Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про районний у місті бюджет на 2017 рік

                                                                                                                                                                    Проект

У К Р А Ї Н А

 

                      КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від «____» грудня 2016 року                                                                        № 69

 

Про районний у місті бюджет на 2017 рік

 

         Керуючись частиною другою статті 41, статтею 59, частиною  четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 68, 77 Бюджетного кодексу України, рішенням Кіровоградської міської ради від    ____ грудня 2016 року  № ____ «Про міський бюджет на 2017 рік», районна у місті рада

 

В И Р І Ш И Л А : 

        1. Визначити на 2017 рік:

доходи районного у місті бюджету у сумі 417 368,200 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного у місті бюджету – 417 233,200 тис. грн., доходи спеціального фонду районного у місті бюджету – 135,000 тис. грн., згідно з додатком 1;

видатки районного у місті бюджету у сумі 417 368,200 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного у місті бюджету – 417 233,200 тис. грн., видатки спеціального фонду районного у місті бюджету – 135,000 тис. грн. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного у місті бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду –  417 233,200 тис. грн. та спеціальному фонду – 135,000 тис. грн., згідно з додатком 2.

 3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного у місті бюджету  у сумі  1,000 тис. грн.

 4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного у місті бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню. 

5. Затвердити у складі видатків районного у місті бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 259,500 тис. грн., згідно з додатком 3.  

6. Розпорядникам коштів районного у місті бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 

 7. У процесі виконання районного у місті бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами районного у місті бюджету фінансовому відділу районної у місті ради (Поповкіна) за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами здійснюється за рішенням виконавчого комітету районної у місті ради, погодженим з постійною комісією районної у місті ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

Забороняється без внесення змін до рішення про районний у місті бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами районного у місті бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.   

 8. Установити, що у загальному фонді районного у місті бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 68 Бюджетного кодексу України, а також адміністративні штрафи, що накладаються адміністративною комісією при виконавчому комітеті районної у місті ради відповідно до наданих повноважень.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного у місті бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені  статтею 69¹  Бюджетного кодексу України. 

10.  Додатки 1, 2 та 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної у місті з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Тоток).

 

Голова районної у місті ради                                                               О.Кришко

ДОДАТОК

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада