Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №140

У К Р А Ї Н А
 
КІРОВСЬКА РАЙОННА У М. КІРОВОГРАДІ РАДА
 
 
ПЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
 
від 25 вересня 2012 року                                                                         № 140 
 

Про внесення змін та доповнень до

Положення про комунальний заклад

«Центр соціальної реабілітації

(денного перебування) дітей-інвалідів

Кіровської районної у м. Кіровограді ради»

 

Керуючись статтею 41, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями Кіровоградської міської ради від 29 грудня 2010 року № 65 «Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою Кіровській та Ленінській районним у м. Кіровограді радам шостого скликання та їх виконавчим органам» ( зі змінами та доповненнями), від 26 червня 2012 року № 1799 «Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради від 29 грудня 2010 року № 65», рішенням районної у місті ради від «__» вересня 2012 року №__ «Про рішення Кіровоградської міської ради від 26 червня 2012 року № 1799», районна у місті рада

 
В И Р І Ш И Л А:
 

Внести до Положення про комунальний заклад «Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів Кіровської районної у м. Кіровограді ради», затвердженого рішенням районної у місті ради від  1 грудня 2011 року № 91(зі змінами та доповненнями), зміни та доповнення, що додаються.

 
 

Голова районної у місті ради                                                                О.Рацул

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Кіровської районної

у м. Кіровограді ради

від «___» вересня 2012 року

№_____

 

 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ,

що вносяться до Положення про комунальний заклад

«Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів

Кіровської районної у  м. Кіровограді ради»

 

         У пункті «1. Загальна частина» підпункт 1.1. викласти у новій редакції:

 

«1.1. Комунальний заклад «Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів Кіровської районної у м. Кіровограді  ради» (далі – Центр) є закладом, метою діяльності якого є здійснення заходів, спрямованих на коригування порушень розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення умов для інтеграції в суспільство дітей-інвалідів міста Кіровограда.».

_____________________________________

 


 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада