Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про погодження проекту рішення районної у місті ради „Про затвердження пропозицій до проекту Програми охорони довкілля по м.Кіровограду на 2014 рік”, що вноситься на розгляд районної у місті ради

  

У К Р А Ї Н А
 

КІРОВСЬКА  РАЙОННА  У  МІСТІ  КІРОВОГРАДІ  РАДА

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 19 листопада  2013 року                                                           № 105

 

Про погодження проекту

рішення районної у місті ради

„Про затвердження пропозицій

до проекту Програми охорони
довкілля по м.Кіровограду

на  2014 рік”, що вноситься

на розгляд районної у місті ради

 

         Керуючись статтею 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши поданий відділом комунального господарства виконкому проект рішення районної у місті ради „Про затвердження пропозицій до проекту Програми охорони довкілля по м.Кіровограду на              2014 рік”, що вноситься на розгляд районної у місті ради,  виконком районної у місті ради 

 
В И Р І Ш И В:
 

         1. Погодити проект рішення районної у місті ради „Про затвердження пропозицій до проекту Програми охорони довкілля по м.Кіровограду на  2014 рік”, що додається, і внести його на розгляд районної у місті ради.       

     

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної у місті ради Рацула О.А.

 
 

Голова районної у місті ради                                                                  О.Рацул

 
 
 
 
 

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконкому Кіровської

районної у м.Кіровограді ради

19 листопада 2013 року

№105                                         

Проект
 
У К Р А Ї Н А
 

КІРОВСЬКА  РАЙОННА  У  МІСТІ  КІРОВОГРАДІ  РАДА

 

  ДВАДЦЯТЬ  ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

від "___" _________ 2013  року                                                               №_____

 

Про затвердження пропозицій

до проекту Програми охорони
довкілля по м.Кіровограду
на  2014 рік
 

         Керуючись статтею 41, частиною 1 статті 59 Закону  України  "Про  місцеве самоврядування в Україні", рішенням Кіровоградської міської ради від 29 грудня 2010 року № 65 "Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою Кіровській та Ленінській районним у м.Кіровограді радам шостого скликання та їх виконавчим органам" (зі змінами та доповненнями), районна у місті рада

 
В И Р І Ш И Л А   :
 

         1. Затвердити пропозиції до проекту Програми охорони довкілля по           м.Кіровограду на 2014 рік (додаються).

 

         2. Відділу комунального господарства виконкому (Москаленко) направити до виконавчого комітету Кіровоградської міської ради затверджені пропозиції до проекту Програми охорони довкілля по м.Кіровограду на  2014 рік.

 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної у місті ради з питань житлово-комунального господарства, охорони навколишнього природного середовища та запобігання виникненню надзвичайних  ситуацій  (Авдєєнко).

 
 

Голова  районної  у  місті  ради                                                                  О.Рацул

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада