Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення № 40

  

У К Р А Ї Н А

 

КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 16  червня   2015 року                                                                          № 40    

 

Про  затвердження  Положення  про

районну комісію з питань призначення

державної соціальної допомоги

малозабезпеченим сім'ям, житлових

субсидій населенню та надання пільг

особам, які мають на це право, при

виконавчому комітеті Кіровської

районної у м. Кіровограді ради

та її складу

 

Керуючись статтею 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  законами України ,,Про  державну  соціальну допомогу малозабезпеченим  сім'ям”, ,,Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", постановами   Кабінету   Міністрів    України               від 21 жовтня 1995 року № 848 „Про спрощення Порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (зі змінами), від  29 січня 2003 року № 117 ,,Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги", від 24 лютого        2003 року  № 250 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим  сім’ям”, рішенням Кіровоградської міської ради від  29 січня 2010 року № 65 ,,Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградської міською радою Кіровській та Ленінській районним у м. Кіровограді радам шостого скликання та їх виконавчим органам" (зі змінами та доповненнями), враховуючи службову записку начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету районної у місті ради Бринзи М.А. від 26 лютого 2015 року та з метою вирішення питань щодо призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям,  житлових субсидій та надання пільг особам, які мають на це право, виконавчий комітет районної у місті ради

                        

                                    В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити Положення про районну комісію з питань призначення державної   соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям,  житлових   субсидій

2

населенню та  надання пільг особам, які мають на це право, при виконавчому комітеті   Кіровської районної у м. Кіровограді ради, що додається.

2. Затвердити новий склад районної комісії з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям,  житлових   субсидій населенню та  надання пільг особам, які мають на це право, при виконавчому комітеті   Кіровської районної у м. Кіровограді ради згідно з додатком.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

додаток 1 до рішення виконавчого комітету районної у місті ради           від  20  листопада  2012 року № 124 „Про затвердження Положення про районну комісію з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлових субсидій населенню та  надання пільг особам, які мають на це право, при виконавчому комітеті   Кіровської районної у м. Кіровограді ради та її складу";

         рішення виконавчого комітету районної у місті ради від 19 серпня         2014 року № 61 „Про затвердження нового складу районної комісії з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлових субсидій населенню та  надання пільг особам, які мають на це право, при виконавчому комітеті   Кіровської районної у м. Кіровограді ради".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної     у місті ради Горбовського С.В.

 

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                      С. Горбовський                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бурмітських 37 31 78

                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення   виконавчого   комітету  Кіровської  районної  у                     м. Кіровограді  ради

16 червня 2015 року  

№ 40

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РАЙОННУ КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ

СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ'ЯМ,

ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ НАСЕЛЕННЮ ТА ПІЛЬГ ОСОБАМ, ЯКІ

МАЮТЬ НА ЦЕ ПРАВО, ПРИ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ

КІРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ У м. КІРОВОГРАДІ РАДИ

 

Положення про районну комісію з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, житлових субсидій  та  надання пільг особам, які мають на це право, при виконавчому комітеті  Кіровської районної у м. Кіровограді ради  (далі - Положення) розроблено з метою розгляду питань, пов’язаних з призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям,  населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та  надання пільг особам, які мають на це право, відповідно до законів  України  „Про державну  соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”, ,,Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні",     постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року  № 848 „Про спрощення Порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”, від 29 січня 2003 року № 117 ,,Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають парво на пільги", від 24 лютого 2003 року № 250 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям”.   

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Районна комісія з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, житлових субсидій населенню та надання пільг особам, які мають на це право, при виконавчому комітеті Кіровської районної у м. Кіровограді ради (далі-Комісія) діє на громадських засадах.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами та нормативними документами Міністерства соціальної політики України, рішеннями районної у місті ради та її виконавчого комітету, а також цим Положенням.

2

3. Це Положення регламентує порядок створення і діяльності Комісії щодо призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям,  надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та надання пільг особам, які мають на це право, що проживають на території Кіровського району міста Кіровограда.

4. Положення і склад Комісії, зміни та доповнення до них затверджуються рішенням виконавчого комітету районної у місті ради.

         5. Очолює Комісію голова районної у місті ради, у разі його відсутності – заступник голови Комісії.

6. До складу Комісії входять спеціалісти виконавчих органів районної у місті ради, депутати районної у місті ради, представники Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості, лікувально-профілактичного закладу.

   7. Комісія проводить засідання за необхідністю, але не рідше ніж один раз на місяць.

 

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ

 

Основними завданнями Комісії є:

впровадження Державної програми житлових субсидій для соціального захисту малозабезпечених верств населення та зниження соціальної напруги в районі;

призначення допомоги громадянам району за їх заявою у виняткових випадках з урахуванням конкретних обставин, що склалися в сімї;

надання пільг за фактичним місцем проживання особам, які мають на це право.

Комісія розглядає відповідні документи, надані заявником, а у випадку призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім"ям та житлових субсидій населенню – ще  й акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, складений державними соціальними інспекторами ( у разі потреби також із залученням членів Комісії). При розгляді  документів можливе заслуховування заявників.

 

        Комісія розглядає питання:

 

        1) про можливість призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям за наявності таких обставин:

      

        1.1) працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не служать,       не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих   навчальних   закладах І-ІV рівня акредитації протягом трьох

 

3

місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, які  в  установленому  порядку  визнані безробітними та за

інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами І групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, за інвалідами ІІ групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку),

 

        1.2) у власності чи володінні малозабезпеченої сімї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 13.65 кв. м на одного члена сімї та додатково 35.22 кв. м  на сімю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму). При цьому не враховуються транспортні засоби, які згідно із законодавством не є обєктами оподаткування (крім тракторів на гусеничному ходу),

 

        1.3) під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї з’ясовано, що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування,      не зазначені у декларації про доходи та майно (здача у найм або оренду житлового приміщення (будинку) або його частини; один чи кілька членів сім’ї працюють без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин; дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса тощо),

 

 1.4) особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо або оплатили послуги з навчання, будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного       (в тому числі мобільного) зв’язку тощо (крім житлово-комунальних послуг, у межах норм споживання та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності) в сумі, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї; у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї (крім сімей, що складаються лише з дітей та осіб, які досягли 65-річного віку або є інвалідами І і ІІ групи, та сімей, в яких є діти-інваліди) є земельна ділянка площею понад 0,6 гектара (крім випадків, коли така земельна ділянка з незалежних від сім’ї причин не приносить дохід),

 

 1.5) у складі сім’ї є інвалід,

 

4

1.6) у малозабезпеченій багатодітній сім’ї виховуються троє або більше дітей  віком  до  18  років  (якщо діти навчаються за денною формою навчання у

загальноосвітніх, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах   І-ІV рівня акредитації, але не довше ніж до досягнення ними 23 років),

 

1.7) неможливість отримання будь-яких джерел для існування пов’язана з тривалою хворобою одного або кількох членів сім’ї. Рішення про призначення державної соціальної допомоги у таких випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги;

 

        2)  про можливість надання населенню субсидій  для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, виходячи з конкретних обставин, що склалися, у разі наявності наступних умов:

 

2.1) будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку  або оплатив послуги з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) звязку,  крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами і медичних послуг, повязаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату звернення (оплати) перевищує 50 тисяч гривень,

 

2.2) під час вибіркового обстеження матеріально-побутових  умов домогосподарства державним соціальним інспектором з’ясовано, що будь-хто із складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно (здає у найм (оренду) житлове приміщення (будинок) або його частину; працює без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; отримує дохід від утримання худоби, птиці, інших тварин, дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса тощо).

 

В окремих випадках, за рахунок коштів, передбачених для надання субсидій, виходячи з конкретних обставин, субсидії можуть призначатися:

іншій   особі, зареєстрованій   у   житловому   приміщенні   (будинку),  а  також     індивідуальним   забудовникам,   будинки     яких      не      прийняті   в

5

експлуатацію,    але    які    сплачують    вартість   одержуваних
житлово-комунальних  послуг;

непрацездатним особам, які проживають самі, на понаднормову  площу житла.

У  разі,  коли  обсяг  споживання  води,  газу, електроенергії
вимірюється     індивідуальними    засобами    обліку,    субсидія
за рішенням комісії може  нараховуватись,  виходячи  з  кількості  зареєстрованих у житловому приміщенні  (будинку)  осіб,  які  фактично в ньому проживають. Під час прийняття рішень  при цьому  враховується  наявність документів, що підтверджують  тимчасову  відсутність осіб з числа зареєстрованих, зокрема, довідок, що підтверджують місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній   одиниці   у  зв'язку  з  роботою,
лікуванням,  навчанням,  довготривалим  відрядженням,  відбуванням
покарання,  довідок про оплату житлово-комунальних послуг в іншому
житловому приміщенні (будинку).

 

Рішення про призначення (непризначення) субсидії в таких випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства;

 

3) про надання пільг за фактичним місцем проживання особам,  які мають на це право (далі – пільговик),  для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,  придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ

 

1. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

2. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

3. Рішення Комісії, прийняті на засіданнях, оформлюються протоколом, який підписує голова, заступник голови, секретар та всі присутні члени Комісії. Відповідні рішення Комісії, у вигляді витягів з протоколу, додаються до особових справ заявників як обов’язкові документи.

4. У разі прийняття рішення Комісії про відмову, заявник має право оскаржити рішення Комісії, звернувшись до суду.

5. При виникненні спірних питань під час розгляду справ на засіданнях Комісія має право:

робити запити та отримувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для проведення перевірок достовірності даних, отриманих від осіб, які входять до складу сімї, що звертається за призначенням допомоги або житлової субсидії;

6

отримувати від осіб, які звернулися з заявою про виняткові обставини, письмові пояснення до документів про доходи та майновий стан, які враховуються під час призначення допомоги або житлової субсидії;

отримувати від осіб, які звернулися із заявою про надання пільг за фактичним місцем проживання, документи, що підтверджують факт користування пільгами за вказаною пільговиком адресою.

 

ІV. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ

 

1. Діяльність Комісії припиняється рішенням виконавчого комітету районної у місті ради.

2. Протоколи та інші матеріали зберігаються  у секретаря Комісії протягом п’яти років.

 

 

 

 

________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Додаток                       

                                                         до      рішення       виконавчого      комітету                                                                                                          

                                                          Кіровської районної у м. Кіровограді ради

                                                         16 червня   2015 року  

                                                         № 40

 

СКЛАД

     районної комісії з питань призначення державної соціальної допомоги

малозабезпеченим сім’ям,  житлових субсидій населенню та надання             пільг особам, які мають на це право, при виконавчому комітеті                        Кіровської  районної  у  м. Кіровограді ради

 

Голова комісії

                                                    

 Горбовський                                        голова          районної      у     місті      ради

 Сергій  Володимирович                     

                                          

Заступник голови комісії

Бринза                     начальник    управління   соціального                             Михайло Анатолійович                       захисту   населення  виконавчого  комітету

 

 

Секретар комісії 

Бурмітських                                        провідний   спеціаліст    відділу    прийняття     

Валерія Анатоліївна                    рішень  центру  по   наданню   державних     допомог    управління соціального захисту населення     виконавчого комітету

 

Члени комісії:

 Бульбак                                                головний             спеціаліст - юрисконсульт

          Алла Сергіївна                                 управління  соціального захисту населення виконавчого комітету  

 

Волкожа                                               депутат   районної   у  місті   ради   шостого                                                                                                             

Олена    Петрівна                                скликання (за згодою)                                                                                         

 

Костенко                                              заступник        начальника        управління-

Олена Володимирівна                        начальник  центру по  наданню державних

                                                              допомог  управління   соціального  захисту

                                                              населення виконавчого комітету

 

Кудрик                                                начальник              відділу           лікувально-                                         

Лариса  Мирославівна                       профілактичної      допомоги      управління          

                                                        охорони         здоров'я         Кіровоградської     

                                                        міської  ради  (за згодою)

2

Подлєсна                                              провідний    спеціаліст   відділу   соціальної

Ілона   Миколаївна                          &nbsp

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада