Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про внесення змін у додаток до рішення районної у місті ради від 22 лютого 2011 року № 40 «Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Кіровської районної у м. Кіровограді ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровської ра

Проект №49        

 

У К Р А Ї Н А

 

КІРОВСЬКА   РАЙОННА  У  МІСТІ  КІРОВОГРАДІ   РАДА

 

 

П’ЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від «___» серпня 2016 року                                                                   №______

 

Про внесення змін у додаток до

рішення районної у місті ради

від 22 лютого 2011 року № 40

«Про затвердження структури

та загальної чисельності апарату

Кіровської районної у м. Кіровограді

ради та її виконавчого комітету,

виконавчих органів Кіровської

районної у м. Кіровограді ради»

 

         Керуючись статтями 54, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Кіровоградської міської ради від 28 липня 2016 року № ___ «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру, загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради», районна у місті рада 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

         1. Внести зміни у додаток до рішення районної у місті ради від 22 лютого 2011 року № 40 «Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Кіровської районної у м. Кіровограді  ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровської районної у  м. Кіровограді ради» (зі змінами) а саме:

         у пункті 8 додатка в колонці «Загальна чисельність» цифри та слова «255,5 (в тому числі територіальний центр – 106, 5)» замінити цифрами та словами «265,5 (в тому числі територіальний центр – 106, 5)».

        

         2. Встановити загальну чисельність апарату Кіровської районної у  м. Кіровограді ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровської районної у м. Кіровограді ради – 285,5.

 

         3. Це рішення набирає чинності з 19 серпня 2016 року.

 

 

Голова  районної  у  місті  ради                                                              О.Кришко   

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада