Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №14

 У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від „21” лютого 2017 року № 14

 

Про надання дозволу опікуну

Г*** В.І. на виконання дій

в інтересах недієздатного К*** С.Б.

 

 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34, статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 3 статті 67, статтею 71 Цивільного кодексу України, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від 11 січня 2017 року № 1), розглянувши заяву опікуна Г*** В*** І***, виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Дозволити опікуну Г*** В*** І***, від імені недієздатного К*** С*** Б*** продати, належну йому на праві приватної спільної часткової власності, 1/4 частину будинку за адресою: вул. Т***, буд. 7, с*** П***, Кіровоградський район, Кіровоградська область, за умови внесення отриманих коштів від продажу частини будинку на банківський рахунок, відкритий на ім'я недієздатного К***С*** Б***.

2. Зобов’язати опікуна Г*** В*** І***, надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії договору купівлі - продажу, що підтверджує відчуження 1/4 частини будинку за вказаною адресою та виписки з банківського рахунку на ім'я недієздатного К*** С*** Б*** впродовж трьох місяців.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

 

Голова районної у місті ради О.Кришко

 

 

 

 

Новікова 37 20 11

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада