Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №122

 

 

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від „21” грудня 2017 року 122

 

Про надання дозволу опікуну

П*** В.Т. на виконання дій

від імені недієздатної М*** Л.Т.

 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини 1 статті 34, статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 3 статті 67, статтями 71, 655 Цивільного кодексу України, статтею 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», висновком опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від 14 грудня 2017 року № 11), розглянувши заяву опікуна П*** В*** Т***, виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Дозволити опікуну П*** В*** Т*** від імені недієздатної М*** Л***Т*** продати належну їй на праві приватної власності однокімнатну квартиру за адресою: м.*, вул. Ю***, буд.**, кв. **, за умови внесення отриманих коштів від продажу квартири на банківський рахунок, відкритий на ім'я недієздатної М*** Л*** Т***.

2. Зобов’язати опікуна П*** В*** Т***:

зняти з місця реєстрації недієздатну М*** Л.Т. та зареєструвати її за новою адресою: м. К*, вул. С***, буд.**, кв.**;

надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії договору купівлі-продажу, що підтверджує відчуження квартири за вказаною адресою та виписки з банківського рахунку на ім’я недієздатної М*** Л*** Т*** в шестимісячний термін.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

 

Голова районної у місті ради О. Кришко

 

 

Новікова 37 20 11

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада