Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №12

У К Р А Ї Н А

Кіровська районна у м. Кіровограді рада Кіровоградської області

Виконавчий комітет


Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від 21 лютого 2012 року                                                                                   № 12

 Про погодження проекту рішення
„Про затвердження Положення про
управління праці та соціального захисту
населення  виконкому Кіровської районної
у м. Кіровограді ради”, що вноситься на
розгляд районної у місті ради
 

         Розглянувши поданий управлінням праці та соціального захисту населення виконкому проект рішення „Про затвердження Положення про управління праці та соціального захисту населення виконкому Кіровської районної у
м. Кіровограді ради”, що вноситься на розгляд районної у місті ради, керуючись статтею 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

         1. Погодити проект рішення „Про затвердження Положення про управління праці та соціального захисту населення виконкому Кіровської районної у м. Кіровограді ради”, що додається, і внести його на розгляд районної у місті ради.

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної у місті ради Рацула О.А.

  

Голова районної у місті ради                                                             О.Рацул

 

 

   ПОГОДЖЕНО
рішенням виконкому Кіровської
районної у м. Кіровограді ради
від 21 лютого 2012 року № 12
 
Проект

 

Дванадцята сесія Кіровської районної у м. Кіровограді ради

шостого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

 

від „____” лютого 2012 року                                                                                                        №________

 
Про затвердження Положення
про управління праці та соціального
захисту населення  виконкому
Кіровської районної у м. Кіровограді ради

 

Керуючись статтями 54, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2007 року № 790 „Про затвердження типових положень про Головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської і  про управління праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації”, рішення Кіровоградської міської ради від 29 грудня 2010 року  № 65 „Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою Кіровській та Ленінській районним у м. Кіровограді радам шостого скликання та їх виконавчим органам” (зі змінами та доповненнями), районна у місті рада

 
                                                          В И Р І Ш И Л А :
 
             1. Затвердити Положення про управління праці та соціального захисту населення виконкому  Кіровської районної у м. Кіровограді ради, що додається.
              2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення районної у місті ради:
    від 29 жовтня 2004 року №201 „Про затвердження Положення про управління праці та соціального захисту населення виконкому Кіровської районної у м. Кіровограді ради”;
    від 29 грудня 2004 року №226 „Про внесення змін до Положення про управління праці та соціального захисту населення виконкому Кіровської районної у м. Кіровограді ради”.
           3. Пункт 2 цього рішення набирає чинності з моменту державної реєстрації Положення про управління праці та соціального захисту населення виконкому Кіровської районної у м. Кіровограді ради у новій редакції.
 
 
Голова районної у місті ради                                                                                                      О. Рацул
               


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Кіровської районної у
м. Кіровограді ради
від „____” лютого 2012 року
№____
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про управління праці та соціального захисту населення
виконкому Кіровської районної у м. Кіровограді ради
 

1.       ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

                1.1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Кіровської районної у м. Кіровограді ради (далі - управління ) є виконавчим органом Кіровської районної у м. Кіровограді ради, підзвітне й підконтрольне раді і її виконавчому комітету, а з питань делегованих державою повноважень - головному управлінню праці та соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації.
1.2.  Управління утворюється відповідно до чинного законодавства України.
1.3. Положення, гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління затверджується рішенням районної у місті ради за поданням голови районної у місті ради. Видатки на утримання управління в межах виділених асигнувань визначає голова районної у місті ради після попередньої експертизи у фінансовому відділі районної у місті ради.
1.4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови Кіровоградської обласної державної адміністрації, наказами головного управління праці та соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації, рішеннями Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, рішеннями районної у місті ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови районної у місті ради, цим Положенням та іншими нормативно – правовими актами.
1.5. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, бюджетні рахунки в територіальних органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи та інші реквізити.
1.6. Призначення, переміщення і звільнення посадових осіб управління здійснюються за розпорядженням голови районної у місті ради у встановленому законодавством порядку.
1.7. Юридична адреса управління: 25030, м. Кіровоград,
вул. Шатила, 12.

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

 2.1. Завдання управління


2.1.1. Забезпечення, у межах своїх повноважень, дотримання законодавства у сфері соціально – трудових відносин; оплати, нормування та продуктивності праці; використання трудових ресурсів, зайнятості та альтернативної служби; охорони праці та атестації робочих місць за умовами праці; соціального захисту та соціального обслуговування населення, у тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
2.1.2. Сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально – економічного розвитку відповідної території. Удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками й організаціями роботодавців.
2.1.3. Здійснення нагляду за призначенням ( перерахунком ) та виплатою пенсії Пенсійним фондом України.
2.1.4. Призначення і виплата державної соціальної допомоги відповідно до чинного законодавства. Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого й рідкого пічного побутового палива.
2.1.5. Здійснення контролю за правильністю надання державних соціальних допомог, субсидій для відшкодування витрат на оплату житло – комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, інших соціальних та компенсаційних виплат, а також за цільовим використанням коштів державного бюджету, спрямованих на цю мету.
2.1.6. Здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення щодо пільг ветеранам війни і праці, військової служби та органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є  пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та пільг, передбачених чинним законодавством України. Здійснення відповідно до чинного законодавства компенсаційних виплат.
2.1.7. Сприяння працевлаштуванню інвалідів, здійснення відбору та направлення претендентів (у разі їх звернення) на професійне навчання до реабілітаційних установ і навчальних закладів системи соціального захисту населення.
      2.1.8. Надання пільг за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків, споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот; на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг. Проведення виплати щорічної разової допомоги до 5 травня.
2.1.9. Участь у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку, сприяння всебічному розвитку соціального обслуговування за місцем їхнього проживання у межах своїх повноважень. Відшкодування витрат на безоплатне поховання інвалідів війни і учасників бойових дій, а також деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого.
2.1.10. Проведення роботи щодо постійного введення до Централізованого банку даних з проблем інвалідності інформації з індивідуальних програм реабілітації інвалідів, їх потребу у працевлаштуванні.

 2.2. Функції управління

2.2.1. Забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплату та нормування, сприяння своєчасній виплаті заробітної плати з додержанням мінімальних гарантій в оплаті праці на підприємствах, в установах та організаціях району.
2.2.2. Аналізує ситуацію в соціально – трудовій сфері на відповідній території, стан справ з укладання колективних договорів на підприємствах, в установах, організаціях.
2.2.3. Забезпечує, у межах своїх повноважень, дотримання законодавства з питань колективно – договірного регулювання соціально – трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів ( конфліктів ).
2.2.4. Вивчає стан використання трудових ресурсів, аналізує розвиток процесів, які відбуваються на ринку праці, готує відповідні пропозиції, прогнози, забезпечує і бере участь у розробленні та здійсненні територіальної Програми зайнятості населення, заходів, спрямованих на реалізацію довгострокової державної політики розвитку трудового потенціалу.
2.2.5. Бере участь (залучається) до роботи комісії у справах альтернативної (невійськової) служби.
2.2.6. Здійснює планування, координацію робіт з охорони праці, аналіз стану охорони праці, контроль за своєчасним проведенням на підприємствах відповідного навчання та інструктажів, передбачених чинним законодавством.
2.2.7. Бере участь у розробленні і забезпеченні разом з іншими виконавчими органами районної у місті ради, об’єднаннями громадян здійснення заходів регіональної програми з питань охорони праці, впровадження регіональної системи запобіганню травматизму невиробничого характеру.
2.2.8. Забезпечує соціальний захист працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, вживає заходів щодо якісного проведення атестації робочих місць відповідно до нормативно – правових актів про охорону праці на підприємствах, в установах та організаціях.
2.2.9. Бере участь у розслідуваннях групових, а також смертельних нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до чинного законодавства.
2.2.10. Надає методичну допомогу з питань охорони праці.
2.2.11. Організовує роботу з надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до статті 102 Бюджетного кодексу України, виплачує допомогу на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого, проводить безоплатне поховання інвалідів війни та учасників бойових дій, проводить виплату разової грошової допомоги до 5 травня, підтримує в актуальному стані Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги.
2.2.12. Вирішує питання щодо  прийому громадян з призначення житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, призначення та виплати державної соціальної  допомоги малозабезпеченим сім’ям; державної допомоги сім’ям з дітьми відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"; державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам; щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним; державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам; щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом І групи, а також престарілим, який досяг 80-річного віку; компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги; тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною”.
2.2.13. Веде персоніфікований облік деяких категорій осіб згідно із Законом України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
   2.2.14. Здійснює видачу посвідчень інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам, інвалідам загального захворювання, які отримують державні допомоги.
2.2.15. Аналізує стан реалізації комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг соціально – незахищеним громадянам. Подає голові районної у місті ради пропозиції з цих питань.
2.2.16. Здійснює в установленому порядку компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобіля; на транспортне обслуговування;  за невикористане санаторно-курортне лікування інвалідам; вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян; оплату проїздуособам, що супроводжують інвалідів до санаторіїв спінального профілю.
2.2.17. Організовує розподіл, облік та видачу санаторно - курортних путівок  відповідно до чинного законодавства.
2.2.18. Приймає заяви, інші документи, на підставі яких призначає державні допомоги, формує банк даних одержувачів соціальної допомоги, здійснює перерахунок раніше призначеної допомоги.
2.2.19. Забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення, та проводить заходи щодо повернення коштів державного бюджету, незаконно виплачених у вигляді державних соціальних допомог і житлової субсидії.
2.2.20. Організовує роботу державних соціальних інспекторів.
2.2.21. Здійснює облік та видачу посвідчень ветеранам війни та іншим особам, на яких поширюється дія Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, жертвам нацистських переслідувань та ветеранам праці.
2.2.22. Здійснює облік та видачу листів - талонів для пільгового                                ( безкоштовного ) проїзду жертвам нацистських переслідувань, ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
2.2.23. Надає консультаційно – правову допомогу та сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення соціальної допомоги.
2.2.24. Сприяє впровадженню персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного забезпечення.
2.2.25. Проводить інвентаризацію особових справ й особових рахунків осіб, які одержують державну допомогу, згідно з чинним законодавством.
2.2.26. Подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо сприяння створенню виробництв, цехів і дільниць для використання праці інвалідів, їх професійно – технічного навчання, перекваліфікації. Перевіряє на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, які розташовані на території району, умови праці інвалідів.
2.2.27. Здійснює облік, формує справи інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими  засобами реабілітації відповідно до чинного законодавства.
2.2.28. Забезпечує внесення особистих даних інвалідів до Централізованого банку даних з проблем інвалідності щодо обліку та видачі санаторно-курортних путівок, виготовлення та видачі технічних та інших засобів реабілітації, нарахування компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, виплат матеріальної допомоги.
2.2.29. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо призначення помічників повнолітнім дієздатним фізичним особам, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки.
2.2.30. Надає одноразову матеріальну допомогу інвалідам та малозабезпеченим громадянам району відповідно до чинного законодавства.
2.2.31. Надає матеріальну допомогу особам, які здійснили поховання непрацюючих та безрідних, що проживали на території району.
2.2.32. Забезпечує, у разі потреби, влаштування до будинків – інтернатів                            ( пансіонатів )  громадян похилого віку та інвалідів.
2.2.33. Проводить матеріально-побутове обстеження осіб, які потребують влаштування до будинків-інтернатів, та приймає необхідні документи  відповідно до вимог Типових положень про будинки - інтернати.
2.2.34. Здійснює облік інвалідів, які потребують забезпечення спецавтотранспортом, проводить вилучення (повернення) автомобілів, зняття цих засобів з обліку в органах Державтоінспекції та здачу їх підприємствам, що здійснюють заготівлю та переробку металобрухту.
2.2.35. Перевіряє відповідність прийнятого органами Пенсійного фонду України рішення про призначення (перерахунок), відмову у призначенні
(перерахунку) пенсії, відстрочку часу призначення пенсії законодавчим і нормативно – правовим актам, дотримання установленого законодавством порядку оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій.
2.2.36. Визначає статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, веде їх облік.
2.2.37. Веде облік сімей, смерть чоловіків (дружин) яких пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС.
2.2.38. Виплачує компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
2.2.39. Надає санаторно – курортні путівки на лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
2.2.40. Надає комплексне медико – санітарне забезпечення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
2.2.41. Надає пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, транспортних послуг, послуг зв’язку  та на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива особам, які проживають в будинках, що не мають централізованого опалення. Надання інших передбачених законодавством пільг.
2.2.42. Вирішує у встановленому порядку питання опіки та піклування серед повнолітнього населення.
2.2.43. Сприяє підготовці, перепідготовці, підвищенню кваліфікації працівників соціальної сфери.
2.2.44. Здійснює координацію й організаційно-методичне забезпечення діяльності територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кіровського району м. Кіровограда та комунального закладу ”Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей – інвалідів Кіровської районної у м. Кіровограді ради”.
2.2.45. Організовує і проводить консультації, здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ і організацій з питань, що належать до компетенції управління, вживає відповідних заходів щодо усунення причин, які викликають скарги. Забезпечує доступ до публічної інформації, якою володіє управління, та дотримання вимог Закону України ”Про доступ до публічної інформації”.
2.2.46. Роз’яснює громадянам положення нормативно – правових актів, інформує населення з питань, що належать до компетенції управління, шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації: в офіційних друкованих виданнях, на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет, на інформаційних стендах або будь – яким іншим способом.
2.2.47. Підтримує функціонування апаратно – програмних засобів управління у складі єдиної інформаційної мережі системи Міністерства соціальної політики України.
2.1.48. Готує, в межах повноважень, проекти розпоряджень голови районної у місті ради, рішень, подає їх  на розгляд і затвердження районною у місті радою та її виконавчим комітетом. 

3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

     3.1. Здійснювати контроль за наданням інвалідам, ветеранам війни і праці, сім’ям загиблих військовослужбовців, сім’ям з дітьми, іншим громадянам пільг відповідно до чинного законодавства.
3.2. Перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на виробничих об’єктах, видавати керівникам об’єкта, що перевіряється, обов’язкові до виконання розпорядження (приписи) щодо усунення виявлених порушень.
3.3. Вимагати від посадових осіб усунення від роботи працівників, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, не мають допуску до відповідних робіт або порушують вимоги нормативно – правових актів про охорону праці.
3.4. Подавати органам державного нагляду за охороною праці пропозиції про притягнення до відповідальності працівників підприємств, установ, організацій, що розташовані на території району і не дотримуються вимог нормативно – правових актів про охорону праці.
3.5. Здійснювати контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, які розташовані на території району, установленого порядку оформлення документів ( у тому числі їх достовірності ) для призначення державних допомог.
3.6. Вивчати стан додержання вимог чинного законодавства з оплати та нормування праці, використання трудових ресурсів, колективно – договірного регулювання та належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками шляхом проведення перевірок підприємств, установ, організацій району і оформлення відповідних довідок з рекомендаціями щодо усунення виявлених порушень.
3.7. Здійснювати контроль за своєчасним проведенням атестації робочих місць за умовами праці для забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці та в умовах особливого характеру праці шляхом проведення перевірок підприємств, установ, організацій району та оформлення відповідних актів.
3.8. Робити запити та безоплатно отримувати від органів державної податкової служби, органів Державтоінспекції, бюро технічної інвентаризації, органів державної контрольно – ревізійної служби, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для проведення перевірок достовірності даних, отриманих від осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги та житлової субсидії.
3.9. Відмовляти у задоволені запиту на інформацію у випадках передбачених чинним законодавством України.
3.10. Одержувати в установленому порядку безоплатно від структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
3.11. Подавати на розгляд районної у місті ради, її виконавчого комітету, Кіровоградської міської ради, головного управління праці та соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації пропозиції з питань, що належать до компетенції управління.
3.12. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з виконавчими органами районної у місті ради, іншими структурними підрозділами органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.
3.13. Управління має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ

 4.1. Організація роботи управління здійснюється відповідно до вимог Регламенту Кіровської районної у м.Кіровограді ради, Регламенту виконавчих органів Кіровської районної у м.Кіровограді ради, Інструкції з діловодства у виконавчих органах Кіровської районної у м.Кіровограді ради, інших нормативно-правових та розпорядчих актів.
4.2. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до розпорядження голови районної у місті ради у встановленому законодавством порядку та за погодженням із начальником головного управління праці та соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації.
4.2.1. Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому районної у місті ради (далі – начальник управління)  має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням голови районної у місті ради та які безпосередньо підпорядковані начальнику управління, йому підконтрольні і підзвітні.
Установлення надбавок і здійснення преміювання начальника управління та його заступників здійснюється  відповідно до чинного законодавства розпорядженням голови районної у місті ради за поданням начальника управління.
                    Особові справи та трудові книжки керівного складу управління зберігаються у відділі кадрового та правового забезпечення виконкому.
4.2.2. Посадові особи місцевого самоврядування управління призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням голови районної у місті ради у встановленому законодавством порядку.
4.3. Працівники управління підпорядковані начальнику управління, йому підконтрольні і підзвітні.
Начальнику управління у своїй діяльності безпосередньо підпорядкований директор комунального закладу ”Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей – інвалідів Кіровської районної у                            м. Кіровограді ради”.
 
4.4. Начальник управління:
4.4.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників його структурних підрозділів та працівників.
4.4.2. Подає на затвердження голові районної у місті ради кошторис доходів і видатків та штатний розпис управління.
4.4.3. Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису видатків на утримання управління.
4.4.4. Планує роботу управління, забезпечує виконання перспективних і поточних планів роботи.
4.4.5. Надає в межах своїх повноважень доручення, завдання посадовим особам і працівникам управління та контролює стан їх виконання.
4.4.6. Подає голові районної у місті ради пропозиції щодо структури та загальної чисельності управління, територіального центру.
4.4.7. Вносить голові районної у місті ради пропозиції щодо призначення, звільнення, переміщення посадових осіб місцевого самоврядування управління.
4.4.8. Надає працівникам управління відпустки згідно із  Законом України „Про відпустки” та матеріальну допомогу відповідно до чинного законодавства України.
4.4.9. В установленому порядку вносить голові районної у місті ради подання про присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування управління.
4.4.10. Розробляє Положення про управління та посадові інструкції заступників начальника управління.
          4.4.11. Затверджує посадові інструкції працівників управління.
          4.4.12. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.
          4.4.13. Призначає на  посади та звільняє з посад працівників управління, на яких не розповсюджується дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
  4.4.14. Засвідчує підписом та печаткою управління всі записи про роботу, заохочення і нагороди, що внесені до трудових книжок працівників за час роботи в управлінні (крім керівного складу управління).  
4 .4.15. Готує проекти рішень районної у місті ради, її виконавчого комітету, розпоряджень голови районної у місті ради, з питань що стосуються повноважень управління.
4.4.16. Контролює стан виконання документів, що надходять до управління,  доручень та завдань, отриманих від керівництва.
4.4.17. Вносить  голові районної у місті ради подання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування управління, враховуючи при цьому всі об’єктивні фактори персонально по кожному.
4.4.18. Установлює надбавки згідно з чинним законодавством та здійснює преміювання працівників управління відповідно до Положення про преміювання працівників управління праці та соціального захисту населення виконкому Кіровської районної у м.Кіровограді ради.
4.4.19. Забезпечує підвищення кваліфікації, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в управлінні.
4.4.20. Здійснює інші функції відповідно до рішень районної у місті ради та її виконавчого комітету, цього Положення.


   4.5. До складу управління входять такі структурні підрозділи, що не мають статусу юридичної особи:    

  відділ бухгалтерського обліку та звітності;
   сектор з виплати допомог та компенсацій;
   відділ державних соціальних інспекторів;
   відділ кадрів;
   відділ персоніфікованого обліку;
   відділ з питань праці та соціально – трудових відносин;
   відділ з нагляду за правильністю призначення і виплати пенсій;
   відділ автоматизованої обробки інформації;
   відділ з питань обслуговування інвалідів, ветранів війни та праці;
   відділ з питань обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  відділ з прийому громадян центру по наданню державних допомог;
  відділ прийняття рішень центру по наданню державних допомог.

   Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кіровського району м. Кіровограда є структурним підрозділом управління зі статусом юридичної особи.

4.6. Структурні підрозділи управління, які не мають статусу юридичної особи, діють у складі управління і виконують завдання та здійснюють функції, що визначені в Положенні про управління та  Положеннями про ці підрозділи.
4.7. Кошторис, штатний розпис управління, посадові інструкції начальника управління та його заступників затвержує голова районної у місті ради. Зміни до штатного розпису, у разі необхідності, вносяться на підставі службової записки начальника управління на ім'я голови районної у місті ради з відповідним обгрунтуванням.
Положення про структурні підрозділи управління затверджуються розпорядженням голови районної у місті ради за поданням начальника управління.
                4.8. Керівники структурних підрозділів і спеціалісти управління здійснюють свою діяльність на підставі положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій.
 4.9. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій з питань, що належать до компетенції управління, в ньому можуть утворюватися наукові ради і комісії.
Склад наукових рад і комісій та Положення про них затверджує начальник управління.
4.10. Начальник управління безпосередньо підпорядкований голові районної у місті ради, йому підконтрольний і підзвітний.
   4.11. На час відсутності начальника управління його обов’язки виконує заступник начальника управління, визначений розпорядженням голови районної у місті ради.
 
5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   5.1. Утримання управління здійснюється за рахунок коштів районного у місті бюджету.
   5.2. Реорганізація та ліквідація  управління здійснюється відповідно до чинного законодавства на підставі рішення районної у місті ради.
2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада