Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Проект рішення №72

 Проект 72

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від "____" березня 2017 року № _____

 

Про затвердження Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району м. Кропивницького в новій редакції та Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району м. Кропивницького

 

Керуючись статтями 54, 59, 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про соціальні послуги", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року №1093 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"рішення районної у місті ради від 23 грудня 2016 року №83 "Про зміну назви Кіровської районної у м. Кіровограді ради та її виконавчого комітету", районна у місті рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Змінити назву юридичної особи з Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кіровського району м. Кіровограда на Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району м. Кропивницького.

 

2. Затвердити Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району м. Кропивницького в новій редакції згідно з додатком 1.

 

3. Затвердити Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району м. Кропивницького згідно з додатком 2.

 

4. Визнати такими, що втратило чинність рішення Кіровської районної у м. Кіровограді ради від 07 вересня 2010 року "Про затвердження Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кіровського району м. Кіровограда" №386 зі змінами від 25 вересня 2012 року №141 "Про внесення змін до Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кіровського району м. Кіровограда" та від 28 травня 2013 року №176 "Про внесення змін до Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кіровського району м. Кіровограда".

 

5. Пункт 4 цього рішення набирає чинності з моменту державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу в Єдиному Державному Реєстрі.

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної у місті ради сьомого скликання з питань соціального захисту населення та охорони здоров'я (Паливода).

 

 

 

 

Голова районної у місті ради О.Кришко

 

 

 

ДОДАТОК

 

 

 

 ПОГОДЖЕНО                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

директор департаменту соціального                рішення сесії Фортечної районної

захисту населення Кіровоградської                   у м. Кропивницькому раді

обласної державної адміністрації                      ______________2017 №______

___________________ О.Догаров                     голова Фортечної районної

 
 
ПОГОДЖЕНО                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

директор департаменту соціального                рішення сесії Фортечної районної

захисту населення Кіровоградської                   у м. Кропивницькому раді

обласної державної адміністрації                      ______________2017 №______

___________________ О.Догаров                     голова Фортечної районної


ПЕРЕЛІК

соціальних послуг, умови та порядок їх надання

структурними підрозділами територіального центру

соціального обслуговування

(надання соціальних послуг)

Фортечного району м. Кропивницького

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада