Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №14

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 27 лютого 2018 року                                                                 № 14

 

Про надання дозволу опікуну

Г* В.І. на виконання дій

від імені недієздатного К* С.Б.

 

         Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34, статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», пунктом 3 статті 67, статтею 71 Цивільного кодексу України, пунктами 17, 20 Типового Положення про психоневрологічний інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 957, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від 25 січня 2018 року № 1), розглянувши заяву опікуна Г* В* І*, виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Дозволити опікуну Г* В* І*, від імені недієздатного К* С* Б*:

зняти з реєстрації місця проживання недієздатного К* С* Б* за адресою: м. К*, вул. В*, буд.*, корп. *, кв. **;

оформити підопічного К* С* Б* до психоневрологічного інтернату.

          2. Зобов’язати опікуна Г* В* І* надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії документів, що підтверджують факт оформлення недієздатного К* С* Б* до психоневрологічного інтернату.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                        О.Кришко

 

 

 

 

 

 

 

 

Новікова 37 20 11

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада