Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

рішення №122Дванадцята сесія Кіровської районної у м. Кіровограді ради
шостого скликання
 
 
 
 
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
від «28» лютого 2012 року                                       №122
 
Про внесення змін та доповнень
до Положення  про комунальний заклад
«Центр соціальної реабілітації
(денного перебування) дітей-інвалідів
Кіровської районної у м. Кіровограді ради»
 
 
Керуючись частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  законами України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 13 лютого 2007 року № 48 «Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів України», районна у місті рада
 
В И Р І Ш И Л А
 
 
Внести до Положення про комунальний заклад «Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів Кіровської районної у       м. Кіровограді ради», затвердженого рішенням районної у місті ради від              1 грудня 2011 року № 91, зміни та доповнення, що додаються.
 
 
 
 
Голова районної у місті ради                                                                О.Рацул

__________________________________________________________________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Кіровської районної
у м. Кіровограді ради.
від «___» лютого 2012 року
№_____
 
 
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до Положення про комунальний заклад
«Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів
Кіровської районної у  м. Кіровограді»
 
1. У пункті «І. Загальна частина» підпункт 1.8 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 відповідно вважати підпунктами 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15.
 
2. Назву пункту 4 викласти у новій редакції: «4. Умови зарахування до центру та відрахування з нього».
 
3. Доповнити  пункт  «4. Умови зарахування до центру та відрахування з нього» після  підпункту 4.6 новим підпунктом такого змісту:
         «4.7. Протипоказання для зарахування до Центру:
-         гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;
-         гострі захворювання центральної нервової системи;
-         вроджені вади розвитку нервової системи (анацефалія, прогресуюча гідроцефалія)
-         супутня гостра патологія внутрішніх органів та залоз внутрішньої секреції;
-         заразні захворювання очей і шкіри;
-         туберкульоз (активна форма);
-         тяжкі органічні і психічні розлади, шизофренія, психопатоподібні порушення поведінки (з агресивними тенденціями);
-         розумова відсталість у стадії імбецильності та ідіотії;
-         епілепсія з частими геніралізованими судомними нападами;
-         онкологічні захворювання;
-         бацилоносіння;
-         інші захворювання, які потребують стаціонарного лікування.».
 
4. Доповнити  пункт «7. Організація соціальної реабілітації дітей-інвалідів у Центрі» після  підпункту 7.10 новим підпунктом такого змісту:

«7.11. Для надання консультативно-методичної допомоги батькам та організації першочергової соціально-педагогічної допомоги дітям-інвалідам, які мешкають у віддалених місцевостях, штатним розписом Центру передбачається посада соціального педагога або вчителя–реабілітолога, який надає допомогу на дому.

Якщо дитина-інвалід навчається у загальноосвітньому навчальному закладі за денною формою та потребує послуг, що надаються в Центрі відповідно до індивідуальної програми реабілітації, вона може отримувати такі послуги в зазначеному Центрі за окремим графіком з урахуванням рекомендацій реабілітаційної комісії.».
 
5. У  пункті  «9.Управління Центром» підпункт 9.1 доповнити абзацом такого змісту:
 
«Установлення надбавок і здійснення преміювання директора Центру проводиться відповідно до чинного законодавства розпорядженням голови районної у місті ради за поданням начальника управління праці та соціального захисту населення виконкому.».
 
                       _______________________________

 

 

 

 

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада