Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Проект рішення №83

 

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконкому Фортечної

районної у м. Кропивницькому ради

«___» лютого 2017 року №____

 

Проект №83

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від "___" _________ 2017 року №_____

 

Про внесення змін до рішення районної

у місті ради від 23 грудня 2016 року № 84

«Про районний у місті бюджет на 2017 рік»

 

Керуючись частиною другою статті 41, статтею 59, частиною четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи пропозиції розпорядників коштів районного у місті бюджету, районна у місті рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Внести зміни до показників районного у місті бюджету, визначених у додатку 2 до рішення районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 84 «Про районний у місті бюджет на 2017 рік», згідно з додатком 1 до цього рішення.

 

2. Додаток 1 є невід’ємною частиною цього рішення.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної у місті з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Тоток).

 

 

Голова районної у місті ради О.Кришко

 

 

 

Поповкіна 24 63 24

 

 

 

ДОДАТОК

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада