професійної реабілітації інвалідів.

У газеті "Кіровоградська правда" надруковано статтю на тему: "Отримуй спеціальність і працюй", в якій висвітлено питання навчання та працевлаштування інвалідів.

Відділом з нагляду за правильністю призначення та виплати пенсій управління праці та соціального захисту населення виконкому проведено 12 планових перевірок управління Пенсійного фонду України в м.Кіровограді (Кіровський район) та перевірено:

нових пенсійних справ 100%                                                   - 2230;

перерахунків раніше призначених пенсій                              - 4291;

допомоги на поховання 100%                                                  - 1704;

разові доручення 100%                                                             - 14.

Під час перевірок виявлено 96 порушень чинного законодавства, в тому числі: переплат на суму – 3,26 тис.грн., недоплат – 13,2 тис.грн.

На особистому прийомі було прийнято 317 осіб з питань пенсійного забезпечення. Організовано 22 виїзні прийоми та зустрічі з мешканцями району за місцем роботи, на яких були присутні 509 осіб.

Приміщення управління праці та соціального захисту населення виконкому, територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кіровського  району м.Кіровограда   та комунального закладу "Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів Кіровської районної у м.Кіровограді ради" частково пристосовані для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями, а приміщення центру по наданню державних допомог управління повністю пристосовано для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями (відповідно до вимог ДБН В.2.2-17:2006 "Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення"). Повний обсяг чинних вимог не досягнуто через відсутність коштів на проведення цих робіт.

У відділенні соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кіровського  району м.Кіровограда (далі – територіальний центр) на обслуговуванні знаходиться 898 громадян похилого віку та інвалідів, 73 соціальних робітника надають їм соціальні послуги у вигляді ведення домашнього господарства, прибирання приміщення, доставки продуктів, заготовки овочів, приготування їжі та інше. За 2012 рік підопічним надано 501 тисячу соціальних послуг.

Через відділення соціально-побутової адаптації територіального центру за 2012 рік робітниками відділення надано соціальні послуги :

перукарями 1915 (1267 - безоплатно);
швачкою – 1164 (1133 - безоплатно);
чоботарем – 713 (703 - безоплатно);

робітником по ремонту житла – 1703 (1539 - безоплатно);

підсобними робітниками – 1549 (1539 - безоплатно);

робітником з ремонту телерадіоапаратури – 1853 (1845 - безоплатно);

послуги пральні – 76 (73 - безоплатно).

Службою «соціальне таксі» надано 272 послуги 209 особам.

Через відділення соціально-медичних послуг територіального центру 1601 особі надано 12,8 тисяч безкоштовних послуг у вигляді масажу, ЛФК та медичних послуг з фізіотерапії.

У територіальному центрі введено безкоштовні юридичні консультації для мешканців району. Протягом року 102 особи отримали послуги юрисконсульта.

Територіальний центр співпрацює з Кіровським Товариством Червоного Хреста. На базі територіального центру діє кімната медико-соціальної допомоги, патронажна медична сестра надає медичні послуги пенсіонерам та інвалідам району.

У лютому 2012 року, відповідно до рішення Кіровської районної у м.Кіровограді ради від 1 грудня 2011 року № 91 "Про створення комунального закладу "Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів Кіровської районної у м.Кіровограді ради" та затвердження його Положення", розпочав роботу комунальний заклад "Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів Кіровської районної у м.Кіровограді ради" (далі - Центр).

Станом на 1 січня 2013 року в Центрі зареєстровано 19 дітей-інвалідів, яким надаються послуги з соціальної реабілітації.

Згідно з договором оренди Центр орендує в управлінні освіти Кіровоградської міської ради приміщення площею 615,8 м2. Протягом          2012 року до Центру надійшло необоротних активів на суму 112,447 тис.грн., в тому числі: необоротних активів на суму 11,903 тис.грн. – за кошти державного бюджету, що надійшли від Фонду соціального захисту інвалідів у Кіровоградській області.

 
 

1.2. У  галузі  благоустрою  району

 

         На забезпечення здійснення визначених повноважень з питань  благоустрою території Кіровського району м.Кіровограда протягом 2012 року  залучалися  трудові  і матеріально-технічні  ресурси підприємств,  установ  та організацій, а також  кошти  районного  у місті  бюджету.

        На виконання Правил благоустрою міста Кіровограда, затверджених рішенням Кіровоградської міської ради від 5 червня 2012 року № 1710 "Про затвердження Правил благоустрою міста Кіровограда", працівниками відділу комунального господарства виконкому постійно протягом року проводилася робота з керівниками і відповідальними особами підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також мешканцями району щодо санітарного утримання прилеглих та закріплених територій.

         Взято  участь у   18 спільних рейдах за участю інспекторів спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради, працівників Державного закладу  "Кіровоградська міська СЕС" щодо  дотримання  фізичними  і юридичними  особами Правил благоустрою міста Кіровограда.                                                                                                     

         Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 27 березня 2012 року №213 "Про проведення міської акції "Чисте місто" на території Кіровського району в період з 31 березня по 30 квітня 2012 року проведено місячник з благоустрою території району, а також чотири   загальноміські   суботники.    

         У місячнику з благоустрою  взяли участь колективи близько 360 підприємств, організацій, установ, закладів  різних  форм власності, мешканці  району. Проводилися роботи по прибиранню парків, скверів, зелених зон, газонних частин вулиць, очищенню і благоустрою прилеглих та закріплених територій,  збору і  вивезенню сміття.   

         Так, зокрема, прибрано зупинки громадського транспорту по вул.Антонова,  вул.Костромській,  вул.Богдана Хмельницького,  вул.Пальміро Тольятті; упорядковано дитячий майданчик  по вул.Костромській; зроблено  генеральне прибирання зеленої зони з обох  сторін водойми,  яка знаходиться між вулицями  Бєляєва, Волкова та Родниковою.  Упорядковано  зелену  зону   по  вул.Московській, проведено прибирання зеленої зони  біля православного  храму  та висаджено 50 саджанців дерев. Також  прибрано територію дитячого майданчика, що  в  зеленій зоні по вул.Московській.

         За цей період мешканцями  району, за підтримки  депутатів Кіровської  районної  у м.Кіровограді ради  та Кіровоградської міської  ради,  ліквідовано 10 несанкціонованих  сміттєзвалищ. 

         У міській акції "Чисте місто" на території району взяли участь виконавчі органи Кіровської районної у м.Кіровограді ради. Під час загальноміських суботників повністю прибрано та вивезено торішнє листя та сміття з території скверу Слави, прибрано сквер по вул.Жовтневої революції. Також  проведено  прибирання території загального користування біля ставка в Новомиколаїв-ській  зеленій зоні.

         Допомога машинами та механізмами для вивезення усього зібраного сміття була надана комунальним підприємством з утримання шляхів, підприємством  "Теплоелектроцентраль",  ТОВ "Леодр-плюс",  ТОВ  "КАТП - 1128",  Кіровоградською філією № 2 ТОВ "РАФ-ПЛЮС".  

         На виконання рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 14 серпня 2012 року № 663 "Про проведення тижня благоустрою до відзначення 21-ї річниці незалежності України" на території Кіровського району в період з 16 по 23 серпня 2012 року проведено тиждень з благоустрою території району. 

         Мешканці приватного сектору на чолі  з головами квартальних комітетів району привели до належного санітарного стану території, прилеглі до індивідуальних  житлових будинків.  

         З метою недопущення погіршення фітосанітарного стану Кіровського районупрацівниками відділу комунального господарства виконкому на навчаннях з головами квартальних комітетів Кіровського району м.Кіровограда, які відбулися 23 травня та 27 червня  2012 року, було опрацьовано  заходи  попередження  розвитку та поширення американського білого  метелика, а також методи боротьби з амброзією полинолистою. В свою чергу, головами квартальних комітетів проведено роз'яснювальну роботу серед населення приватного сектору стосовно знищення карантинних об'єктів. Одночасно з цим,  підготовлено та направлено до засобів масової інформації статтю "Амброзія полинолиста - небезпечний карантинний бур'ян" про застосовування  механічного методу боротьби з амброзією на територіях  населених  пунктів.    

         Крім того, відповідно до розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 10 липня 2012 року № 399-р "Про місячник знищення   вогнищ  американського  білого  метелика  та   повитиці  польової" з

23 липня по 23 серпня 2012 року було проведено місячник боротьби з американським білим метеликом, амброзією полинолистою та повитицею польовою.

         Відповідно до Закону України "Про охорону атмосферного повітря", Правил благоустрою міста Кіровограда та  на виконання листа міського головим.Кіровограда Саінсуса О.Д. від 4 жовтня 2012 року № 6625/37-0518 щодо  запобігання спалювання опалого листя, працівниками відділу комунального господарства виконкому протягом осіннього періоду проводилася роз’яснювальна робота з керівниками підприємств, установ, навчальних та медичних закладів району, мешканцями приватного сектору щодо недопущення спалювання опалого  листя.

        Для задоволення питних і господарсько-побутових потреб більшість мешканців Кіровського району м.Кіровограда користується централізованим водопостачанням. Разом з цим, у приватному секторі існують мікрорайони, де відсутній центральний водопровід, і єдиним джерелом питної води є колодязі громадського користування.  

        На виконання розпорядження головного державного санітарного лікаря м.Кіровограда Касьяненка І.І. від 21 березня 2012 року № 1049/03-1 "Про    санітарно-гігієнічний  стан  громадських  колодязів  Кіровського  району  м.Кіровограда", а також  з метою попередження виникнення водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей,  з залученням  голів квартальних комітетів району проведено роз'яснювальну роботу серед мешканців приватного сектору про заборону використання води з джерел децентралізованого водопостачання (індивідуальних та громадських колодязів) для  дітей  віком до 3-х років. Також, населенню рекомендовано забезпечити дітей віком до 3-х років якісною водою (фасованою, бутильованою столовою водою). На колодязях громадського користування  розклеєно відповідні оголошення, які періодично  поновлювалися.

         Також  підготовлено та розміщено у засобах масової інформації  статтю "Водно-нітратна метгемоглобінемія" про споживання води із колодязів та індивідуальних свердловин, що живляться ґрунтовими водами.

         На виконання Закону України "Про відходи" та Правил благоустрою міста Кіровограда, зокрема, правил поводження з твердими побутовими  відходами,  відділом  комунального  господарства  виконкому  спільно з   КП "Кіровоград – Універсал 2005", ТОВ  "КАТП - 1128"  та  головами  квартальних комітетів Кіровського району проводилася перевірка укладення усіма власниками  індивідуальних  житлових  будинків  договорів  на  вивезення  твердих  побутових  відходів,  отримання розрахункових  книжок  по  вивезенню  сміття  та  повної вчасної оплати.  Мешканці приватного сектору Кіровського району попереджалися про обов'язкове виконання Правил благоустрою міста Кіровограда, а також про адміністративну відповідальність за їх невиконання. 

         За рахунок  коштів районного  у місті бюджету  виконувалися  роботи  по поточному ремонту, очищенню і дезинфекції колодязів;  похованню безрідних громадян.

         На виконання  законів України "Про питну воду та питне водопостачання", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" у мікрорайонах приватного сектору, де відсутнє централізоване   водопостачання і єдиним джерелом питної води є шахтні колодязі, а також  відповідно до Постанов головного державного санітарного лікаря  м.Кіровограда Касьяненка І.І. проведено  очищення  колодязів  громадського   користування,  які  найбільше  цього  потребували.   

         Вартість проведення очистки 18 колодязів громадського користування на території району склала: 27,290 тис.грн. А саме: по вулиці Пальміро            Тольятті №№ 110, 120, 131; Богдана Хмельницького №№ 157, 175, 199, 223, 244, 260а, 276, 288; Червонопресненській № 22;  Лелеківській №№ 19, 25, 29, 37а; Балашівській №№ 8, 29. Оплата склала 5,780 тис.грн., кредиторська заборгованість за  2012 рік  -  21,510 тис.грн.

         На виконання  делегованих повноважень, а також у відповідності до Закону України  "Про поховання та похоронну справу" проводилися  роботи  по  похованню безрідних громадян  району та одиноких громадян, родичів яких  не  встановлено.  Вартість виконаних робіт склала  39,951 тис.грн.  Оплата  -  34,936 тис.грн., кредиторська  заборгованість  за  2012 рік - 5,015 тис.грн. Також проведено погашення кредиторської  заборгованості  за  2011 рік  у сумі 2,601 тис.грн.

         Крім  того,  проведено  погашення  кредиторської заборгованості в сумі 103,134 тис.грн. за роботи по утриманню та поточному ремонту мереж зовнішнього   освітлення  за 2008 рік, згідно  з  договором  реструктуризації  боргу від 15 вересня 2011року №3.

 
 

1.3. У галузі фінансової  підтримки  квартальних комітетів району

 

         На забезпечення виконання Закону України "Про органи самоорганізації населення", за особистий внесок у забезпечення зміцнення  взаємодії  між районною у місті радою, її виконавчими органами та жителями кварталів у вирішенні питань місцевого значення, підвищення активності населення, залучення  їх  до участі у заходах щодо проведення робіт з благоустрою, до вирішення нагальних питань соціально-економічного і культурного спрямування, а також для покриття витрат при організації роботи органу самоорганізації населення головам  квартальних  комітетів  надавалася  матеріальна допомога.     

         Всього за 2012 рік на матеріальну допомогу головам квартальних комітетів Кіровського району м.Кіровограда виплачено коштів у сумі        53,900 тис.грн.   Видатки   проводились   виконкомом  Кіровської   районної    у м.Кіровограді ради за рахунок коштів районного у місті бюджету.

 
Заключний  висновок
 

         Для досягнення поставленої мети Програми соціально-економічного  розвитку Кіровського  району  м.Кіровограда  на 2012  рік було визначено конкретні завдання щодо соціального забезпечення населення, благоустрою території району та розвитку місцевого самоврядування. Вжито ряд організаційних заходів, результатом виконання яких стало:      

         зменшення  соціальної  напруги;

         підвищення  матеріального добробуту населення  району;

         налагодження обліку  пільгових  категорій громадян;

         забезпечення адресної та матеріальної підтримки незахищених непрацездатних громадян, сімей з дітьми, дітей-інвалідів, пенсіонерів, осіб з  обмеженими фізичними можливостями, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

         надання  субсидій на оплату житла, комунальних послуг та палива, прийому  громадян;

         підвищення  експлуатаційної якості та продовження строків служби об'єктів благоустрою,  збереження їх у технічно-справному  стані, покращення екологічної  та  соціальної  спрямованості  життєдіяльності  людей;

         підвищення  активності  населення  приватного  сектору.

         Систему  заходів  по  виконанню  Програми  соціально-економічного  розвитку Кіровського  району  м.Кіровограда  за   2012  рік  зведено в таблицю (додається).

 
 
 
________________________
 
 
 
2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада