Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про затвердження додаткового списку народних засідателів Кіровського районного суду міста Кіровограда

Проект №45                                                                                   

                                                                                                                   

У К Р А Ї Н А

 

КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

 

П’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  «_____» серпня 2016 року                                                        №_____

 

Про затвердження додаткового

списку народних засідателів Кіровського

районного суду міста Кіровограда

 

Відповідно до статей 41, 59 Закону України «Про місцеве самоврядуван

ня в Україні», статей 58, 59 Закону України «Про судоустрій і статус су

ддів» та розглянувши подання голови Кіровського районного  суду міст

а Кіровограда Петрова Р.І. від 11 травня 2016 року  № 01-36/247/2016 

про затвердження додаткового списку народних засідателів Кіровського

районного суду міста Кіровограда, районна у місті рада

 

                                                       В И Р І Ш И Л А:

 

   1. Затвердити додатковий список народних засідателів Кіровського рай

онного суду міста Кіровограда, які відповідають вимогам статті 59 За

кону України «Про судоустрій і статус суддів» і надали згоду бути наро

дними засідателями, згідно з додатком.

 

   2. Відділу кадрового та правового забезпечення виконкому (Псьол) на

правити це рішення до Кіровського районного суду міста Кіровограда.

 
 
 

Голова районної у місті ради                                                  О. Кришко

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                      Додаток

                                                                           до рішення Кіровської   районної

                                                                           у м. Кіровограді ради

                                                                           від « ___ » серпня 2016 року

                                                                           № ______

 

 

Додатковий список народних засідателів Кіровського

 районного суду  міста Кіровограда

 

 

Вайпан Микола Павлович,

 

Гіруліс Надія Олександрівна,

 

Марченко Анатолій Анатолійович, 01.03.1985 року народження,  Кіровограді по  вул. Тихій, 7.

Опарій Олександр Олександрович,

 

Расланбеков  Олександр Миколайович,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Якименко Ігор Андрійович.

 

1.     18.05.1976 року народження, проживає у м. Кіровограді по  вул. Є. 10/16, кв. 57.

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                       О. Кришко

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада