Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення № 160

         
 
У К Р А Ї Н А
 
КІРОВСЬКА РАЙОННА У М. КІРОВОГРАДІ РАДА
 
ВІСІМНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 

від 27  грудня  2012 року                                                                               № 160

 Про районний у місті бюджет на 2013 рік
 

         Керуючись рішенням Кіровоградської міської ради від 21 грудня                  2012 року № 2181   «Про міський бюджет на 2013 рік», частиною 2 статті 41, статтею 59, частиною  4 статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 68, 77 Бюджетного кодексу України, районна у місті рада

 
В И Р І Ш И Л А :
 

         1. Установити загальний обсяг доходів районного у місті бюджету на 2013 рік  у сумі 173930,050 тис. грн., у тому числі дотація вирівнювання, що одержується з міського бюджету – 1329,000  тис. грн., субвенції з державного бюджету – 163494,850 тис. грн.

         Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити  у сумі                173801,850   тис. грн., спеціального фонду –  128,200 тис. грн. (додаток 1).

         2. Затвердити загальний обсяг видатків районного у місті бюджету на 2013 рік у сумі ­­­­ 173930,050 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду – 173779,850 тис. грн. та видатків спеціального фонду – 150,200 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

         3. Установити профіцит загального фонду районного у місті бюджету у сумі 22,0 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  (додаток 5).

         4. Установити дефіцит  спеціального фонду районного  у місті    бюджету у сумі 22,0 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі               22,0 тис. грн.

5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного у місті бюджету у сумі 1,000 тис. грн.

6. Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів за рахунок субвенцій з державного бюджету у сумі 163494,850 тис. грн., а саме:

виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 125590,000 тис. грн.;

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 35394,100 тис. грн.;

надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 1 147,100 тис. грн.;

надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 92,150 тис. грн.;

виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 1271,500 тис. грн.

7. Затвердити перелік об’єктів (додаток 4), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного у місті бюджету на 2013 рік за їх економічною структурою:

         оплата праці працівників бюджетних установ;

         нарахування на заробітну плату;

         забезпечення продуктами харчування;

         оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню.

9. Затвердити в складі видатків районного у місті бюджету кошти на реалізацію місцевихгалузевих програм на загальну суму 157,440 тис. грн. (додаток 6).

10. У процесі виконання районного у місті бюджету у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів, фінансовому відділу районної у місті ради здійснювати перерозподіл видатків в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень, а перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень в розрізі функціональної класифікації видатків по загальному та спеціальному фондах, здійснювати лише за погодженням із постійною комісією районної у місті ради з питань планування, бюджету, фінансів та інвестицій.

Забороняється без внесення змін до рішення про районний у місті бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами районного у місті бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ, видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків та збільшення видатків за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

11. Головним розпорядникам коштів районного у місті бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12. Надати право виконавчому комітету районної у місті ради, в особі голови районної у місті ради, укладати угоди з установами Державної казначейської служби  України на отримання згідно із статтями 43, 73 Бюджетного кодексу України  позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду .

13. Затвердити перелік головних розпорядників коштів районної у місті ради та Схему підпорядкування розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня на 2013 рік згідно з додатком 7.

14. Додатки 1- 7 є невід’ємною частиною цього рішення.

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної у місті ради з  питань планування, бюджету, фінансів та інвестицій (Зайченко).

 

Голова районної у місті ради                                                                         О.Рацул

 

Додатки

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соловйова

21.12.2012

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада