Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

рішення №121

                                                                                    

 

 

Дванадцята сесія Кіровської районної у м.Кіровограді ради

шостого скликання

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від "28"  лютого  2012 року                                                               № 121

                                                                                          

 

Про внесення змін та доповнень  до

Положення про відділ комунального

господарства виконавчого комітету  

Кіровської районної у м.Кіровограді

ради

 

 

         У  зв'язку  із кадровими змінами, які відбулися  у виконавчих  органах Кіровської районної  у м.Кіровограді  ради,  керуючись частиною 4 статті 54, частиною 1 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування  в  Україні",  Законом  України  "Про  органи  самоорганізації  населення",  районна у місті рада 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

         Внести до Положення про відділ комунального господарства  виконавчого комітету Кіровської районної у м.Кіровограді ради, затвердженого  рішенням районної у місті ради від 15 вересня 2011 року №69,  зміни  та доповнення,  що  додаються.

 

  

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                О. Рацул

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             рішенням Кіровської районної

                                                                             у   м.Кіровограді  ради

                                                                             від "____" лютого  2012 року

                                                                                                            № ______

 

 

ЗМІНИ  ТА  ДОПОВНЕННЯ,

що вносяться до Положення про відділ комунального господарства  виконавчого комітету Кіровської районної у м.Кіровограді ради

 

 

         1.    Абзац   перший   пункту 1.4. розділу  1  після  слів "Про благоустрій населених пунктів","   доповнити  словами "Про  органи самоорганізації  населення",".

 

         2. Пункт  2.1.  розділу  2  доповнити  підпунктами такого змісту:

 

         "2.1.16.  Здійснення  заходів щодо сприяння у реалізації органами самоорганізації населення  району  власних  повноважень,  визначених чинним  законодавством.

         2.1.17. Сприяння  взаємодії  органів самоорганізації  населення  району  з депутатами  районної  у місті ради,  виконавчими органами  районної  у місті ради,  правоохоронними  органами,  іншими  установами,  організаціями  та  підприємствами  різних  форм  власності  щодо вирішення  питань місцевого  значення.".

        

         3.  Пункт  2.2.  розділу  2  після  підпункту 2.2.29. доповнити підпунктами такого змісту:

 

         "2.2.30. Здійснює  заходи щодо сприяння у реалізації органами самоорганізації населення  району  власних  повноважень,  визначених чинним  законодавством;  надає  методичну та практичну  допомогу,  координує  їх  роботу,  організовує  навчання.

          2.2.31. Здійснює  у встановленому  законодавством порядку  організаційно-методичне  забезпечення з підготовки  та проведення звітно-виборчих зборів (конференцій)  органів  самоорганізації  населення,  зборів (конференцій)  мешканців за місцем проживання  з актуальних питань життя  району.

         2.2.32. Сприяє  взаємодії  органів самоорганізації  населення  району  з депутатами  районної  у місті ради,  виконавчими органами  районної  у місті ради,  правоохоронними  органами,  іншими  установами,  організаціями  та  підприємствами  різних  форм  власності  щодо вирішення  питань місцевого  значення.

         2.2.33. Організовує  і координує відповідно до визначених повноважень культурно-дозвільну  роботу  з населенням  за місцем проживання,  сприяє  підготовці та проведенню  святкових  заходів.".

         У  зв'язку  з цим  підпункт  2.2.30.  вважати відповідно  підпунктом 2.2.34.

 

         4.  До  пункту  4.6.  розділу  4  внести зміни  та викласти  його у новій редакції:

         "Начальник  відділу  безпосередньо  підпорядкований  голові  районної у місті  ради.".

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада