Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади Фортечного району м. Кропивницького, що підлягають приватизації у 2017 році шляхом викупу

 У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 11 квітня 2017 року                                                                           № 107

 

Про затвердження переліку

об’єктів комунальної власності

територіальної громади Фортечного

району м. Кропивницького,

що підлягають приватизації

у 2017 році шляхом викупу

 

         Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 41, частиною п’ятою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною четвертою статті 3 Закону України «Про приватизацію державного майна», Законом України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», районна у місті рада

 

В И Р І Ш И Л А:

         1. Дати згоду на приватизацію нежитлової будівлі, розташованої в м. Кропивницькому по вул. Академіка Тамма, 7а, що належить Фортечній районній у м. Кропивницькому раді на праві комунальної власності та орендується товариством з обмеженою відповідальністю «ХХІ - ВІК», шляхом викупу.

         2. Включити нежитлову будівлю, розташовану в м. Кропивницькому по вул. Академіка Тамма, 7а, до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади Фортечного району м. Кропивницького, що підлягають приватизації у 2017 році шляхом викупу.

         3. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади Фортечного району м. Кропивницького, що підлягають приватизації, у 2017 році шляхом викупу (додається).

         4. Делегувати регіональному відділенню Фонду державного майна України по Кіровоградській області повноваження щодо проведення приватизації шляхом викупу нежитлової будівлі, розташованої в                    м. Кропивницькому по вул. Академіка Тамма, 7а.

        5. Витрати, пов’язані з проведенням приватизації нежитлової будівлі, розташованої в м. Кропивницькому по вул. Академіка Тамма, 7а, здійснюються за рахунок орендаря (за згодою) товариства з обмеженою відповідальністю «ХХІ - ВІК».

         6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної у місті ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Тоток).

 

Голова районної у місті ради                                                                  О.Кришко

 

 

                             ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Фортечної районної      

 у м. Кропивницькому ради         

«____» березня 2017 року           

№  ________

 

 

Перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади

Фортечного району м. Кропивницького,

 що підлягають приватизації, у 2017 році шляхом викупу

                                                                                                 

№ п/п

Назва об`єкта та його адреса

Орендар-покупець, заявник

Спосіб приватиза-ції

Характерис-тика приміщення

Площа відчуження (кв.м)

Група «А»

1

Нежитлове приміщення по вул. Академіка Тамма, 7а

ТОВ “ХХІ ВІК

викуп

Окремо розташована двоповерхова будівля

667,0

 

Голова районної у місті ради                                                    О.Кришко

a

 sebuah

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада