Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про звільнення Волкової Р.В.

 Проект         

У К Р А Ї Н А

 

КІРОВСЬКА   РАЙОННА  У  МІСТІ  КІРОВОГРАДІ   РАДА

 

 

ДРУГА СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

  

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від "___" березня 2016 року                                                         №______

 

Про звільнення Волкової Р.В.

 

         Керуючись частиною першою статті 51, статтею 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частиною третьою статті 10 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", статтею 24 Закону України «Про відпустки», враховуючи рішення районної у місті ради від 22 грудня 2015 року № 14 «Про затвердження персонального складу виконавчого комітету Кіровської районної у місті Кіровограді ради сьомого скликання», районна у місті рада 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

         1. Звільнити Волкову Руслану Володимирівну ______березня 2016 року з посади керуючого справами виконавчого комітету Кіровської районної у місті Кіровограді ради у зв’язку із закінченням строку повноважень виконавчого комітету ради, частина перша статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

        2. Виплатити Волковій Р.В. грошову компенсацію за всі невикористані нею дні щорічних основної та додаткових відпусток.

 

 

 

Голова районної у місті ради

 

                                           О. Кришко

 

                                          

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада