Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №107

 У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від „21” листопада 2017 року №107

 

Про надання дозволу опікуну

Ж* Т.Г. на виконання дій

від імені недієздатної К* О.О.

 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34, статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», пунктом 3 статті 67, статтею 71 Цивільного кодексу України, пунктами 17, 20 Типового Положення про психоневролологічний інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 957, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від 27 жовтня 2017 року № 10), розглянувши заяву опікуна Ж* Т.Г., виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Дозволити опікуну Ж* Т* Г* :

зняти з реєстрації місця проживання недієздатну К* О* О* за адресою: м. Кропивницький, вул. В*, буд.4, к. 4, кв.35;

оформити підопічну К* О* О* до психоневрологічного інтернату.

2. Зобов’язати опікуна Ж* Т* Г* надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії документів, що підтверджують факт оформлення недієздатної К* О.О. до психоневрологічного інтернату, в тримісячний термін.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

 

Голова районної у місті ради О.Кришко

 

 

 

Новікова 37 20 11

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада