Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про затвердження Порядку видачі дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна, виданих на підставі рішень виконавчого комітету районної у місті ради до 01 січня 2013 року, у разі втрати або зіпсування оригіналів документів

 

У К Р А Ї Н А

КІРОВСЬКА  РАЙОННА  У  МІСТІ  КІРОВОГРАДІ  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  19 листопада 2013 року                                                                №  106

 

Про затвердження Порядку видачі

дублікатів  свідоцтв  про  право

власності  на  об’єкти  нерухомого 

майна, виданих на підставі рішень

виконавчого комітету районної у місті

ради до  01 січня 2013 року,

у разі втрати або зіпсування

оригіналів документів

 

         Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 52, 59  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень",  враховуючи лист Державної реєстраційної служби України від 15 січня 2013 року  № 12-06-15-13 "Щодо видачі дублікатів втрачених або зіпсованих документів", з метою врегулювання порядку видачі дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна, виданих відділом комунального господарства виконкому районної у місті ради на підставі рішень виконавчого комітету районної у місті ради до 01 січня 2013 року,  виконавчий  комітет районної у місті ради

                                                  В И Р І Ш И В :

         1. Затвердити Порядок видачі дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна, виданих на підставі рішень виконавчого комітету районної у місті ради до  01 січня 2013 року, у разі втрати або зіпсування оригіналів документів (додається).

         2. Надати право підпису дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна, виданих на підставі рішень виконавчого комітету районної  у  місті  ради  до 01 січня 2013 року,  у  разі  втрати  або  зіпсування оригіналів документів, начальнику відділу комунального господарства виконкому районної у місті ради.

         3. Видачу дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна здійснювати безкоштовно.   

         4.  Це рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення у віснику Кіровоградської міської ради "Вечірня газета".

         5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної у місті ради Рацула О.А.

 

Голова районної у місті ради                                                                     О. Рацул

 

 

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             Рішення виконавчого комітету

                                                                             Кіровської районної у

                                                                             м. Кіровограді ради

                                                                             19 листопада 2013 року №  106

 

 

ПОРЯДОК

видачі дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна, виданих на підставі рішень виконавчого комітету районної у місті ради до 01 січня 2013 року, у разі втрати або зіпсування оригіналів документів

 

1. Загальні положення

 

         1.1. Порядок видачі дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна, виданих на підставі рішень виконавчого комітету районної у місті ради до 01 січня 2013 року, у разі втрати або зіпсування оригіналів документів (далі – Порядок) розроблений відповідно до норм Цивільного кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про звернення громадян".

         1.2. Цей Порядок визначає механізм видачі дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна, виданих відділом комунального господарства виконкому районної у місті ради на підставі рішень виконавчого комітету районної у місті ради до 01 січня 2013 року.

 

2. Умови видачі дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти

нерухомого майна

 

         2.1. У разі втрати або зіпсування свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна, виданого відділом комунального господарства виконкому районної у місті ради на підставі рішень виконавчого комітету районної у місті ради до 01 січня 2013 року, особи (власники, співвласники нерухомого майна) звертаються на ім’я голови районної у місті ради з письмовою заявою про видачу дубліката втраченого чи зіпсованого свідоцтва.

       2.2. Заява про видачу дубліката свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна (далі – заява) повинна бути підписана всіма його співвласниками (у разі, якщо їх декілька).        

         Інтереси неповнолітніх представляють їх батьки або законні представники згідно з чинним законодавством.

         Інтереси недієздатних та обмежено дієздатних громадян представляють відповідно їх законні представники (опікуни та піклувальники).

         У заяві зазначається конкретна причина необхідності видачі дубліката свідоцтва про право власності.

         2.3. До заяви додаються:

 оголошення з газети про недійсність втраченого чи зіпсованого свідоцтва про право власності;

оригінал та копія технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна, оформленого в установленому порядку;

архівна довідка з обласного комунального підприємства "Кіровоградське обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації" (надалі - БТІ) про підтвердження факту належності заявникам об’єкта нерухомого майна на праві приватної власності станом на 01 січня 2013 року із зазначенням технічної характеристики об’єкта на момент її видачі;

копія  свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна, виготовлена БТІ за матеріалами інвентаризаційної справи;

        ксерокопії паспортів (стор. 1, 2, 3, 4 та реєстрація) всіх повнолітніх власників (співвласників);

  ксерокопії свідоцтв про народження власників (співвласників), які не досягли 16 - річного віку;

довідка податкового органу про включення власника до державного реєстру фізичних осіб (присвоєння ідентифікаційного номера ДРФО) (за наявності).

  У разі представлення інтересів законними представниками, опікунами чи піклувальниками до заяви додаються копії документів, що підтверджують їхні повноваження.

         2.4. Якщо видача дубліката проводиться у зв’язку із зіпсуванням оригіналу свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна, то в таких випадках до заяви долучається оригінал непридатного для користування свідоцтва.

         2.5. Дублікат свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна може бути виданий за письмовою заявою спадкоємців померлого власника (співвласника) об’єкта нерухомого майна. В такому випадку, до письмової заяви додається довідка нотаріальної контори про відкриття спадкової справи, копія свідоцтва про смерть власника (зі збереженням вимог, викладених в пункті 2.3. Порядку).

         2.6. У разі, якщо оформляється спадщина на частину об’єкта нерухомого майна, а співвласник іншої частини цього ж об’єкта нерухомого майна відмовляється надати в нотаріальну контору оригінал свідоцтва про право власності для оформлення спадкових документів, дублікат свідоцтва видається тільки після письмового попередження заявником іншого співвласника про те, що при видачі дубліката оригінал свідоцтва втратить чинність. Письмове попередження надсилається заявником рекомендованим листом з повідомленням, а підтвердження отримання рекомендованого листа адресатом додаються  до заяви.

         2.7. Дублікат свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна виготовляється без письмового попередження іншого співвласника об’єкта нерухомого майна за наявності рішення суду про визнання іншого співвласника об’єкта нерухомого майна безвісно відсутнім або померлим.

         2.8. Після  реєстрації відповідальним за діловодство заява з доданими документами передається на розгляд до відділу комунального господарства виконкому районної у місті ради.

                  2.9. Відділ комунального господарства виконкому районної у місті ради за розглядом заяви та поданих документів готує проект рішення на засідання виконавчого комітету районної у місті ради.

         2.10. Рішення виконавчого комітету районної у місті ради про видачу дубліката свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна направляється відділом комунального господарства виконкому до комунального підприємства "Кіровоградське обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації", яке протягом 5-ти робочих днів з дня отримання рішення виготовляє дублікат свідоцтва про право власності на нерухоме майно та передає на підпис начальнику відділу комунального господарства виконкому районної у місті ради.

        2.11. Дублікат свідоцтва про право власності виготовляється без використання відповідного спеціального бланка на аркуші формату А4 та повинен містити весь текст втраченого чи зіпсованого  документа. На дублікаті у правому верхньому кутку робиться відмітка із зазначенням слів "Дублікат" та дату його видачі.

           2.12. У разі видачі оригіналу свідоцтва про право власності на нерухоме майно за підписами начальників відділу комунального господарства виконкому районної у місті ради та комунального підприємства "Кіровоградське обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації" дублікат свідоцтва про право власності на нерухоме майно видається в тому ж  порядку.

            2.13. Втрачений або зіпсований оригінал свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна анулюється рішенням виконавчого комітету районної у місті ради про видачу дубліката свідоцтва.

         2.14. Дублікати свідоцтв про право власності, підписані уповноваженою особою та завірені печаткою відділу комунального господарства виконкому районної у місті ради, оформляються у трьох примірниках, один з яких видається власнику (уповноваженому співвласнику) майна при пред’явленні паспорта або довіреності,  другий надається до обласного комунального підприємства "Кіровоградське обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації" в матеріали інвентаризаційної справи, третій залишається під рішенням виконавчого комітету районної у місті ради про зняття з контролю рішення про видачу дубліката свідоцтва.

         2.15. Видача дублікатів свідоцтв про право власності реєструється  в журналі видачі дублікатів свідоцтв, який повинен бути пронумерований, прошнурований, скріплений печаткою відділу комунального господарства виконкому районної у місті ради.

         2.16. Журнал видачі дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна, виданих на підставі рішень виконавчого комітету районної у місті ради до 01 січня 2013 року, зберігається у відділі комунального господарства виконкому районної у місті ради.

         Документи, на підставі яких видано дублікат свідоцтва про право власності на об'єкт нерухомого майна, підшиваються до матеріалів рішення виконавчого комітету районної у місті ради.

         2.17. Видача дублікатів свідоцтв про право власності на об'єкти нерухомого майна  здійснюється не пізніше 45 днів з дати надходження заяви за наявності всіх необхідних документів, визначених пунктом 2.3. Порядку.

         2.18. Підстави для відмови у видачі дубліката свідоцтва про право власності:

         1) виявлення в документах недостовірних відомостей;

         2) подання заявником неповного пакета документів.

         2.19. У разі відмови у видачі дубліката свідоцтва про право власності, питання вирішується в судовому порядку.

 

 

 

Керуючий справами виконкому

 

районної у місті ради                                                                               Р.Волкова

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада