Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №13

 

УКРАЇНА

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ  КОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

 

 

від «19»  лютого  2019 року                                                               № 13

 

Про затвердження  Положення

про організацію роботи служби

«cоціальне таксі» територіального

центру  соціального обслуговування

(надання соціальних послуг)

Фортечного району м. Кропивницького

 

Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в   Україні», Законом України «Про соціальні послуги», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року №1093 «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 29 грудня 2009 року №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», рішення районної у місті ради від 11 квітня 2017 року №103 «Про затвердження Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району  м. Кропивницького (нова редакція)  та Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами  територіального центру, соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району м. Кропивницького»,  виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити Положення  про  організацію  роботи  служби  «соціальне таксі» територіальним  центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  Фортечного району м. Кропивницького в новій редакції  (додається).

 

 

2

 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого  комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому ради від 22 липня 2017 року №78 «Про затвердження Положення про організацію роботи служби  «соціальне таксі» територіальним  центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  Фортечного району м. Кропивницького».

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника начальника управління соціального захисту населення виконавчого    комітету – директора територіального центру Берднікова О.А.

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                         О.Кришко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бердніков 37 12 75

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

начальник управління

розвитку транспорту та

зв’язку Міської ради

м. Кропивницького

«___»_______201__ р. Вергун О. С.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету Фортечної районної  у

м. Кропивницькому ради

«___»_______201__ р. № ____

голова Фортечної районної у

м. Кропивницькому ради

____________ О.Кришко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію роботи служби «соціальне таксі»

територіального центру соціального обслуговування

(надання соціальних послуг)

Фортечного району м. Кропивницького

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кропивницький

2019 рік

Загальні положення

 

1. Автотранспортне обслуговування службою «соціальне таксі» є одним із видів соціальних послуг, які надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району                       м. Кропивницького (далі – територіальний центр), утворюється та функціонує у його структурі (відділенні денного перебування).

2. Служба «соціальне таксі» у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, актами центральних і місцевих органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, рішеннями районної у місті ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови районної місті ради, наказами начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету районної у місті ради, наказами заступника начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету - директора територіального центру, іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

3. Служба «соціальне таксі» провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.

4. Послуга служби «соціальне таксі» надається одиноким непрацездатним громадянам, особам з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), які не можуть самостійно пересуватися або пересуваються за допомогою палиць, милиць, візків.

5. Для надання соціальних послуг спецавтотранспорт має відповідати чинним санітарним і технічним вимогам, бути обладнаним для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

6. Автомобіль, яким надаються послуги  службою «соціальне таксі», знаходиться на балансі КП «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького»  (далі - КП «Електротранс»), в неробочий час має перебувати на території установи за адресою: м. Кропивницький,    просп. Університетський, 3.

7. Фінансування видатків на утримання спецавтотранспорту служби "соціальне таксі" та заробітна плата водія здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та коштів КП «Електротранс».

 

 

2

Мета та завдання служби «соціальне таксі»

 

8. Основною метою служби «соціальне таксі» є поліпшення соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян та осіб з інвалідністю (які досягли 18 - річного віку), які не можуть самостійно пересуватися або пересуваються за допомогою палиць, милиць, візків.

9. Для досягнення зазначеної мети служба «соціальне таксі» створює умови щодо сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, підвищення їх рівня мобільності шляхом надання їм спеціалізованих послуг з транспортування.

10. Право на отримання соціальної послуги службою «соціальне таксі» мають громадяни похилого віку, особи з інвалідністю (які досягли 18 - річного віку), хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не можуть самостійно пересуватися або пересуваються за допомогою палиць, милиць, візків.

11. З метою отримання права на користування послугою служби «соціальне таксі» вперше одержувачу (або його законному представнику) необхідно звернутись до територіального центру та надати необхідні документи, які підтверджують його право на зазначену послугу, а саме:

письмову заяву на ім'я заступника начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету – директора територіального центру, який в триденний строк після її надходження надсилає запит до закладу охорони здоров'я за місцем проживання громадянина для одержання медичного висновку про його здатність до самообслуговування та потребу в постійній сторонній допомозі (далі - медичний висновок), до відповідного підприємства, установи, організації, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, за місцем реєстрації громадянина для отримання довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, а з метою отримання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо підстав обтяження майна громадян договором довічного утримання (догляду).

 

Порядок прийому заявок

та умови використання спецавтотранспорту

 

12. Заявки на надання соціальної послуги в телефонному режимі спецавтотранспортом службою «соціальне таксі» приймаються від громадян працівником територіального центру за три дні до виїзду за вказаною адресою телефоном 37 12 75 в робочі дні з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00 години, в п'ятницю з 8.00 до 16.00 години. Автомобіль служби «соціальне таксі» працює з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 17.00.

 

 

3

13. Надання послуги спецавтотранспортом службою «соціальне таксі» виконується протягом робочого дня щоденно, а у разі необхідності і у вихідні та святкові дні, у вечірній та нічний час, як виняток. Одержувач може

скористатись послугою служби «соціальне таксі» не більше як три рази на місяць. Час очікування водієм одержувача послуги не може перевищувати двох годин.

14. Послуги спецавтотранспорту служби «соціальне таксі» надаються безкоштовно.

15. Надання послуги спецавтотранспортом службою «соціальне таксі» виконується відповідно до черговості прийнятих заявок. Перевага надається одержувачам послуги, які повинні дістатись до медичних установ.

16. Заявки реєструються відповідальним працівником територіального центру в Журналі замовлень (додаток 1), де зазначається: порядковий номер реєстрації, дата надання послуги, прізвище, ім'я, по-батькові одержувача та його соціальний статус, місце проживання, номер телефону, місце підвезення і призначений час.

На наступний день, після прийняття замовлень відповідальним працівником територіального центру заявка в телефонному режимі подається диспетчеру КП «Електротранс» із зазначенням дати надання послуги, прізвища, ім'я, по-батькові одержувача та його соціального статусу, місця проживання, номера телефону, місця підвезення і призначеного часу.

17. Спецавтотранспорт служби «соціальне таксі» використовується виключно за призначенням, в межах міста Кропивницького, у разі необхідності у супроводі члена сім’ї одержувача послуги або соціального робітника.

18. Спецавтотранспорт служби «соціальне таксі» використовується для перевезення громадян до підприємств, установ, організацій різної форми власності та підпорядкування, банківських, соціальних, медичних установ, протезно-ортопедичних підприємств, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади.

19. КП «Електротранс» оформлює маршрутні листи. Маршрутний лист водія має містити особистий підпис одержувача  послуги про надану соціальну послугу та виконану заявку.

По завершенню надання послуги спецавтотранспортом служби «соціальне таксі» між водієм та одержувачем послуги складається акт виконаних робіт про надання послуги згідно з додатком 2.

20. Не допускається використання спецавтотранспорту для:

         перевезення родичів одержувача послуги, у разі супроводження його соціальним робітником;

перевезення громадян, яким надаються соціальні послуги фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд в установленому законодавством порядку;

 

 

4

перевезення громадян, які надають соціальні послуги іншій особі та отримують щомісячні компенсаційні виплати, допомогу на догляд в установленому законодавством порядку;

перевезення громадян, якщо в наявності у них, або членів їх родин у користуванні є автомобільний транспорт, отриманий через органи соціального захисту;

особистих поїздок працівників територіального центру,                           КП «Електротранс».

 

Права та обов'язки сторін

 

21. Громадянин має право отримати послугу служби «соціальне таксі», передбаченою цим Положення, своєчасно, якісно та з дотриманням вимог безпеки.

22. Одержувач послуги служби «соціальне таксі» зобов'язується бути ввічливим та коректним у спілкуванні з працівниками територіального центру, надавачами послуги КП «Електротранс».

23. Під час виконання обов'язків з надання послуги служби «соціальне таксі» працівник територіального центру, водій КП «Електротранс» зобов'язуються бути коректним та ввічливим у спілкуванні з отримувачем послуги.

24. Працівник територіального центру має право відмовити громадянину у наданні послуг, які не передбачені цим Положенням.

25. Надавач послуги служби «соціальне таксі», водій КП «Електротранс», здійснює надання послугу після ознайомлення з правилами безпеки та проходженням медичного огляду.

26. Послуги службою «соціальне таксі» не надаються в разі грубого, неетичного ставлення до працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району                       м. Кропивницького та водія  КП «Електротранс».

27. Питання, не врегульовані Положенням, вирішуються в індивідуальному порядку одержувачем послуг, адміністрацією                          КП «Електротранс» та директором територіального центру в межах чинного законодавства України.

 

Керівництво службою «соціальне таксі» та відповідальність

 

28. Керівництво службою «соціальне таксі» здійснює заступник начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету – директор територіального центру (далі – директор).

Директор:

несе персональну відповідальність за виконання покладених на службу «соціальне таксі» завдань в межах повноважень;

визначає ступінь відповідальності інших працівників установи;

5

у межах своєї компетенції видає накази, вирішує питання добору кадрів, затверджує функціональні обов'язки працівників, вживає заходів заохочення, накладає стягнення;

дотримується вимог безпеки та охорони праці, в межах повноважень організовує ведення обліку та звітність.

29. Контроль за утриманням та експлуатацією спецавтотранспорту, яким користується  служба «соціальне таксі», у тому числі виконання службових обов'язків та дотримання їх водієм покладається на директора КП «Електротранс» і керівника підрозділу КП «Електротранс», у складі якого перебуває цей транспортний засіб.

30. Можливість використання автомобіля для виконання функції «соціальне таксі» в вечірній, нічний час, у святкові та вихідні дні попередньо узгоджуються працівником територіального центру та КП «Електортранс» не пізніше, як за 4 дні від дня отримання заявки від заявника.

Звернення, що розглядаються працівником територіального центру щодо можливості використання автомобіля служби «соціальне таксі», у вечірній, нічний час, у святкові та вихідні дні має виключний характер та приймається за умовами використання автомобіля:

до (від) автовокзалу, залізничного вокзалу міста;

участі у заходах в рамках Програми святкування затвердженою Міською радою міста Кропивницького, розпорядженням голови Фортечної районної у     м. Кропивницькому ради.

31. Використання автомобіля поза межами Положення приймається директором територіального центру, в виключних випадках за умовами:

письмового звернення громадянина, або установи;

погодження з начальником управління транспорту Міської ради міста Кропивницького;

наявності можливості, яка не призупиняє використання автомобіля за визначеним графіком роботи;

використання автомобіля за зверненнями відбувається лише на загальних підставах в рамках цього Положення.

 

 

 

______________________

 

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада