Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Проект рішення №76

                                                                                                                              ПОГОДЖЕНО

                                                                                                                                                         Рішення виконкому Фортечної

                                                                                                                                                                  районної у м. Кропивницькому ради

                                                                                       «____» лютого 2017 року №____

 

Проект№76

 

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від " ____ " _______ 2017 року № _____

 

Про затвердження звіту про

виконання районного у місті

бюджету за 2016 рік

 

Керуючись частиною другою статті 41, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтею 80 Бюджетного кодексу України, районна у місті рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Затвердити звіт (додається) про виконання районного у місті бюджету за 2016 рік:

 

по доходах в сумі 416 059 023,96 грн.,

у тому числі:

по загальному фонду 415 046 759,97 грн.;

по спеціальному фонду 1 012 263,99 грн.

 

по видатках в сумі 416 077 396,87 грн.

у тому числі:

по загальному фонду 413 661 950,81 грн.;

по спеціальному фонду 2 415 446,06 грн.

 

 

 

 

Голова районної у місті ради О.Кришко

 

 

 

ДОДАТОК

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада