Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №12

 У К Р А Ї Н А

КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 17  лютого  2015 року                                                                      №  12

Про утворення комісії з розгляду питань

надання одноразової грошової допомоги

постраждалим особам та особам, які

переміщуються з тимчасово окупованої

території України або району проведення

антитерористичної операції, при виконавчому

комітеті Кіровської районної у м. Кіровограді ради

 

Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 535 «Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції», враховуючи лист Міністерства соціальної політики України від 22 жовтня 2014 року № 12297/0/14-14/081 «Про утворення місцевих комісій», виконавчий комітет районної у місті ради

В И Р І Ш И В:

1. Утворити районну комісію з розгляду питань надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, при виконавчому комітеті Кіровської районної у м. Кіровограді ради згідно з додатком

2. Затвердити Положення про районну комісію з розгляду питань надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, при виконавчому комітеті Кіровської районної у м. Кіровограді ради, що додається.

 

Голова районної у місті ради                                                      С. Горбовський

 

 

                                                               Додаток

до рішення виконавчого комітету

Кіровської районної у м. Кіровограді ради

17  лютого  2015 року

№ 12

СКЛАД

районної комісії з розгляду питань надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, при виконавчому комітеті Кіровської районної у м. Кіровограді ради

 

Голова комісії

Горбовський                                            голова районної у місті ради

Сергій Володимирович

Заступник голови комісії

Бринза                                                      начальник управління соціального

Михайло Анатолійович                            захисту населення виконавчого комітету

 

Секретар комісії

Дряпак                                                      заступник начальника відділу

Олена Анатоліївна                                    персоніфікованого обліку   управління                                                                                      соціального захисту населення                                                                                                   виконавчого комітету

 

Члени комісії:

Бердніков                                                  заступник начальника управління

Олег Анатолійович                                  соціального захисту населення

                                                                   виконавчого комітету

                                                                   директор територіального центру

 

Головань                                                   заступник начальника Кіровського

Олександр Дмитрович                             районного відділу у м. Кіровограді УДМС  в Кіровоградській області (за згодою)

 

Заболотна                                                  начальник відділу лікувально -

Тетяна Михайлівна                                    профілактичної допомоги    управління охорони здоров’я                                     Кіровоградської міської ради (за згодою)

 

Костенко                                                   заступник начальника управління -

Олена Володимирівна                               начальник центру по наданню

                                                                  державних  допомог управління

соціального захисту населення виконавчого комітету

 

Подлєсна                                                 провідний спеціаліст

Ілона Миколаївна                                    Кіровоградського міського

                                                                 центру соціальних служб для

                                                                 сім’ї, дітей та молоді (за згодою)

 

Таран                                                       старший дільничний інспектор

Андрій Вікторович                                  відділу дільничних інспекторів

                                                                 Кіровоградського МВ УМВС

                                                                  в Кіровоградській області

                                                                  (за згодою)

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

комітету районної у місті ради                                                  Р.Волкова

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Кіровської районної у

м. Кіровограді ради

17 лютого  2015 року

№ 12

 

ПОЛОЖЕННЯ

про районну комісію з розгляду питань надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції,  при виконавчому комітеті Кіровської районної у м. Кіровограді ради

 

І. Загальні положення

1. Районна комісія з розгляду питань надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, при виконавчому комітеті Кіровської районної у м. Кіровограді ради (далі – районна комісія) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється виконавчим комітетом Кіровської районної у м. Кіровограді ради для розгляду питань надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має (не набула або втратила) здатність чи можливість самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати участь у суспільному житті (далі – постраждала чи внутрішньо переміщена особа).

2. У своїй діяльності районна комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Порядком використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 535, а також Положенням про районну комісію з розгляду питань надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції,  при виконавчому комітеті Кіровської районної у м. Кіровограді ради (далі – Положення).

3. Положення та склад районної комісії, зміни та доповнення до них затверджуються рішенням виконавчого комітету районної у місті ради.

ІІ. Склад районної комісії

1. Очолює районну комісію голова районної у місті ради, у разі його відсутності - заступник голови районної комісії.

2. До складу районної комісії входять представники управління соціального  захисту  населення  виконавчого  комітету,   управління охорони

 здоров’я Кіровоградської міської ради, Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних   послуг)   Кіровського   району м. Кіровограда,  Кіровського  районного відділу у м. Кіровограді УДМС в Кіровоградській області, Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області.

ІІІ. Завдання та повноваження районної комісії

1. Завданням районної комісії є розгляд документів щодо надання одноразової грошової допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам, які зареєстровані або фактично проживають на території Кіровського району м. Кіровограда, за письмовою заявою  встановленої форми (додаток до цього Положення) та доданих до неї документів.

1.1. До заяви додаються:

копія документа, що посвідчує особу;

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному та контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

копії документів, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дітей);

копія довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції (для зазначеної категорії осіб);

медична довідка про стан здоров’я особи або висновок медико-соціальної експертизи про встановлення інвалідності (у разі необхідності).

Заявник може додати інші документи для підтвердження клопотання про надання грошової допомоги.

2. Районна комісія розглядає заяву про надання грошової допомоги та додані до неї документи після проведеної управлінням соціального захисту виконкому перевірки щодо правильності оформлення заяви, достовірності викладених у ній відомостей про заявника, а також після проведеної перевірки щодо отримання особою грошової допомоги раніше.

3. До повноважень районної комісії належить прийняття рішення про доцільність надання одноразової грошової допомоги, її розміру або про відмову у наданні грошової допомоги щодо кожної особи, яка подала заяву про отримання допомоги.

4. Районна комісія має право:

1) розглядати заяви та додані до них документи постраждалих чи внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги;

2) у ході розгляду заяв громадян, виходячи з кожного конкретного випадку, готувати пропозиції щодо:

надання одноразової грошової допомоги та її розмірів;

відмови в наданні одноразової грошової допомоги;

3) одержувати в установленому законодавством України порядку необхідну для діяльності районної комісії інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

ІV. Організація роботи районної комісії

1. Голова районної комісії організовує діяльність районної комісії, головує на її засіданнях, здійснює керівництво роботою районної комісії і несе відповідальність за виконання покладених на районну комісію повноважень. У разі відсутності голови районної комісії його обов’язки, тимчасово, виконує заступник голови районної комісії.

2. Організаційно-технічне забезпечення діяльності районної комісії здійснює секретар районної комісії. У разі відсутності секретаря районної комісії його обов’язки, тимчасово, виконує за дорученням інший член районної комісії.

3. За необхідності, голова районної комісії дає доручення щодо запрошення на засідання районної комісії заявника та спеціалістів відповідних структурних підрозділів управління соціального захисту населення виконавчого комітету.

4. Секретар районної комісії забезпечує підготовку матеріалів згідно з поданими заявами для розгляду на засіданні районної комісії, вирішує організаційні питання щодо проведення засідань районної комісії, веде протокол засідання районної комісії.

5. Члени районної комісії мають право:

брати участь в усіх засіданнях районної комісії та прийнятті нею рішень;

вносити пропозиції до порядку денного районної комісії та з питань, які розглядає районна комісія на засіданнях;

ознайомлюватися з усіма документами, що надходять до районної комісії;

письмово викладати свої обґрунтовані заперечення і додавати їх до протоколів засідання районної комісії.

6. Засідання районної комісії проводиться за необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

7. Засідання районної комісії вважається правомочним, якщо в ньому взяли участь більше половини її членів.

8. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях районної комісії, приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування. У разі рівного поділу голосів голова районної комісії має право вирішального голосу.

  9. Рішення районної комісії оформляється протоколом, у якому зазначається список осіб, яким може бути надана грошова допомога, та її розміри, а також список осіб, яким у наданні грошової допомоги відмовлено з обґрунтуванням відмови щодо кожної такої особи. Комісія складає реєстр отримувачів (далі – реєстр). Протокол засідання та реєстр підписуються усіма членами районної комісії, присутніми на її засіданні.

10. Витяг з протоколу засідання районної комісії надається під розписку (або надсилається поштою) особам, щодо яких прийнято рішення про відмову у наданні грошової допомоги, управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету.

11. Реєстр щомісяця подається до департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації.

V. Припинення діяльності районної комісії

1. Діяльність районної комісії припиняється рішенням виконавчого комітету районної у місті ради.

2. Протоколи та інші матеріали районної комісії зберігаються  у відділі персоніфікованого обліку управління соціального захисту населення виконавчого комітету протягом п’яти років.

 

 

______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада