Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про внесення змін до Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій у виконавчих органах Кіровської районної у м. Кіровограді ради і рішення, яким його затверджено

                                                                                                                                                                                                                Проект

У К РУ К Р А Ї Н А

 

КІРОВСЬКА РАЙОННА У М. КІРОВОГРАДІ РАДА

  

ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від «___» листопада 2016 року                                                                 №______

 

Про внесення змін до Положення про

порядок подання та розгляду електронних

петицій у виконавчих органах Кіровської

районної у м. Кіровограді ради і рішення,

яким його затверджено

 

          Керуючись частиною першою статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою вдосконалення  Положення  про  порядок  подання  та  розгляду  електронних петицій  у  виконавчих  органах  Кіровської  районної  у  м. Кіровограді ради, районна у місті рада

 

В И Р І Ш И Л А:

          1. Внести зміни до Положення  про  порядок  подання  та  розгляду  електронних  петицій  у  виконавчих  органах  Кіровської  районної  у  м.Кіровограді ради (далі - Положення), затвердженого рішенням районної у місті ради від 17 березня 2016 року №36, а саме:

          1.1. У пункті 1.1 Розділу І Положення слова «офіційний сайт Кіровської районної у м. Кіровограді ради» замінити словами «веб-сайт Єдиної системи місцевих електронних петицій http://e-dem.in.ua».

          1.2. У пункті 3.4 Розділу ІІІ Положення цифри та слово «500 підписів» замінити цифрами та словом «300 підписів».

          1.3. У тексті Положення слова «сайт районної у місті ради» у всіх відмінках замінити словами «Веб-сайт петицій» у відповідних відмінках.

          2. Внести зміни до рішення районної у місті ради від 17 березня  2016 року №36 «Про затвердження Положення  про  порядок  подання  та  розгляду  електронних  петицій  у  виконавчих  органах  Кіровської  районної  у  м.Кіровограді ради» і викласти пункт 3 рішення  в такій редакції: 

          «3. Бухгалтерсько-господарському відділу виконавчого комітету (Біленький) здійснити підключення офіційного сайту Кіровської районної у м. Кіровограді ради до Єдиної системи місцевих електронних петицій із забезпеченням доступу до цієї системи мешканців району.».

 

          3. Організаційному відділу виконавчого комітету (Лавренюк) забезпечити оприлюднення цього рішення у засобах масової інформації.

          4. Це рішення набирає чинності з 01 грудня 2016 року

 

Голова районної у місті ради                                                                    О. Кришко

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада