Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №14

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від „19” лютого 2019 року                                                           № 14

 

Про надання дозволу опікуну

К** І.В. на виконання дій

від імені недієздатної С** Т.О.

 

         Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34, статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», пунктом 3 статті 67, статтею 71 Цивільного кодексу України, пунктами 17, 20 Типового Положення про психоневрологічний інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 957, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від 26 грудня 2018 року № 11), розглянувши заяву опікуна К** І** В** вх № К-1886 о/п від 20 грудня 2018 року, виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Дозволити опікуну К** І** В**, від імені недієздатної С** Т** О**:

зняти з реєстрації місця проживання недієздатну С** Т** О** за адресою: м. Кропивницький, вул. Г** , буд. **, корп.**, кв.**;

оформити недієздатну С** Т** О** до психоневрологічного інтернату.

2. Зобов’язати опікуна К** І** В** надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії документів, що підтверджують факт оформлення недієздатної С** Т** О** до психоневрологічного інтернату, в тримісячний термін.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

Голова районної у місті ради                                                                       О.Кришко

 

 

 

 

 

 

 

Волохов 37 20 11

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада