Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №103

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 20 жовтня 2020 року                                                                    103

 

Про приєднання квартири до території,

у межах якої діє квартальний комітет № 13

 

           Керуючись статтями 14, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 7 Закону України «Про органи самоорганізації населення», статтею 150 Житлового кодексу Української РСР, пунктом 6 частини 7 рішення Кіровоградської міської ради від 10 червня                  2016 року № 325 «Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою Кіровській та Ленінській районним у                          м. Кіровограді радам сьомого скликання та їх виконавчим органам», відповідно до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від                 27 серпня 2019 року № 503  «Про зняття з балансу житлово-комунальних підприємств одноповерхових багатоквартирних будинків», розглянувши заяву гр. В. К* від 08 вересня 2020 року вх. № К-* о/п, згоду квартального комітету № 13 Фортечного району м. Кропивницького (витяг з протоколу № 10 від 07 вересня 2020 року),  виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

         1. Приєднати до території, у межах якої діє  квартальний комітет №  13 Фортечного району м. Кропивницького, квартири № * житлового будинку № * по провулку Театральному у м. Кропивницькому, які на праві приватної                    власності належать гр. К*, згідно з договором  дарування від 23 грудня 2020 року № 276286.

                                              

         2. Організаційному відділу виконавчого комітету районної у місті ради (АБРАМОВА) довести це рішення до відома голови квартального комітету               № 13  Фортечного  району м. Кропивницького Є. КРИВДЮК.

 

         3. Відділу кадрового та правового забезпечення виконавчого комітету районної у місті ради (ГОЛУБ) довести це рішення до відома заявника.

 

Заступник голови

районної у місті ради                                                                   Ірина ЖАРОВА

Вікторія ЖОВНІРОВИЧ 32 13 83

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада