Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №15

 

У К Р А Ї Н А

КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  17  лютого  2015 року                                                       15 

Про погодження проекту рішення
районної у місті ради «Про внесення
змін до рішення районної у місті ради
від 28 січня 2015 року № 231
«Про районний у місті бюджет на
2015 рік», що вноситься на розгляд
районної у місті ради 

         Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 23 Бюджетного кодексу України, розглянувши поданий фінансовим відділом районної у місті ради проект рішення районної у місті ради «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 28 січня  2015 року № 231 «Про районний у місті бюджет на 2015 рік», що вноситься на розгляд районної у місті ради, виконком районної у місті ради 

ВИРІШИВ: 

         1. Погодити проект рішення районної у місті ради «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 28 січня 2015 року № 231 «Про районний у місті бюджет на 2015 рік», що додається, і внести його на розгляд районної у місті ради. 

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної у місті ради Горбовського С.В.

 

 

Голова районної у місті ради                                                             С.Горбовський

 

         

                    

                                                                                   ПОГОДЖЕНО        

                                                                                   Рішення виконкому Кіровської
                                                                                   районної у м. Кіровогради
                                                                                   17 лютого 2015 року № 15

                                                                            

                                                                                 Районн                           Проект

 

У К Р А Ї Н А

КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

ТРИДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від "___" лютого  2015 року                                                                  №_____ 

 Про внесення змін до рішення  районної
у місті ради від 28 січня 2015 року  № 231
«Про районний у місті бюджет на 2015 рік» 

Керуючись частиною другою статті 41, статтею 59, частиною четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи пропозиції головних розпорядників коштів, районна у місті рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Внести зміни до показників районного у місті бюджету, визначених у  додатку 2 до рішення районної у місті ради від 28 січня 2015 року № 231 «Про районний у місті бюджет на 2015 рік», згідно з додатком 1. 

2. Затвердити в складі видатків районного у місті бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 55,0 тис. грн., визначених додатком 3 до рішення районної у місті ради від 28 січня 2015 року № 231 «Про районний у місті бюджет на 2015 рік», згідно з додатком 2.

 3. Додатки 1 та 2 є  невід’ємною частиною цього рішення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної у місті ради з  питань планування, бюджету, фінансів та інвестицій (Зайченко). 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                С.Горбовський

Додатки

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада